• Československo/česko - kubánské vztahy od roku 1959 

   Krýsl, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Bakalářská práce se zaměří na dynamiku vztahů mezi Československem (později Českou republikou) a Kubou, které navzdory značné geografické vzdálenosti a nevelkému hospodářskému významu zemí v celosvětovém měřítku, zaujímají ...
  • Euroskepticismus a jeho projevy v ČR na příkladu ČSSD a ODS 

   Pirogova, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Ve své bakalářské práci jsem se snažila vysvětlit pojem "euroskepticismus", popsat různé teorie a koncepty euroskepticismu a zvolit nejvhodnější koncept pro jeho analýzu. Zároveň bylo cílem prozkoumat projevy euroskepticismu ...
  • Hodnotové a kulturní proměny ve státech východní Evropy v období po roce 1989 

   Dolejší, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Bakalářská práce si klade za cíl zachytit zásadní hodnotové proměny ve vybraných státech regionu východní Evropy. Na základě studia opakovaných průřezových šetření z období po roce 1989 bude představeno, jak se v Polsku, ...
  • Institucionální změny orgánů ÚV KSČ v letech 1951 až 1953 

   Slanina, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The objective of this work is to introduce institutional changes of the organs of the Central Committee of the Czechoslovak Communist party in the years from 1951 to 1953 and to do that with the help of secondary literature ...
  • Mateřství jako ideologický nástroj 

   Kyselá, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Bakalářská práce si klade za cíl vyzkoumat normativní pohled na mateřství v období státního socialismu v 60. a začátku 70. let v diskurzu expertní skupiny Státní (Vládní) Populační komise a jeho proměny v návaznosti na ...
  • Politická kultura a prezidentské volby v ČR v roce 2018 

   Novotná, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 1. 2019
   As was shown in Czech presidential election of 2013, surprisingly, selection of candidates for Czech president seems to be quite abundantly discussed across the society. This thesis is based on observation of presidential ...
  • Politická kultura a volební chování studentů 

   Dvořák, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Political Culture and Voting Behaviour of Students Abstract In this bachelor thesis, the subject of empirical research is to analyze the relationship of political culture and electoral behavior of students of Czech students. ...
  • Politický vývoj na Slovensku po voľbách v roku 2010 

   Skala, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Účelem diplomové práce je analyzovat jednak pohyby a změny na slovenské politické scéně, slovenský stranický systém tak i zvýšení podpory pro antisystémové a populistické strany. Diplomová práce věnuje svou pozornost ...
  • Politický vývoj na Slovensku po voľbách v roku 2010 

   Skala, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   Účelem diplomové práce je analyzovat jednak pohyby a změny na slovenské politické scéně, slovenský stranický systém tak i zvýšení podpory pro antisystémové a populistické strany. Diplomová práce věnuje svou pozornost ...
  • Postoje českých studentů k politice 

   Balha, Alan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The thesis is focused on the political participation of university students in the Czech Republic. This topic has not been studied there yet. The aim of the research is to find out whether university students in the Czech ...
  • Proces přechodu k demokracii v Československu v období od listopadu do prosince 1989 

   Kudrna, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   V této práci je analyzován československý přechod k demokracii s důrazem na jeho první fázi od listopadu do prosince 1989. Jsou představeny různé tranzitologické přístupy, které jsou později aplikované na československý ...
  • Přímá volba prezidenta v České republice 

   Chmelíková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá problematikou přímé volby prezidenta v České republice. První část práce je zaměřena na popis ústavních změn souvisejících s jejím zavedením a na způsob argumentace proponentů i odpůrců z politické ...
  • Role římskokatolické církve při přechodu k demokracii v Polsku a v Chile 

   Labutta, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   (česky) Práce se bude zabývat srovnáním států, které si prošly přechodem k demokracii a zároveň zde můžeme sledovat silný vliv Římskokatolické církve. Konkrétně se bude jednat o Polsko a o Chile. V úvodu bych se snažil ...
  • Vývoj vztahů mezi Svazem československých spisovatelů a Komunistickou stranou Československa v 60. letech 20. století 

   Broučková, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   The objective of this bachelor thesis is to reflect key moments of the development of relations between the Communist Party of Czechoslovakia and the Union of Czechoslovak Writers in the 1960s when the cultural sphere was ...
  • Vznik a vývoj Irské republiky v první polovině 20. století 

   Dolínková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Práce se primárně věnuje otázce vzniku a vývoji Irské republiky v politickém slova smyslu. Pro lepší pochopení klíčových událostí, jako je Velikonoční povstání či válka o nezávislost, je ponechán prostor pro vysvětlení ...
  • Vztahy mezi Československem a Spolkovou republikou Německo v 60. a 70. letech 20. století 

   Srba, Patrik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The main theme of thesis is subject Ostpolics. Respectively, how did the Czechoslovak faced this new foreign policy of Federal Republic of Germany. The new Federal Republic of Germany policy direction to the east was ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV