• Biblická dogmatika Friedricha Mildenbergera. Jeden pozapomenutý dogmatický koncept. 

   Defence status: DEFENDED
   Roubík, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   Friedrich Mildenberger's Theology. The submitted dissertation represents generally first presen- tation of Friedrich Mildenberger's theology with distinctive concentration on his opus magnum three-volume Biblical Dogmatics. ...
  • Bratr Roger Schutz a theologie, theologie a bratr Roger Schutz 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Irena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Tato práce se zabývá postavou bratra Rogera Schutze, zakladatele křesťanské komunity v Taizé. Prostřednictvím analýzy vybraných Rogerových textů, příspěvků současných theologů a biografické literatury představuje jeho vztah ...
  • Člověk jako otevřenost. V myšlení K. Rahnera a W. Pannenberga. 

   Defence status: DEFENDED
   Valeš, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Práce se zabývá termínem ‚otevřenost‛ v theologickém významu, pokud je jím míněna bytostná charakteristika člověka. Ze všech autorů 20. století, u kterých se tento pojem vyskytuje, vynikají K. Rahner a W. Pannenberg ...
  • Duch svatý ve velikonočním dění; Kříž a zmrtvýchvstání v pneumatologiích S. Bulgakova, Y.Congara a J. Moltmanna 

   Defence status: DEFENDED
   Kupfová, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Práce se zabývá osobou a rolí Ducha svatého ve velikonočních událostech. Východiskem je předpoklad, že Duch svatý jako jedna z Osob Trojice do zlomového okamžiku spásy patří, ale že je zvláště "u kříže" často přehlížen. ...
  • Eklesiologie Roberta Jensona 

   Defence status: DEFENDED
   Krynský, Lukáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Cílem této diplomové práce je přiměřené zhodnocení pojetí eklesiologie u Roberta Jensona, a to četbou, výkladem a zhodnocením textu knihy JENSON, W. Robert. Systematic Theology : The Works of God. Vol. 2., podkapitola The ...
  • Geoffrey Wainwright, Doxology 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Geoffrey Wainwright, Doxologie Chválit Boha v bohoslužbě, v učení a v životě. Systematická teologie. New York 1980. Tato kniha je v bakalářské práci představena jako systematická teologie psaná z liturgického hlediska. ...
  • Jak spávně křtít malé děti? 

   Defence status: DEFENDED
   Lamser, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Práce má za cíl vymezit se z pohledu dogmatiky k otázce křtu dětí. Obsahuje historický a konfesní přehled látky, artikuluje okruhy otevřených otázek a dovozuje, že na ně doposud není k dispozici skutečně vyvážená dogmatická ...
  • Kdo tedy může být spasen? Tři vstřícné přístupy k soteriologickému universalismu (Barth, Tillich, Rahner) 

   Defence status: DEFENDED
   Roll, Benjamin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   This bachelor thesis entitled "Then who can be saved?" deals with the approach of three important theologiansof the 20thcentury to soteriologicaluniversalism. The first chapter introduces inclusive passages of the New ...
  • Lochmanovo Krédo a Kréda Karla Bartha 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, David (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Bakalářská práce "Lochmanovo Krédo a Kréda Karla Bartha" se věnuje srovnání výpovědí J. M. Lochmana a K. Bartha ke christologické části Apoštolského vyznání víry. U Lochmana je jako výchozí text použita jeho kniha Krédo. ...
  • Nesmrtelnost a mezistav duše v současné eschatologii v německé jazykové oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   The dissertation deals with a theme which in the final decades of the last century became the subject of many controversies, and which still today - perhaps together with the question of "salvation for all" - remains one ...
  • Otázka spásy nekřesťanů. 

   Defence status: DEFENDED
   Říčan, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 12. 2010
   Tato práce je věnována spáse nekřesťanů. Klade si za cil hledat její řešení a zkoumat ta dosavadní. Je to otázka, která se vynořuje v dějinách teologie od jejich počátků až do současnosti. Nejprve ji představíme v kontextu ...
  • Pneumatologie v pojetí T.C. Odena. Představení a srovnání s pneumatologiemi ve čtyřech dogmatikách současných angloamerických theologů 

   Defence status: DEFENDED
   Vystavěl, Kamil (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Kamil Vystavěl: Pneumatologie v pojetí T. C. Odena. Představení a srovnání s pneumatologiemi ve čtyřech dogmatikách současných angloamerických teologů. Anotace Práce se zabývá pěti pneumatologiemi angloamerických systematických ...
  • Takzvaný laik v evangelických církvích 

   Defence status: DEFENDED
   Škaloud, Radomír (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Práce se zabývá pojmem laik v církevním prostředí, zvláště v evangelickém. Hledá kořeny chápání laickosti v Bibli, v historii církve a v současném evangelickém prostředí v Čechách. Vymezuje pojem laik ve vztahu k jeho ...
  • Tubingenská antiteze 

   Defence status: DEFENDED
   Šamšula, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Tato práce pojednává o pokusu v současné německé evangelické theologii interpretovat spásný význam smrti Ježíše Krista pomocí kategorie expiace, resp. expiační oběti poexilní starozákonní theologie Kněžského spisu, s níž ...
  • Učení Karla Bartha o ospravedlnění a jeho přínos v současném ekumenickém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Susa, Filip (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   This thesis will present an encounter between several different theological worlds, including on the one hand Barth's teaching on justification, which builds on the Reformation teaching in a creative way, and on the other ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV