• Agenturní zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 12. 2017
   This rigorous thesis deals with the topic of the agency employment and analyses and summarizes the legal development of this institution. It mainly focuses on the practice in Czech. This thesis is devided into eight chapters, ...
  • Atypické formy zaměstnání 

   Defence status: DEFENDED
   Čeňková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 1. 2020
   This diploma thesis focuses on atypical forms of employment, which have recently been frequently discussed also in the Czech Republic. Popularity of atypical forms of employment is increasing, because employees want better ...
  • Atypické formy zaměstnání 

   Defence status: DEFENDED
   Kaše, Miloslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 12. 2017
   Mgr. Ing. Miloslav Kaše, CSc., Atypical forms of employment, Rigorous thesis, Charles University in Prague, Faculty of Law, Department of Labor Law and Social Security Law, Prague, 2017. Number of pages 134. The topics of ...
  • Diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích - aktuální otázky 

   Defence status: DEFENDED
   Bulová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Má diplomová práce se zabývá problematikou rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích s ohledem na co největší aktuálnost rozebírané materie. Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů, a to nejen ...
  • Doba odpočinku 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Irena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 12. 2007
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Defence status: DEFENDED
   Stárková, Taťána (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Cílem mé diplomové práce bylo shrnout stávající a dřívější právní úpravu právních vztahů vzniklých na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Svůj výzkum jsem zaměřila jak na oblast pracovněprávní, tak i na ...
  • Důchodová reforma v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Pastuszek, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 12. 2020
   Důchodová reforma v České republice Abstrakt Tato práce analyzuje vývoj a proměny důchodového systému v České republice. Hlavní pozornost je věnována právní úpravě starobního důchodu. Zabezpečení ve stáří je zásadním prvkem ...
  • Důchodová reforma v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Káninský, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Diplomová práce se zabývá důchodovou reformou v ČR. Cílem diplomové práce je analýza českého důchodového systému a jeho reforem. Diplomová práce je členěna na úvod, závěr a 4 kapitoly. První kapitola pojednává o systému ...
  • Historický exkurz do vývoje pracovního zákonodárství v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Kotous, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 2. 2009
  • Historický vývoj sociálního zabezpečení a jeho modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Leyer, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 9. 2011
   Historický vývoj sociálního zabezpečení a jeho modelů Téma diplomové práce je "Historický vývoj sociálního zabezpečení a jeho modelů" a jeho hlavním cílem je popsat fungování sociálního zabezpečení v průběhu různých ...
  • Historický vývoj sociálního zabezpečení a jeho modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Klusáčková, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 10. 2007
  • Hmotné zabezpečení rodin s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Material welfare of families with children Abstract This thesis deals with material welfare of families with children from its history to the present. This subject matter is highly discussed topic nowadays. Thesis focuses ...
  • Hmotné zabezpečení žen v těhotenství a mateřství 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Taťána (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 8. 3. 2006
  • Kolektivní smlouvy s důrazem na způsoby řešení kolektivních sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Humlová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 7. 2009
  • Kolektivní smlouvy s důrazem na způsoby řešení kolektivních sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Humlová, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 12. 2010
  • Kolektivní vyjednávání 

   Defence status: DEFENDED
   Šimerková, Karolina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
  • Koordinace sociálního zabezpečení v EU, aplikace v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Zacharníková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
  • Mezinárodní organizace práce a její dokumenty 

   Defence status: DEFENDED
   Rýznerová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 1. 7. 2008
  • Ochrana dětské práce - výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Vlach, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Shrnutí Tématem této diplomové práce je "Ochrana dětské práce - výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte". První kapitola nabízí historický exkurz do vývoje právní úpravy dětské práce na českém ...
  • Ochrana dětské práce - výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíčková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV