• Alternativní příprava 1-(difenylfosfino)-1'-(N,N-dimethylaminomethyl)ferrocenu 

   Zábranský, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Byl navržen a optimalizován nový, přímočařejší a efektivnější postup přípravy 1- (difenylfosfino)-1'-(N,N-dimethylaminomethyl)ferrocenu, využívající 1-brom-1'-(difenyl- fosfino)ferrocenu jako výchozí látku a Eschenmoserovu ...
  • Chiral Ferrocene Phosphanyl-carboxylic Ligands 

   Lamač, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 12. 2008
   CharlesUniversityinPrague FacultyofScience,DepartmentofInorganicChemistry - UniverzitaKarlovavPraze Přírodovědeckáfakulta,Katedraanorganickéchemie MartinLamač ChiralFerrocenePhosphanyl-carboxylicLigands - Chirálníferroce ...
  • Copper(I) complexes with phosphinonitrile donors 

   Horký, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Název práce: Měďné komplexy s fosfinonitrilovými donory Autor: Bc. Filip Horký Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. Abstrakt: Ačkoli byly koordinační sloučeniny ...
  • Deponované palladiové katalyzátory 

   Semler, Miloslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 10. 2015
   Palladium catalysts are frequently used in C-C coupling reactions. The aim of this work is to prepare several heterogeneous palladium catalysts from comercially available silica gel, each with different bifunctional ligand ...
  • Deponované palladiové katalyzátory pro tvorbu vazeb C-C 

   Semler, Miloslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Pro C-C spojovací reakce se ve většině případů používají katalyzátory na bázi palladia. Tato práce popisuje přípravu několika takových katalyzátorů, deponovaných na křemičitanových nosičích typu SBA-15 a na běžném silikagelu, ...
  • Fosfinoferrocenové amidy a hydrazidy 

   Solařová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Název práce: Fosfinoferrocenové amidy a hydrazidy Autor: Hana Solařová Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem ...
  • Fosfinoferrocenové amidy s donorovými substituenty 

   Schneiderová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 6. 2009
  • Fosfinoferrocenové amidy s glycinovou pendantní skupinou 

   Tauchman, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
  • Fosfinoferrocenové ligandy s polárními amidovými substituenty 

   Charvátová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 2. 2016
   Title: Phosphinoferrocene ligands with polar amide substituents Author: Hana Charvátová Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. Abstract: This thesis is focused on ...
  • Functional phosphinoferrocene ligands 

   Škoch, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   6 Abstract The first part of this Thesis describes the preparation of a novel phosphanyl-ferrocene amine, Ph2PfcCH2NH2 (1; fc = 1,1'-ferrocendiyl) in two steps from the known aldehyde Ph2PfcCHO. An oxime Ph2PfcCH=NHOH was ...
  • Funkční fosfinoferrocenové amidy 

   Schneiderová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Reakcí kyseliny 1'-(difenylfosfino)ferrocen-1-karboxylové (Hdpf) s 2-(difenylfosfino) ethylaminem popř. s 2-N,N'-(dimethylamino)ethylaminem byly připraveny amidy 3 a 4. Reakcí těchto amidů s elementární sírou byly získány ...
  • Homologické ferrocenové fosfiny 

   Vosáhlo, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Title: Homologous ferrocene phosphines Author: Bc. Petr Vosáhlo Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Abstract: This thesis describes the synthesis and coordination ...
  • Immobilised palladium catalysts 

   Demel, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 7. 2009
   Shrnutí V rámci této diplomové práce byl připraven nový komplex [RuCl2(46-1-iso- propvl-4-nrethvlbenzen) { 1'- (dífenvlfosfi no) ferrocenkarboxvlová kvselina-rc P}] a byla stanovena jcho struktura rcntgcnovou difrakcí ...
  • Katalytické testování polárních amidofosfinů 

   Šrámková, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Katalytické testování polárních amidofosfinů: abstrakt V této práci byla studována série devíti nových strukturně příbuzných arylruthenatých komplexů typu [(aryl)RuCl2(L)] při izomeracích allylových akloholů na karbonylové ...
  • Komplexy lehkých platinových kovů s ferrocenovým N-fosfinoamidem 

   Navrátil, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Title: Light platinum group metal complexes with a ferrocene N-phosphinoamide Author: Bc. Michal Navrátil Department: Department of Inorganic chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Abstract: The aim ...
  • Palladiové katalyzátory deponované na nových silikátových materiálech 

   Křečková, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Název: Palladiové katalyzátory deponované na nových silikátových materiálech Řešitel: Pavlína Křečková Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školitel: prof. RNDr. Petr Štěpnička, ...
  • Phosphinoferrocene conjugates of selected amino acids 

   Tauchman, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 7. 2012
   A series of chiral phosphinoferrocene amides was prepared by the condensation either of 1'- (diphenylphosphino)ferrocene-1-carboxylic acid (Hdpf) or its planar-chiral 1,2-isomers and amino acid methyl esters in the presence ...
  • Polar ferrocene amidophosphines for catalytic applications 

   Schulz, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 12. 2012
   5 Abstract The formerly reported hydroxyamide Ph2PfcC(O)NHCH2CH2OH 1 and its respective novel congeneric analogues Ph2PfcC(O)NHCH3−n(CH2OH)n (3: n = 2; 4: n = 3) were used to prepare a series of arene-ruthenium(II) complexes ...
  • Polar ligands derived from a phosphinoferrocene hydrazide 

   Vašíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Shrnutí Název práce: Polární ligandy odvozené od fosfinoferocenového hydrazidu Autor: Tomáš Vašíček Instituce: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra anorganické chemie Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr ...
  • Polar phosphinoferrocene ligands with hydrocarbyl bridges 

   Zábranský, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Nová syntetická cesta k hybridním fosfinoferrocenovým ligandům nesoucím methylenovou spojku vychází z fosfinoferrocenového betainu 3-(N,N,N-{[1'-(difenylfosfino)- ferrocenyl]methyl}dimethylamonium)propan-1-sulfonátu (2), ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV