• Amatérská versus profesionální tvorba titulků ke švédským filmům 

   Defence status: DEFENDED
   Kašparová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou audiovizuálního překladu s důrazem na titulky. Konkrétně se zaměřuje na velmi rozšířený fenomén amatérské tvorby mezijazykových titulků na materiálu švédského celovečerního filmu ...
  • Anglicismy v dánštině a češtině. Komparativní studie. 

   Defence status: DEFENDED
   Šimsová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   The topic of this thesis is a comparison of attitude to English loanwords in Czech and Danish. The process of adopting anglicisms into both languages is viewed from several different angles in effort to provide a complex ...
  • Dánské předložky. Sémantická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Bednářová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   V této diplomové práci se zabýváme možnostmi sémantické analýzy prostorových vztahů vyjadřovaných dánskými předložkami. V teoretické části práce se věnujeme popisu kognitivně-lingvistických termínů užívaných v popisu významu ...
  • Francouzské lexikální výpůjčky v dánštině 

   Defence status: DEFENDED
   Dědečková, Antonie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato práce se zabývá lexikálními výpůjčkami francouzského původu v dánštině a okrajově i dalších severogermánských jazycích, a to v diachronní a synchronní perspektivě. První část se zaměřuje na dějinný kontext příchodu ...
  • Frazémy v norštině a v češtině - srovnání z hlediska kognitivní lingvistiky 

   Defence status: DEFENDED
   Payneová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   V této práci se zabýváme analýzou výrazů - především výrazů metaforických a frazeologických - v češtině a v norštině, které obsahují "zvířecí" motiv jakožto jádro. Metodologicky vycházíme z pojetí kognitivní lingvistiky, ...
  • Jazyk a rétorika volebních plakátů 

   Defence status: DEFENDED
   Robovská, Luisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   The purpose of this thesis was to analyze how and with what kind of means election posters can persuade. The material we used were posters of Swedish parliament political parties from the campaign before the parliament ...
  • Jazyk titulků v překladech z norštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Hupáková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Cílem této diplomové práce je analýza překladu audiovizuálního materiálu z norštiny do češtiny. Teoretická část práce je věnována charakteristice audiovizuálního překladu s důrazem na titulkování. Pojednány jsou strategie ...
  • Jazyková politika v Norsku ve 20. a na začátku 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Doušová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce pojednává o přístupu k řešení jazykové otázky, která se v Norsku objevila po roce 1814, kdy skončila dánská nadvláda, během níž dánština nahradila v písemném styku norštinu. Bylo nutné stanovit, jakou podobu ...
  • Kontrastivní analýza norského a českého pasiva 

   Defence status: DEFENDED
   Grossová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Tato diplomová práce pojednává o způsobech využití pasiva v norském a českém jazyce. Teoretická část podává obecnou charakteristiku kategorie slovesného rodu a popisuje jednotlivé způsoby pasivního vyjádření v obou jazycích. ...
  • Lidské tělo v české a švédské idiomatice a frazeologii 

   Defence status: DEFENDED
   Kuželová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   a klíčová slova Cílem této práce je porovnat české a švédské idiomy obsahující název části lidského těla. Pomocí seznamu idiomatických výrazů vytvořeného z dostupných frazeologických slovníků a další literatury a následného ...
  • Lidské tělo v dánské frazeologii a idiomatice 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tato diplomová práce je kontrastivní studií dánské a české somatické frazeologie. Teoretická část popisuje frazeologii jako celek a blíže se věnuje segmentu lidského těla. Dále je porovnána dánská a česká terminologie a ...
  • Motivy zvířat v české a dánské frazeologii a idiomatice 

   Defence status: DEFENDED
   Mořická, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   a klíčová slova Diplomová práce se věnuje popisu dánských a českých idiomatických výrazů obsahující slova související se zvířecí říší. Základem pro ni bylo vytvoření seznamu příslušných dánských idiomatických výrazů, pro ...
  • Možnosti vyjádření dokonavosti a nedokonavosti v dánštině 

   Defence status: DEFENDED
   Houhová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Základním východiskem práce je myšlenka, že českému rodilému mluvčímu, který je zvyklý rozlišovat v jazyce slovesa dokonavá a nedokonavá, může v dánštině občas odpovídající prostředek k vyjádření vidu chybět. Za cíl práce ...
  • Norske stedsnavn 

   Defence status: DEFENDED
   Zirhutová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Tématem diplomové práce "Norská toponyma" jsou jména nejrůznějších geografických lokalit (např. řek, měst, hor, jezer, ulic) v Norsku. Na názvy je nahlíženo z nejrůznějších hledisek a cílem je prozkoumání nejdůležitějších ...
  • Pojetí a způsob vyjádření zdvořilosti v komunikaci ve švédštině a češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Malíková, Kamila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Cílem této diplomové práce je prozkoumat pojetí zdvořilosti ve švédštině a češtině a porovnat prostředky jejího vyjádření v obou jazycích. V teoretické části jsou představeny nejvlivnější přístupy ke zdvořilosti. Další dvě ...
  • Použití modality v dánském a českém jazyce s důrazem na modální slovesa 

   Defence status: DEFENDED
   Nedělčevová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Tématem bakalářské práce je srovnání použití modality v dánštině a češtině. Nejprve se prezentuje pojem modality, dále jsou stručně popsány možnosti vyjadřování modality v obou jazycích a následně je kladen důraz na modální ...
  • Pravopisné reformy norštiny s důrazem na reformu bokmål v roce 2005 

   Defence status: DEFENDED
   Vedralová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   V diplomové práci se autorka zaobírá problematikou jazykových reforem norštiny, konkrétně formy bokmål, ve 20. století a současnou jazykovou situací. Důraz je kladen na reformu z roku 2005, která je důkladně popsána. Na ...
  • Proměny psané norštiny a jejich odraz v tisku na území Spojených států během 19. století a první poloviny 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Bartásková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Disertační práce je zaměřena na vývoj psané norštiny na území Spojených států amerických v období druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století. Jako výchozí materiál pro dokumentaci jazykových změn byla použita ...
  • Sammenligning af syntaktiske konstruktioner i de danske bibeloversættelser fra 1550 og 1992 med henblik på morfologiske ændringer 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlisová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Cílem této práce je prozkoumat rozdíly a shody v syntaktických strukturách ve dvou časově vzdálených dánských překladech Bible, v prvním úplném překladu Bible do dánštiny, v tzv. Bibli Kristiána III. z roku 1550, a v ...
  • Sémantická analýza švédských sloves s částicí s přihlédnutím k rozdílu mezi předložkami a adverbii 

   Defence status: DEFENDED
   Šípková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   (česky): Ve své práci se zabývám tím, jak slovesné částice ve švédštině mění sémantiku sloves. Zaměřuji se především na srovnání různých typů částic: volných a vázaných, předložkových a adverbiálních. Sleduji posun významu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV