• Cytokinová polarizace u imunopatologicky podmíněných chorob 

   Defence status: DEFENDED
   Durilová, Marianna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   4 Abstrakt Cytokiny jako primárními modulátory buněk imunitního systému hrají klíčovou roli v jejich vývoji a další aktivitě. Cytokinový profil mononukleárních buněk periferní krve (PBMC) odráží tedy logicky děje, které ...
  • Cytokinový profil pupečníkové krve u novorozenců v riziku rozvoje T1D - monitoring buněčné autoreaktivity s využitím protein microarray 

   Defence status: DEFENDED
   Böhmová, Kristýna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   Diabetes 1. typu (Tl D) je orgánově specifické Th 1 autoimunitní onemocnění s celosvětově významně narůstajícím počtem nových případů. Také v České republice pozorujeme významný vzestup incidence ID, a to zejména v nejmladší ...
  • Dendritické buňky a autoimunitní choroby se zaměřením na diabetes mellitus 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Chrástová, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Dendritické buňky (DC) představují účinné buňky prezentující antigen. Vyvíjejí se z CD34+ hematopoetických buněk v kostní dřeni a jsou specializované na vychytávání, zpracování a prezentaci antigenů T lymfocytům. Rozlišujeme ...
  • Imunopatologie diabetu mellitu 1.typu - autoreaktivní versus regulační mechanismy 

   Defence status: DEFENDED
   Vrabelová, Zuzana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 11. 2008
   V textu své disertační práce předkládám souhrn publikovaných prací doplněný širším výkladem týkajícím se problematiky imunopatologie diabetu I.typu. Tématem jsem se zabývala v rámci svého postgraduálního studia v oboru ...
  • Možnosti predikce a imunointervence u diabetu 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Sklenářová, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 5. 2020
   Type 1 diabetes mellitus (T1D) is an organ-specific autoimmune disease characterised by autoimmune destruction of insulin-producing beta cells in the islets of Langerhans. It is a long-term process initiated months or even ...
  • Predikční imunologické znaky u diabetes mellitus 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Včeláková, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 4. 2016
   4 Abstrakt Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je orgánově specifické autoimunitní onemocnění, které je charakterizováno zničením beta buněk pankreatu produkujících inzulin. Hlavní roli při destrukci beta buněk hraje buněčná ...
  • Regulační T-lymfocyty pupečníkové krve a jejich vztah ke vzniku diabetu 1.typu 

   Defence status: DEFENDED
   Norková, Jindra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Diabetes mellitus 1.typu (T1D) je orgánově specifické autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k nevratné destrukci β buněk pankreatu. Jediná možná léčba je doživotní substituce inzulínem. Konkrétní impuls pro vznik ...
  • Role regulačních CD4+ T lymfocytů při vzniku autoimunitních chorob 

   Defence status: DEFENDED
   Truxová, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
  • Th17 lymfocyty a autoimunitní choroby se zaměřením na diabetes 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Labiková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   Th17 buňky byly nedávno objeveny jako buněčný zdroj IL-17. Ukázalo se, že jde o samostatnou linii pomocných T lymfocytů nezávislou na dříve popsaných Th1 a Th2 buňkách. Diferenciace naivních CD4+ T lymfocytů na efektorové ...
  • Vliv diabetogenních autoantigenů na cytokinovou odpověď mononukleárních buněk periferní krve pacientů s diabetem 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Labiková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   4 Abstrakt Diabetes mellitus 1. typu (DM1) je závažné orgánově specifické autoimunitní onemocnění charakteristické nevratnou destrukcí β buněk pankreatu imunitním systémem, což vede k absolutnímu nedostatku insulinu. K ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV