• Dítě s poruchou pozornosti a hyperaktivitou - syndrom ADHD 

   Defence status: DEFENDED
   Czibulková, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   The bachelor work deals with the problems of the hyperactivity in the childhood it discusses the disorder of attention connected with the hyperactivity. It nighlights the causes and tde display accompaning the syndrom ADHD ...
  • Domácí násilí z pohledu týraných žen a z pohledu personálu o ně pečujícího 

   Defence status: DEFENDED
   Michalčíková, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 9. 11. 2010
   - 66 - ANNOTATION Author: Lucie Michalčíková Institution: Department of Social Medicine LF UK in Hradec Králové Nursing Department Title: Domestic violence from point of womens and nurses Leading tutor: PhDr. Mariana ...
  • Etika umírání a smrti v profesi zdravotní sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Kirchbergerová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 2. 11. 2017
   Author: Jana Kirchbergerová Institution: Charles University of Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: The ethics of dying and death in the profession of ...
  • Hranice psychiky sestry mezi profesní rolí a rolí matky a manželky 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíčková, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
   Keywords: boundaries in psyche, personality, nurse, professional role, stress, burnout, marriage, parenthood. The aim of the thesis "Boundaries of nurse's psyche between professional role and role of mother and wife" is ...
  • Komunikace lékaře s pacientem - zdravotníkem 

   Defence status: DEFENDED
   Mihalčiková, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
   This paper deals with making interview among a doctor and patient who is a health service officer. It is divided into two parts - the theoretical and the practical one. In the theoretical part there is described the basic ...
  • Komunikace s hospitalizovanými pacienty s projevy agresivního chování 

   Defence status: DEFENDED
   Kvardová, Zuzana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   The aim of this bachelor work is to have a look at the problems of communication with patients who have agressive behavior. The knowledge is gained on the base of teoretical study completed by investigations on specific ...
  • Kvalita života pacientů po subarachnoidálním krvácení 

   Defence status: DEFENDED
   Škrášková, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Author: Petra Škrášková Institution: Institute of social medicine, Charles University - Faculty of Medicine in Hradec Kralové Department of nursing Thesis title: Patients' quality of life after subarachnoid hemorrhage ...
  • Kvalita života pacientů po transplantaci ledviny 

   Defence status: DEFENDED
   Francová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 15. 11. 2011
   Purpose of this Bachelor theses is to point out the quality of life of patients after kidney transplantation. The theoretical part deals with chronic renal failure - causes, manifastions, treatment CHRI. Renal transplantation ...
  • Kvalita života pacientů s ischemickou chorobou srdeční po léčbě perkutánní koronární angioplastikou 

   Defence status: DEFENDED
   Melkovičová, Stanislava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Autor: Melkovičová Stanislava Instituce: Ústav sociálního lékařství LF HK v Hradci Králové Oddělení Ošetřovatelství Název práce: Kvalita života pacientů s ischemickou chorobou srdeční po léčbě perkutánní koronární ...
  • Kvalita života pečujících o osoby se syndromem demence 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Marta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   The Bachelor thesis discusses the quality of life of carers of people with the Dementia Syndrom. The theoretical part deals with the description of the Dementia Syndrom, the personality of the carer, risks of the care and ...
  • Kvalita života rodiny s handicapovaným členem 

   Defence status: DEFENDED
   Walterová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Author: Jana Walterová Institution: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Title of the work: The quality of life in a family with a handicapp member Head of work: PhDr. Mariana Bažantová, ...
  • Kvalita života u pacientů s ischemickou chorobou 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlová, Jitka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 9. 11. 2010
  • Míra zátěže pečujících o nemocné s Alzheimerovou chorobou 

   Defence status: DEFENDED
   Houdková, Milada (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   72 ANNOTATION Author: Milada Houdková Institution: Institute for social medicine LF UK in Hradec Králové Department of nursing, Title of the work: The intensity of the burden of providing care for the sick with Alzheimerovou ...
  • Mobbing, bossing u zdravotních sester 

   Defence status: DEFENDED
   Houdková, Gabriela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 31. 10. 2014
   Autor: Gabriela Houdková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Mobbing, bossing u zdravotních sester Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. et Ph. D. ...
  • Neverbální komunikace v práci zdravotní sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Salajová, Lucia (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   The bachelor thesis discusses a communication and it's usage in a medical environment. A part of verbal communication is placed in this assignment, although the aim of the assignment is nonverbal communication. A chapter ...
  • Osobnost sestry v souvislosti se zvládáním stresu 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 7. 6. 2018
   Name and surname of the author: Martina Kopecká Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Nurses ' personality in the context ...
  • Pocity pacientů zařazených do dializačního léčení 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Monika (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 14. 6. 2008
   The bachelor work was done to assess the level of psychological stress with patients on dialysis treatment.The theoretical part contains data from the field of kidney and hemodialysis treatment and the influence of chronical ...
  • Podmínky ovlivňující rozvoj syndromu vyhoření u zdravotních sester v LDN 

   Defence status: DEFENDED
   Jirásková, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
  • Postoje k lidské sexualitě a její vliv na zdraví člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Eliška (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
  • Problematika návratu zdravotních sester do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Radmila (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 10. 6. 2011
   56 My B.A. thesis entitled "The Problems of Nurses returning to Work after Maternity or Parental Leave" tries to map out the difficulties that nurses usually encounter during the process of returning to work. One of thesis's ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV