• Být učitelkou primární školy - vztah teorie a praxe v přípravě na profesi 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   V úvodu diplomové práce a nejen tam jsem upozornila na složitost vztahu "teorie" a "praxe". V pedagogice a přípravě učitelů především je mezi oběma složkami zatím spíše napětí. Ukázalo se, že nejen odborníci, ale také ...
  • Domácí gramotnostní prostředí dětí s různými jazykově-kognitivními profily 

   Defence status: DEFENDED
   Franke, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 6. 2014
   TITLE: Home Literacy Environment of Children of Different Lingual-Cognitive Profiles AUTHOR: Helena Franke DEPARTMENT: Department of Psychology SUPERVISOR: Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. CONSULTANT: Prof. PhDr. Marína ...
  • Důvěra ve vztazích mezi učiteli a začínajícím školním psychologem 

   Defence status: DEFENDED
   Suchardová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   Cílem výzkumu bylo zjistit, jakými způsoby může školní psycholog získávat důvěru učitelů a jaké podoby může důvěra mezi učiteli a začínajícím školním psychologem mít na jedné konkrétní škole, která má řadu specifik. Byly ...
  • Epistemická identita žáků: struktura a dynamika 

   Defence status: DEFENDED
   Heider, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 3. 2013
  • Feuersteinův program instrumentálního obohacování očima učitelů prvního stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Lipská, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   FEUERSTEIN'S INSTRUMENTAL ENRICHMENT PROGRAM FROM THE POINT OF VIEW OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS The presented doctoral work covers the programme of cognitive stimulation created by Reuven Feuerstein. It aims to describe the ...
  • Možnosti psychologické diagnostiky a školní výkon u žáků se sluchovou poruchou 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivá, Zoja (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 1. 2011
   My work deals with the possibilities of psychological diagnostic of hearing impaired children.It is divided into two parts: theoretical and research. The theoretical section describes and differentiates the hearing impaired ...
  • Od sedmi do jedenácti. Jak děti mladšího školního věku píší literaturu 

   Defence status: DEFENDED
   Viktorová, Ida (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Projekt řešil téma koncepce textu a psaných textových druhů u dětí mladšího školního věku ( 1 . - 5 . třídy základní školy). Výzkumné šetření bylo kvalitativní. Tomu odpovídaly i použité metody: sběr písemného materiálu, ...
  • Proměny profilu profesní identity školního psychologa za posledních deset let 

   Defence status: DEFENDED
   Ušáková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   This diploma thesis deals with the professional identity of school psychologists. The aim of this thesis is researching of changing the profile of professional identity in last ten years and observing the other variables ...
  • Proměny profilu profesní identity školního psychologa za posledních deset let 

   Defence status: DEFENDED
   Ušáková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Diplomová práce se věnuje tématu profesní identity školních psychologů. Cílem práce je zkoumání proměny profilu profesní identity za posledních deset let a sledování dalších proměnných, které profesní identitu školních ...
  • Setkávání školy a rodiny: gender mění pravidla 

   Defence status: DEFENDED
   Smetáčková, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 4. 2008
   Disertační práce, kterou předkládám k obhajobě, vznikala po dobu pěti let. Na jejich začátku jsem byla plná otázek, které se zrodily při výzkumech v rámci mých diplomových prací z pedagogické psychologie a sociologie. Obě ...
  • Skladba slova a její využití v práci s jazykem - srovnání metody procvičování a objevování ve 4. ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Slunečková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Cílem výzkumu bylo zjistit a popsat, jak žáci pracují se skladbou slova a jak tyto poznatky z hlediska jazykového využívají dále (v sémantické aplikaci). A to při srovnání výuky metodou procvičování a objevování ve 4. ...
  • Učební strategie úspěšných a neúspěšných žáků na příkladu dějepisné látky 

   Defence status: DEFENDED
   Chlumská, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 1. 2008
   Cílem této diplomové práce je popsat učební strategie úspěšných, průměrných a neúspěšných žáků na příkladu látky z dějepisu a následně nalézt a charakterizovat rozdíly a shodné rysy mezi různě úspěšnými žáky. Teoretická ...
  • Utváření psychologického pojmu ve výuce psychologie(příspěvek k didaktice psychologie) 

   Defence status: DEFENDED
   Holeček, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 6. 2006
   Tématem disertační práce je problematika utváření psychologických pojmů studenty středních a vysokých škol zkoumaná z didakticko-pedagogického a zejména z psychologického hlediska. Teoretickým východiskem pro zpracování ...
  • Vztah žáků k poznání a učení se zaměřením na sociálně vztahové a osobnostně rozvojové poznatky a dovednosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíchalová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Předkládaná práce se zabývá vztahem žáků 8. ročníků základní školy k poznání a učení a dovednostmi, které si osvojili a naučili. Vztah k poznání a učení jsme s kolegou Danielem Kubínem zkoumali technikou "poznatkových ...
  • Vztah žáků k poznání a učení se zaměřením na sociálně vztahové a osobnostně rozvojové poznatky a dovednosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pospíchalová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Předkládaná práce se zabývá vztahem žáků 8. ročníků základní školy k poznání a učení a dovednostmi, které si osvojili a naučili. Vztah k poznání a učení jsme s kolegou Danielem Kubínem zkoumali technikou "poznatkových ...
  • Vztah žáků k učení a poznání - váha a struktura intelektuálních a školních poznatků 

   Defence status: DEFENDED
   Kubín, Daniel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Anotace: Od narození do teď jste se naučili mnoho věcí. Zamyslete se, které to jsou. Co byste se každý ještě chtěl? Tyto otázky zabývající se vztahem k poznání byly již po třetí, od roku 1992, kladeny žákům osmých tříd ...
  • Změny profesního sebepojetí učitelů po kurikulární reformě 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 1. 2013
   Tato diplomová práce se týká změn, které nastaly v profesním sebepojetí učitelů poté, co proběhla kurikulární reforma. Práce se opírá o oficiální dokumenty týkající se reformy, o literaturu o učitelské profesi a o studie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV