• Architektura a struktura zástavby raně středověkých center 

   Defence status: DEFENDED
   Damašek, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   (česky): Hlavním cílem práce je vyhodnocení pozůstatků staveb odhalených záchranným výzkumem ve Staré Boleslavi. Tuto část tvoří vyhodnocení a datovaní objektů, vrstev a movitých artefaktů souvisejících s nálezovou situací ...
  • Christianizace raně středověké společnosti ve světle movitých archeologických nálezů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   The presented text deals with a process of Christianization with taking account of informative value of archaeology. Movable archaeological artifacts generally connected with Christianity are paid particular attention. ...
  • Hřebeny ve středověku: archeologicko-kulturně-historická studie 

   Defence status: DEFENDED
   Mezuliáníková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   (česky) Hřebeny jsou na celém světě používány jako toaletní předměty sloužící k úpravě vlasů a vousů, případně jako ozdoba účesu. Hřebeny však mají také řadu symbolických a magických významů. Cílem této práce, je komplexní ...
  • Kontakty mezi Kyjevskou Rusí a Čechami v raném středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Gorbachev, Sergey (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   The subject of the work is the study of long-distance contacts between Kievan Rus' and Bohemia in the early Middle Ages. In the introduction the possibilities of interaction study in archeology are generally evaluated and ...
  • Luxusní šperk "velkomoravského" stylu: chronologie a distribuce prestižních předmětů v raně středověké společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Porvazníková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   (slovensky): Práca je zameriava na niekoľko otázok ohľadom šperkov veľkomoravského horizontu na území Čiech a Moravy. Prvá otázka je distribúcia jednotlivých typov luxusného veľkomoravského šperku, či sa výskyt viaže na ...
  • Neagrární výroba v raném středověku. Archeologické doklady zpracování kovů. 

   Defence status: DEFENDED
   Wollnerová, Dorotea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Práce se zabývá archeologickými doklady zpracovávání kovů během raného středověku, tedy obdobím 6. - 1. pol. 13. století, v Čechách a na Moravě. Pokouší se zhodnotit jejich chronologický a prostorový vývoj a sledovat tak ...
  • Osídlení Zbraslavska v raném středověku. Archeologická regionální studie. 

   Defence status: DEFENDED
   Sandanusová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Předložená práce se věnuje vývoji osídlení regionu Zbraslavska v období raného a vrcholného středověku především na základě archeologických pramenů. Hlavním podkladem pro zhodnocení proměn osídlení regionu je katalog ...
  • Pohřebiště na akropoli libického hradiště. Nové zhodnocení archeologického výzkumu. 

   Defence status: DEFENDED
   Koštová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Předkládaný text se zabývá revizním pracováním pohřebiště na akropoli hradiště v Libici nad Cidlinou. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších raně středověkých pohřebišť na území Čech s doklady pohřbívání společenských elit. ...
  • Proměny sídelní struktury Hořovicka ve středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Taibl, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem bakalářské práce je základní sídelně-historická charakteristika proměn sídelní struktury Hořovicka od 6. do 15. století. Důraz je kladen na archeologicky postižitelné proměny venkovského osídlení a sítě centrálních ...
  • Raně středověké pohřebiště v Mlékojedech a jeho regionální souvislosti 

   Defence status: DEFENDED
   Derner, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Základem předložené práce je popis raně středověkého pohřebiště v Mlékojedech "Nad hřbitovem", odkrytého roku 2007. Na základě hrobové výbavy je datováno do intervalu od počátku 10. do poloviny 11. století. Vztah výbavy k ...
  • Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích 

   Defence status: DEFENDED
   Sandanusová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   The early medieval burial ground in Prague-Lahovice is so far the largest village necropolis and is for the time being unprecedented in Bohemia. The submitted work will be devoted to a comprehensive analysis of this burial ...
  • Raně středověké pohřebiště v Praze-Vinoři. Studie k sociální struktuře zázemí vinořského hradiště 

   Defence status: DEFENDED
   Chvátalová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Hlavním úkolem předložené práce je celkové zhodnocení raně středověkého pohřebiště v Praze-Vinoři v poloze "V Žabokřiku", na kterém probíhal záchranný archeologický výzkum v roce 2008 a 2009 vedený Mgr. Ľubomírem Andrískem. ...
  • Sociální struktura budečského hradiště ve výpovědi antropologie 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Diplomová práce má za úkol vyhodnotit sociální strukturu budečského hradiště v období 2. poloviny 9. století až 10. století z hlediska biologické antropologie. První část práce se zabývá novým zpracováním kosterních ...
  • Stará Kouřim - revize vybraných úseků archeologického výzkumu M. Šolla. 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáček, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   P edložená diplomová práce se v nuje revizi archeologického výzkumu Staré Kou imi. Tato lokalita byla zkoumána v letech 1948 až 1957 M. Šollem. Šedesát let od ukon ení výzkumu Staré Kou imi je t eba n které záv ry ...
  • Středověké kostely na Benešovsku v sídelních souvislostech 

   Defence status: DEFENDED
   Vnoučková, Darina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje vztahu mezi osídlením v okrese Benešov od raného do vrcholného středověku a tamními románskými a gotickými kostely. Nevynechává také cesty, jejichž trasy v raném a vrcholném středověku ...
  • Středověký Novgorod jako sociální systém 

   Defence status: DEFENDED
   Zapletalová, Oxana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Novgorod je nejlépe prozkoumaným středověkým městem v Evropě. Archeologické výzkumy prokázaly, že největší moc ve městě měly jednotlivé bojarské rodiny a celé město bylo mezi ně rozděleno. Rodiny měly klanové uspořádání, ...
  • Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hendrychová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 4. 2015
   Předložená práce je věnována celkovému zhodnocení velkomoravského pohřebiště v Rajhradě (okr. Brno- venkov), odkrytého v letech 1972 až 1976. Práce vychází z katalogu pohřebiště publikovaného spolu se sousedním pohřebištěm ...
  • Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrychová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Předložená práce je věnována celkovému zhodnocení velkomoravského pohřebiště v Rajhradě (okr. Brno- venkov), odkrytého v letech 1972 až 1976. Práce vychází z katalogu pohřebiště publikovaného spolu se sousedním pohřebištěm ...
  • Velkomoravská pohřebiště v Rajhradicích 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrychová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Předložená práce je věnována celkovému zhodnocení velkomoravského pohřebiště v Rajhradicích (okr. Brno- venkov), odkrytého v letech 1952- 1953 a 1975. Práce vychází z katalogu pohřebiště publikovaného spolu se sousedním ...
  • Výroba a zdobení kostěných a parohových nástrojů v raném středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce mapuje výskyt luxusních předmětů kostěné a parohové industrie v raném středověku na našem území. Součástí je katalog a charakteristika těchto předmětů. Další kapitoly práce se zabývají technologií výroby a zdobení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV