• Adaptace na jinou kulturu 

   Jiroušková, Oxana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
   Procesy globalizace, pokroky v komunikačních a dopravních technologiích, ekonomická a politická nestabilita, a také hladomor a války, zvyšují migrační toky ve světě. Adaptace migrujících lidí na nové prostředí se tak stává ...
  • Adaptace u seniorů jako předpoklad úspěšného stárnutí 

   Doskočilová, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Úspěšné stárnutí je stále více aktuálním tématem vzhledem k rychle stárnoucí populaci a je tedy klíčové zabývat se tím, jak se staří lidé adaptují na přicházející stáří, a zda se lze na něj nějakým způsobem připravit. Model ...
  • Aktivní imaginace. Možnosti a rizika 

   Kundrátová, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 4. 2007
   Imaginace provázejí lidstvo po staletí. Je to oblast velmi fascinující. Na jednu stranu lidé využívali představ při objevování zákonitostí světa kolem sebe a konstruování nových vynálezů. Na straně druhé je imaginace vedla ...
  • Charakteristické odlišnosti v očekávané, přijímané a poskytované sociální opoře u mužů a žen v partnerských vztazích 

   Lacka, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   The aim of the study was to determine the characteristics of gender differences in the anticipated and received social support in long-term heterosexual relationships. The author first created the theoretical basis for the ...
  • Efektivita tréninku paměťových a tělesných schopností u seniorů 

   Waidingerová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Tato diplomová práce pojednává o tréninku kognitivních funkcí a tělesném cvičení u seniorské populace. Dotýká se problematiky aktivního stárnutí, která je v současné době značně aktuální. Teoretická část se zabývá aktuálními ...
  • Fenomén dobrovolnictví v českém prostředí 

   Panenková, Erika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Diplomová práce se zabývá tématem dobrovolnictví v České republice se zaměřením na specifika dobrovolnické práce ve zdravotnických zařízeních. Teoretická část poskytuje exkurz do zákulisí dobrovolnictví. První kapitola je ...
  • Genderová specifika sociální opory 

   Radovnická, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Bachelor thesis summarizes the gender aspects of social support. It deals with the differences in the quantity and quality of provided and received social support for men and women. The thesis especially focuses on the ...
  • Humor jako protektivní faktor profesní zátěže učitele 

   Vertelmanová, Hedvika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Tato bakalářská práce podává krátký přehled teorií a výzkumů v oblasti psychické pracovní zátěže, protektivních faktorů a humoru. Autorka se snaží najít a naznačit propojení mezi těmito oblastmi. Od obecné problematiky ...
  • Humor jako protektivní faktor v psychoterapii 

   Matoušová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   This bachelor's thesis deals with the topic of humor as a protective psychotherapeutic tool. Its theoretical part brings a review of general information about humor in context of psychotherapy and its connections. First ...
  • Interkulturní aspekty sociální opory 

   Šípová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   První část bakalářské práce je teoretickým přehledovým kompilátem sestaveným z odborných pramenů, zdrojů a výzkumů. V teoretické části bakalářské práce se zabývám problematikou sociální opory a jejích interkulturních ...
  • Klima školy a jeho vztah k profesní spokojenosti a zdraví pedagogických pracovníků 

   Tomková, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce se věnuje problematice klimatu školy a jeho vztahu k profesní spokojenosti a zdraví učitelů. V širší souvislosti se tato práce zabývá vztahem mezi pracovním prostředím reprezentovaným klimatem školy a dvěma ...
  • Klíčové psychické charakteristiky příslušníků ozbrojených složek pro zvládání dlouhodobého pobytu se zvýšeným rizikem ohrožení života: Význam sociální opory u vojáků ISAF 

   Bílková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 3. 2016
   Mgr. Zuzana Bílková Klíčové psychické charakteristiky příslušníků ozbrojených složek pro zvládání podmínek se zvýšeným rizikem ohrožení života: Význam sociální opory u vojáků mise ISAF Abstrakt Tato práce se zaměřuje na ...
  • Krize jako obraz hodnot člověka, aneb struktura sémantického prostoru v oblasti krizových situací u buddhistů, křesťanů a ateistů 

   Klouda, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   Cílem práce je prozkoumat vztah mezi duchovní orientací a postoji k zátěžovým situacím a k emočním projevům krize. V teoretické části práce je nejprve zmapována široká oblast krize a zátěžových situací. Dále se v této části ...
  • Kulturní identita migrantů v Francii 

   Sudová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Předmětem této práce je zkoumání kulturní identity a adaptace migrantů žijících ve Francii. Zabývali jsme se skupinou migrantů ze Subsaharské Afriky a francouzských zámořských de- partmentů, kteří odešli do Francie za ...
  • Kvalita života a životní spokojenost zaměstnanců školského výchovného zařízení etopedického charakteru 

   Stehlíková, Michala (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Diplomová práce se zabývá problematikou kvality života a celkové životní spokojenosti lidí pracujících s mládeží s problémovým chováním. V teoretická části jsou čtenáři přiblížena historická a teoretická východiska konceptu ...
  • Možnosti a meze internetového psychologického poradenství 

   Helebrantová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   Diplomová práce se snaží o kritické zhodnocení možného přínosu a rizik či limitů internetového psychologického poradenství. Teoretická část diplomové práce na problematiku online pomoci nahlíží od obecného vymezení ...
  • Pozitiva a bariéry v komunikaci zdravotníka s pacientem 

   Honsová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem pozitivních aspektů a bariér v komunikaci zdravotníka s pacientem. Literárně-přehledová část shrnuje poznatky o pozitivním působení vedoucím ke zlepšení pacientova fyzického i ...
  • Pracovní zátěž učitele 

   Žďárová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou profesní zátěže, konkrétně profesní zátěže učitele základní a střední školy. V první části práce obsahuje vymezení pojmů stres, zátěž, pracovní zátěž a syndrom vyhoření. Stěžejním ...
  • Profesní zátěž učitele v různých kulturách 

   Svobodová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Práce se zabývá zátěží, kterou ve své profesi pociťuje učitel, a zaměřuje se konkrétně na středoškolské učitele v České republice a na Novém Zélandu. V teoretické části jsou zpracována témata střední školy, kultury, zátěže ...
  • Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření u poradenských pracovníků 

   Šípová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá problematikou psychohygieny jako prevence syndromu vyhoření u poradenských pracovníků pracujících v poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Cílí na psychology a sociální pracovníky. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV