• Aspekty genové regulace CYP3A4 v jaterní tkáni. 

   Krausová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   1 Souhrn CYP3A4 je významným enzymem podílejícím se na eliminaci většiny biotransformovaných xenobiotik. Hraje zásadní úlohu v detoxifikačním systému lidského těla, čímž je také zodpovědný za vznik řady lékových interakcí. ...
  • BCRP v placentě - exprese, lokalizace, funkce 

   Šobáňová, Ivana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
   Breast cancer resistance protein (BCRP, ABCG2, ABCP, MXR) je protein mnohočetné lékové rezistence o velikosti 72 kDa, náležící do ABC nadrodiny transportérů. Tento efluxní transportér je schopen rozpoznávat a aktivně z ...
  • Buprenorfin a jeho využití v léčbě drogových závislostí 

   Fejfušová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   V mé diplomové práci jsem shromáždila informace o možnostech využití buprenorfinu v léčbě drogových závislostí a zároveň jsem se zabývala možnostmi jeho zneužívání. Buprenorfin je látka, která se v současné době využívá k ...
  • Characterization of phosphodiesterase 6 as a cancer-retina antigen 

   Tambor, Vojtěch (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
  • Cytotoxicita beauvericinu, citrininu, deoxynivalenolu a T-2 toxinu stanovena metodou in vitro v buňkách Vero 

   Macáková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
   Mykotoxiny jsou sekundární metabolity plísní. Jimi kontaminované potraviny a krmení jsou velkou hrozbou pro lidské zdraví a dobrý stav chovaného zvířectva. Požití mykotoxinů může způsobit celou řadu závažných zdravotních ...
  • Cytotoxicita beauvericinu, citrininu, deoxynivalenolu a T-2 toxinu stanovena metodou in vitro v buňkách Vero 

   Macáková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 14. 2. 2013
   Mycotoxins are secondary metabolites of moulds. Contamination of food and feed by mycotoxins is a major problem for human and animal health. Ingestion of mycotoxins may cause a range of toxic responses, from acute toxicity ...
  • DIFFERENTIAL RESISTANCE OF MELANOMA TO VINCA - ALKALOIDS 

   Rozkydalová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and toxicology Student: Lucie Rozkydalová Supervisor of Diploma thesis: Prof. PharmDr. František Štaud, PhD. Specialized supervisor: ...
  • Effect of cadmium chloride on P-glycoprotein in the blood-brain barrier 

   Zahradníková, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Tereza Zahradníková Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: Alexander Zaremba, Institute ...
  • The effects of Glycopyrronium Bromide and Tiotropium Bromide on tight junctional proteins of blood-brain barrier mimicking cells and their transport across a blood-brain barrier in vitro model 

   Vaněček, Václav (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
   V této diplomové práci prezentujeme informace o vlivu glykopyronia a tiotropia na těsné spoje hematoencefalické bariéry. Dále jsme se zabývali transportem těchto látek přes in vitro model hematoencefalické bariéry. Metodami ...
  • Farmakologická léčba roztroušené sklerózy 

   Martincová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Mgr. Petra Martincová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název diplomové práce: Farmakologická ...
  • Gene silencing of ICAM-1 by lysine modified oligonucleotides 

   Kocourková, Aneta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 20. 3. 2009
   SOUHRN V této studii se projevuje nadějná možnost zvýšení genové exprese konjugací ligandů na antisense oligonukleotidy a siRNA. Při modifikaci se využilo 2'-O-lysylaminohexylové skupiny vázané na uridinovou bazi, která ...
  • Genotypizace ApoE u dětí 

   Weinfurterová, Radka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
   Cílem této studie bylo zjistit vliv genotypu apolipoproteinu E na sérové hladiny LDL cholesterolu, HDL cholesterolu a triglyceridů v populaci dětí, mužského i ženského pohlaví. Bylo zjištěno, že apo E genotyp má významný ...
  • Inaktivace ICAM-1 genu metodou oligonukleotidů modifikovaných lysinem 

   Kocourková, Aneta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   V této studii se projevuje nadějná možnost zvýšení genové exprese konjugací ligandů na antisense oligonukleotidy a siRNA. Při modifikaci se využilo 2'-O-lysylaminohexylové skupiny vázané na uridinovou bazi, která nahradila ...
  • Inhibice lidského rekombinantního CYP2D6 isochinolinovými alkaloidy 

   Jeřábková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Cílem této práce bylo zanalyzovat inhibiční schopnosti skupiny isochinolinových alkaloidů vzhledem k CYP2D6 - izoenzymu jaterního cytochromu P450. Interakce cytochromu jsou nepostradatelným indikátorem bezpečnosti léčiv ...
  • Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku 

   Ptáčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 12. 2. 2016
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidátka: Mgr. Zuzana Ptáčková Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Lukáš Červený, ...
  • Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku 

   Ptáčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidátka: Mgr. Zuzana Ptáčková Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Lukáš Červený, ...
  • Interakce antivirotik s lékovými transportéry; vliv na farmakokinetiku 

   Řezníček, Josef (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Josef Řezníček Supervisor: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Consultant: doc. PharmDr. Martina Čečková, ...
  • Interakce antivirotik s lékovými transportéry; vliv na farmakokinetiku 

   Řezníček, Josef (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 13. 11. 2018
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Josef Řezníček Školitel: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Konzultant: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. ...
  • Interakce inhibitorů cyklin-dependentních kinas s ABC lékovými transportéry in vitro a in situ 

   Hofman, Jakub (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 26. 10. 2012
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Jakub Hofman Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Název dizertační práce: Interakce inhibitorů ...
  • Interakce inhibitorů cyklin-dependentních kináz s ABC efluxními transportéry in vitro: vliv na mnohočetnou lékovou rezistenci v protinádorové terapii 

   Číhalová, Daniela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 12. 2. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakologie a toxikologie Kandidátka: Mgr. Daniela Číhalová Školitel: Prof. PharmDr. František Štaud, PhD. Konzultant: PharmDr. Martina Čečková, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV