Now showing items 1-18 of 18

  • 3D bludiště 

   Defence status: DEFENDED
   Ružinský, Jozef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Cieľom práce je vytvoriť 3D akčnú hru, ktorá vychádza z hry Descent. Úlohou hráča bude hľadať cestu bludiskom. To bude dynamicky generované pri každom spustení hry a okrem správnej cesty bude obsahovať množstvo slepých ...
  • Asociatívne rozpoznávanie poškodených dát 

   Defence status: DEFENDED
   Lukešová, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   V tejto práci sa zameriame na asociatívne pamäte ako jeden druh neurónových sietí a porovnáme ich jednotlivé modely vzhľadom na problematiku rozpoznávania neúplných priestorových vzorov. Uvažujeme tri typy asociatívnych ...
  • Detection of 2D features in MARSIS ionogram pictures 

   Defence status: DEFENDED
   Pecka, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 5. 2013
   Práce se zabývá technikami hledání význačných prvků v ionogramech zachycených přístrojem MARSIS umístěným na kosmické sondě Mars Express. Identifikace těchto prvků pomáhá při studiu ionosféry, magnetosféry a plazmatu v ...
  • Digitální fotografie a český internet 

   Defence status: DEFENDED
   Budínková, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Bakalářská práce se zabývá problematikou internetových fotosběren. V současné době představují tyto aplikace jednu z cest zprostředkovávajících přenos digitálních fotografií od autora k tisku. Vzhledem k rostoucímu zastoupení ...
  • FTP server 

   Defence status: DEFENDED
   Tekeľ, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Práca sa zaoberá implementáciou efektívneho FTP servra a programov potrebných na jeho správu, ktoré sú jej súčasťou. Dôležitým kritériom je výkon a schopnosť plne využívať dostupné prostriedky v prípade potreby. Server má ...
  • Hlasový komunikátor 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Hynek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   VoiceChat is program intended for voice and chat communication between several computers with the Windows operating system. Command and chat messages are sent over the network using TCP protocol. Voice is captured and ...
  • Klastrování ručně psaných znaků 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Diplomová práce se zabývá srovnáním metod pro klasifi kaci izolovaných ručně psaných znaků. Cílem práce je analýza problému, porovnání různých klasifi kačních metod a metod pro extrakci příznaků. V práci se uvádí tři ...
  • Návrh a analýza tvorby databázového systému personální agentury 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zásměta, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Předmětem této práce je návrh a analýza tvorby databázového systému pro personální agenturu, která se zabývá zprostředkováním brigád pro studenty. Součástí systému je nejen vlastní podpora běžných procesů a pracovníků ...
  • Neuronové sítě vyšších řádů pro rozpoznávání vzorů 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrušek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 1. 2008
   Diplomová práce se zabývá studiem umělých neuronových sítí vyšších řádů pro rozpoznávání vzorů. Cílem práce je ověřit a otestovat modely neuronových sítí vyšších řádů použitelné pro rozpoznávání znaků české abecedy s ohledem ...
  • Programovací jazyk a vývojové prostředí pro Lego Mindstorms NXT 

   Defence status: DEFENDED
   Pelc, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Název: Programovací jazyk a vývojové prostředí pro Lego Mindstorms NXT Autor: Jan Pelc Katedra (ústav): Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jana Štanclová, Ph.D. E-mail vedoucího: Jana.Stancl ...
  • Rozhodovací stromy pro klasifikaci dat 

   Defence status: DEFENDED
   Čechmánek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   There is a lot of approaches for data classification problems resolving. The most significant data classification methods are neural networks, Bayes nets, clustering, linear models, associative rules, etc. This thesis deals ...
  • Rozpoznávanie odtlačkov rúk 

   Defence status: DEFENDED
   Malovec, Róbert (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Predmetom tejto diplomovej práce je problematika rozpoznávania odtlačkov rúk. Prvá časť práce je venovaná spracovaniu fotografií rúk dlaní a extrakcii charakteristických vlastností. Extrahované vlastnosti sú následne použité ...
  • Rozpoznávání SPZ z jednoho snímku 

   Defence status: DEFENDED
   Vala, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem systému pro automatické rozpoznávání SPZ z jednoho snímku. Vstupní data pochází ze systému pro měření rychlosti na silnicích v emirátu Abu Dhabi (Spojené arabské emiráty). Cílem ...
  • Scrabble 

   Defence status: DEFENDED
   Cipra, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   The aim of this work is to examine and implement algotithms and data structures suitable for Scrabble game. The most important data structure is the lexikon of legal words. The program allows human players to play against ...
  • Umělá inteligence do hry 3D bludiště 

   Defence status: DEFENDED
   Staroň, Gabriel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 31. 1. 2008
   Cieľom práce je navrhnúť a implementovať počítačového nepriateľa (bota) do hry 3D bludisko. Rozhodovanie bota je realizované pomocou konečného stavového automatu. Súčasťou boja bota je nájdenie a zameranie nepriateľa (pre ...
  • Using Neural Networks in the Hierachical Routing 

   Defence status: DEFENDED
   Straka, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Predmetom tejto diplomovej práce je ukázat' možné použitie modelov neurónových sietí pre potreby dekompozície dát, užitočnej pre hierarchický routing. Navrhneme hierarchický prístup k problému hl'adania optimálnej cesty v ...
  • Vícevrstvé hierarchické modely 

   Defence status: DEFENDED
   Béger, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Diplomová práca sa zameriava na oblasť hierarchických modelov asociatívnych pamätí (HAM), ktoré boli doposiaľ experimentálne skúmané len pre dve vrstvy. Cieľom práce je naštudovať existujúce hierarchické modely a experimentálne ...
  • Výpočet šumovej teploty antén 

   Defence status: DEFENDED
   Galuščáková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Práca sa zaoberá výpočtom šumovej teploty antény z jej vyžarovacieho diagramu a šumových vlastností jej okolia. Šumová teplota antény sa počíta priamo z jej de nície, pričom dochádza k otáčaniu jej vyžarovacieho diagramu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV