• Architektura a struktura zástavby raně středověkých center 

   Damašek, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   (česky): Hlavním cílem práce je vyhodnocení pozůstatků staveb odhalených záchranným výzkumem ve Staré Boleslavi. Tuto část tvoří vyhodnocení a datovaní objektů, vrstev a movitých artefaktů souvisejících s nálezovou situací ...
  • Christianizace raně středověké společnosti ve světle movitých archeologických nálezů 

   Dvořáková, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Předkládaný text se zabývá procesem christianizace s přihlédnutím k vypovídacím možnostem archeologie. Ve středu pozornosti stojí movité archeologické nálezy, které jsou obecně spojované s křesťanstvím. Tyto předměty byly ...
  • Hřebeny ve středověku: archeologicko-kulturně-historická studie 

   Mezuliáníková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   (česky) Hřebeny jsou na celém světě používány jako toaletní předměty sloužící k úpravě vlasů a vousů, případně jako ozdoba účesu. Hřebeny však mají také řadu symbolických a magických významů. Cílem této práce, je komplexní ...
  • Luxusní šperk "velkomoravského" stylu: chronologie a distribuce prestižních předmětů v raně středověké společnosti 

   Porvazníková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   This thesis si focused on several questions about the jewelry of the Great Moravian horizon in Bohemia and Moravia. The first question is the distribution of individual types of luxury Great Moravian jewelry, whether the ...
  • Neagrární výroba v raném středověku. Archeologické doklady zpracování kovů. 

   Wollnerová, Dorotea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Práce se zabývá archeologickými doklady zpracovávání kovů během raného středověku, tedy obdobím 6. - 1. pol. 13. století, v Čechách a na Moravě. Pokouší se zhodnotit jejich chronologický a prostorový vývoj a sledovat tak ...
  • Osídlení Zbraslavska v raném středověku. Archeologická regionální studie. 

   Sandanusová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Předložená práce se věnuje vývoji osídlení regionu Zbraslavska v období raného a vrcholného středověku především na základě archeologických pramenů. Hlavním podkladem pro zhodnocení proměn osídlení regionu je katalog ...
  • Pohřebiště na akropoli libického hradiště. Nové zhodnocení archeologického výzkumu. 

   Koštová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Předkládaný text se zabývá revizním pracováním pohřebiště na akropoli hradiště v Libici nad Cidlinou. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších raně středověkých pohřebišť na území Čech s doklady pohřbívání společenských elit. ...
  • Proměny sídelní struktury Hořovicka ve středověku 

   Taibl, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem bakalářské práce je základní sídelně-historická charakteristika proměn sídelní struktury Hořovicka od 6. do 15. století. Důraz je kladen na archeologicky postižitelné proměny venkovského osídlení a sítě centrálních ...
  • Raně středověké pohřebiště v Mlékojedech a jeho regionální souvislosti 

   Derner, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Základem předložené práce je popis raně středověkého pohřebiště v Mlékojedech "Nad hřbitovem", odkrytého roku 2007. Na základě hrobové výbavy je datováno do intervalu od počátku 10. do poloviny 11. století. Vztah výbavy k ...
  • Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích 

   Sandanusová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   The early medieval burial ground in Prague-Lahovice is so far the largest village necropolis and is for the time being unprecedented in Bohemia. The submitted work will be devoted to a comprehensive analysis of this burial ...
  • Raně středověké pohřebiště v Praze-Vinoři. Studie k sociální struktuře zázemí vinořského hradiště 

   Chvátalová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   The main task of the bachelor thesis is overall evaluation of the early medieval burial ground in Praha-Vinoř, "V Žabokřiku". The rescue archaeological research there carried out in 2008 and 2009 and was led by Mgr. Ľubomír ...
  • Sociální struktura budečského hradiště ve výpovědi antropologie 

   Vondrová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Diplomová práce má za úkol vyhodnotit sociální strukturu budečského hradiště v období 2. poloviny 9. století až 10. století z hlediska biologické antropologie. První část práce se zabývá novým zpracováním kosterních ...
  • Stará Kouřim - revize vybraných úseků archeologického výzkumu M. Šolla. 

   Dvořáček, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This thesis deals with the revision of archaeological research at Stará Kou im. This locality was excavated between 1948 and 1957 by M. Šolle. Sixty years after the end of the Stará Kou im research, some conclusions need ...
  • Středověké kostely na Benešovsku v sídelních souvislostech 

   Vnoučková, Darina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 9. 2015
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje vztahu mezi osídlením v okrese Benešov od raného do vrcholného středověku a tamními románskými a gotickými kostely. Nevynechává také cesty, jejichž trasy v raném a vrcholném středověku ...
  • Středověký Novgorod jako sociální systém 

   Zapletalová, Oxana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Novgorod je nejlépe prozkoumaným středověkým městem v Evropě. Archeologické výzkumy prokázaly, že největší moc ve městě měly jednotlivé bojarské rodiny a celé město bylo mezi ně rozděleno. Rodiny měly klanové uspořádání, ...
  • Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích 

   Hendrychová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Předložená práce je věnována celkovému zhodnocení velkomoravského pohřebiště v Rajhradě (okr. Brno- venkov), odkrytého v letech 1972 až 1976. Práce vychází z katalogu pohřebiště publikovaného spolu se sousedním pohřebištěm ...
  • Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a Rajhradicích 

   Hendrychová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 4. 2015
   Předložená práce je věnována celkovému zhodnocení velkomoravského pohřebiště v Rajhradě (okr. Brno- venkov), odkrytého v letech 1972 až 1976. Práce vychází z katalogu pohřebiště publikovaného spolu se sousedním pohřebištěm ...
  • Velkomoravská pohřebiště v Rajhradicích 

   Hendrychová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Předložená práce je věnována celkovému zhodnocení velkomoravského pohřebiště v Rajhradicích (okr. Brno- venkov), odkrytého v letech 1952- 1953 a 1975. Práce vychází z katalogu pohřebiště publikovaného spolu se sousedním ...
  • Výroba a zdobení kostěných a parohových nástrojů v raném středověku 

   Bílková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce mapuje výskyt luxusních předmětů kostěné a parohové industrie v raném středověku na našem území. Součástí je katalog a charakteristika těchto předmětů. Další kapitoly práce se zabývají technologií výroby a zdobení ...
  • Vývoj středověkého osídlení na východním okraji Prahy 

   Kartousová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Práce se zabývá vývojem středověkého osídlení na východním okraji Prahy. Přestože se archeologické bádání na toto území zaměřuje již několik desetiletí, není středověké osídlení v této oblasti uspokojivě poznáno. Práce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV