Now showing items 1-20 of 49

  • Aktivace ferrocenových ligandů sendvičovými komplexy prvků 4 skupiny 

   Defence status: DEFENDED
   Kout, Matyáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 7. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá syntézou, reaktivitou a charakterizací produktů reakcí substituovaných ferrocenových ligandů s elektronově deficitními sendvičovými komplexy prvků 4. vedlejší skupiny v oxidačním stavu II s ...
  • Alternativní příprava 1-(difenylfosfino)-1'-(N,N-dimethylaminomethyl)ferrocenu 

   Defence status: DEFENDED
   Zábranský, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Byl navržen a optimalizován nový, přímočařejší a efektivnější postup přípravy 1- (difenylfosfino)-1'-(N,N-dimethylaminomethyl)ferrocenu, využívající 1-brom-1'-(difenyl- fosfino)ferrocenu jako výchozí látku a Eschenmoserovu ...
  • Chiral Ferrocene Phosphanyl-carboxylic Ligands 

   Defence status: DEFENDED
   Lamač, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 12. 2008
   CharlesUniversityinPrague FacultyofScience,DepartmentofInorganicChemistry - UniverzitaKarlovavPraze Přírodovědeckáfakulta,Katedraanorganickéchemie MartinLamač ChiralFerrocenePhosphanyl-carboxylicLigands - Chirálníferroce ...
  • Copper(I) complexes with phosphinonitrile donors 

   Defence status: DEFENDED
   Horký, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Název práce: Měďné komplexy s fosfinonitrilovými donory Autor: Bc. Filip Horký Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. Abstrakt: Ačkoli byly koordinační sloučeniny ...
  • Deponované palladiové katalyzátory 

   Defence status: DEFENDED
   Semler, Miloslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 10. 2015
   Palladiové katalyzátory jsou často využívány pro katalýzu C-C spojovacích reakcí. Tato práce se zabývá přípravou několika heterogenních palladiových katalyzátorů z komerčně dostupného silikagelu, každého s jiným bifunkčním ...
  • Deponované palladiové katalyzátory pro tvorbu vazeb C-C 

   Defence status: DEFENDED
   Semler, Miloslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Pro C-C spojovací reakce se ve většině případů používají katalyzátory na bázi palladia. Tato práce popisuje přípravu několika takových katalyzátorů, deponovaných na křemičitanových nosičích typu SBA-15 a na běžném silikagelu, ...
  • Electronically dissymmetric ferrocene bisphosphines 

   Defence status: DEFENDED
   Horký, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 11. 2021
   Shrnutí Předkládaná disertační práce popisuje syntézu, reaktivitu, koordinační vlastnosti a katalytickou aktivitu nových elektronově nesymetrických bisfosfinů vycházející ze struktury známého 1,1'-bis(difenylfosfino)ferrocenu ...
  • Ferrocene phosphinoguanidine donors 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 11. 2020
   Shrnutí Předkládaná disertační práce "Ferrocenové fosfinoguanidinové donory" cílila na rozšíření dosud málo početné skupiny sloučenin, v jejichž strukturách se kombinují fosfinové a guanidinové funkční skupiny. Byly studovány ...
  • Fosfinoferrocenové amidy a hydrazidy 

   Defence status: DEFENDED
   Solařová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Název práce: Fosfinoferrocenové amidy a hydrazidy Autor: Hana Solařová Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem ...
  • Fosfinoferrocenové amidy s donorovými substituenty 

   Defence status: DEFENDED
   Schneiderová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 6. 2009
  • Fosfinoferrocenové amidy s glycinovou pendantní skupinou 

   Defence status: DEFENDED
   Tauchman, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
  • Fosfinoferrocenové ligandy s polárními amidovými substituenty 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 2. 2016
   Title: Phosphinoferrocene ligands with polar amide substituents Author: Hana Charvátová Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. Abstract: This thesis is focused on ...
  • Functional phosphinoferrocene ligands 

   Defence status: DEFENDED
   Škoch, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   6 Abstract The first part of this Thesis describes the preparation of a novel phosphanyl-ferrocene amine, Ph2PfcCH2NH2 (1; fc = 1,1'-ferrocendiyl) in two steps from the known aldehyde Ph2PfcCHO. An oxime Ph2PfcCH=NHOH was ...
  • Funkční fosfinoferrocenové amidy 

   Defence status: DEFENDED
   Schneiderová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Reakcí kyseliny 1'-(difenylfosfino)ferrocen-1-karboxylové (Hdpf) s 2-(difenylfosfino) ethylaminem popř. s 2-N,N'-(dimethylamino)ethylaminem byly připraveny amidy 3 a 4. Reakcí těchto amidů s elementární sírou byly získány ...
  • Homologické ferrocenové fosfiny 

   Defence status: DEFENDED
   Vosáhlo, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Title: Homologous ferrocene phosphines Author: Bc. Petr Vosáhlo Department: Department of Inorganic Chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Abstract: This thesis describes the synthesis and coordination ...
  • Immobilised palladium catalysts 

   Defence status: DEFENDED
   Demel, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 7. 2009
   Shrnutí V rámci této diplomové práce byl připraven nový komplex [RuCl2(46-1-iso- propvl-4-nrethvlbenzen) { 1'- (dífenvlfosfi no) ferrocenkarboxvlová kvselina-rc P}] a byla stanovena jcho struktura rcntgcnovou difrakcí na ...
  • Inzerční reakce izokyanoferrocenu v orthopalladovaných komplexech 

   Defence status: DEFENDED
   Franc, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
  • Katalytické testování polárních amidofosfinů 

   Defence status: DEFENDED
   Šrámková, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Katalytické testování polárních amidofosfinů: abstrakt V této práci byla studována série devíti nových strukturně příbuzných arylruthenatých komplexů typu [(aryl)RuCl2(L)] při izomeracích allylových akloholů na karbonylové ...
  • Komplexy lehkých platinových kovů s ferrocenovým N-fosfinoamidem 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátil, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Title: Light platinum group metal complexes with a ferrocene N-phosphinoamide Author: Bc. Michal Navrátil Department: Department of Inorganic chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Abstract: The aim ...
  • Koordinační vlastnosti 2-(difenylfosfino)guandinového ligandu 

   Defence status: DEFENDED
   Leitner, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022
   Title: Coordination properties of phosphinoguanidine ligand Author: Bc. Zdeněk Leitner Institution: Faculty of Science, Charles University in Prague, Department of Inorfanic Chemistry Supervisor: prof. RNDr. Petr Štěpnička, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV