• Aktivní vliv rodičů na výběr partnera 

   Defence status: DEFENDED
   Šípková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Specifikum lidského partnerského výběru je, že se ho neúčastní pouze samotný jedinec, ale i jeho rodiče či jiní příbuzní. Do určité míry tak lze hovořit o skupinovém výběru partnera. Vliv rodičů na výběr partnera může být ...
  • Asortativní párování a duševní poruchy 

   Defence status: DEFENDED
   Jankovská, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
  • Diskrepance mezi ideálním a skutečným partnerem ve vybraných fyzických charakteristikách u žen: navazující studie 

   Defence status: DEFENDED
   Janková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Partnerské preference hrají významnou roli ve volbě partnera. Výběr partnera se však může od partnerských preferencí do značné míry lišit. Mezi obrazem ideálního partnera a skutečným partnerem tak vzniká diskrepance, která ...
  • Faktory asociované s diskrepancí mezi sebehodnocenou a hodnocenou atraktivitou 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Self-rated attractiveness plays an important role in person's well-being or mate choice. In some individuals, their self-rating doesn't match how they are rated by others, which can be a sign of their overrating or ...
  • Imprinting-like efekt a homogamie v temperamentu 

   Defence status: DEFENDED
   Dachsová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Ve výběru partnera se kromě principu homogamie (soběpodobnost) uplatňuje také imprinting-like efekt (podobnost partnera a rodiče opačného pohlaví). Mezi rodiči a partnery i mezi partnery samotnými byla nalezena podobnost ...
  • Konzistence a vliv otců na výběr partnera u heterosexuálních žen 

   Defence status: DEFENDED
   Taskovská, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   People choose partners based on different characteristics, however it is not clear whether they systematically choose partners with specific characteristics. It is also not clear what modulates partner preferences. One of ...
  • Relativní významnost vizuální a akustické modality v imprinting-like efektu 

   Defence status: DEFENDED
   Šípková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Podobnost mezi partnerem a rodičem opačného pohlaví byla nalezena napříč různými charakteristikami. Nejčastěji byla podobnost testována v charakteristikách vizuálních (např. barva očí, vlasů, rysy ve tváři). Vizuální ...
  • Rozpoznávání příbuzných u člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Kapicová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Předložená práce poskytuje přehled dosavadních studií zaměřených na problematiku rozpoznávání příbuzných u člověka. Nejdříve jsou stručně pojednány evoluční důvody k rozpoznávání příbuzných, následně se práce zabývá vymezením ...
  • Vliv otce a bratra na výběr partnera u heterosexuálních žen v osobnostních charakteristikách 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 31. 5. 2017
   Mate preferences and choices might be influenced by several factors, including close relatives. According to the imprinting-like effect, people prefer and choose partners similar to those with whom they grew up during ...
  • Vliv otců na partnerské preference homosexuálních mužů 

   Defence status: DEFENDED
   Taskovská, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
  • Vliv sourozenců na sexuální imprinting 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
  • Vliv věkové homogamie na spokojenost a žárlivost v dlouhodobém partnerském vztahu 

   Defence status: DEFENDED
   Džurdženiková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
  • Způsoby seznamování partnerů a jejich proměna v čase 

   Defence status: DEFENDED
   Sharifi, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV