Now showing items 1-20 of 58

  • Anna Regina Husová (1857-1945) 

   Defence status: DEFENDED
   Tůmová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Předkládaná diplomová práce se opírá o souhrn vědomostí, nabytých v průběhu několikaletého univerzitního studia, spolu se zkušenostmi z praxe. Výběr tématu podléhal jistým omezením, která vyplývají z kombinované formy ...
  • Aplikace z korálků na lidovém textilu 

   Defence status: DEFENDED
   Tormyševa, Julija (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 4. 2018
   Předložená disertační práce je věnovaná aplikace ze skleněných korálků na lidových textiliích vybraných regionu Čech a Moravy. Práce je zaměřena na zjištění významu korálkového dekoru v krojích v poslední fázi existence ...
  • Babická praxe v pacovské farnosti ve druhé polovině 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Ústředním tématem předkládané diplomové práce je babická praxe v prostředí pacovské farnosti v období druhé poloviny 19. století. Na základě studia odborné literatury a archivních dokumentů rozličné povahy, zejména pak ...
  • Barbora Hoblová a Mladoboleslavsko 

   Defence status: DEFENDED
   Pilíková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Ve své diplomové práci jsem se snažila priblížit život a práci ženy, žijící na prelomu 19. a 20. století, která zasvetila svuj cinnorodý život národopisné etnografické a sociální cinnosti a zasáhla i do dejin ženského hnutí ...
  • Cestovatelství Josefa Colloredo-Mannsfelda (1866-1957) 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráková, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Josef Colloredo-Mannsfelds Travels Travels to North America (1904 - 1906) Řešitel Anežka Jiráková Školitel Doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. Abstract Between years 1904 and 1906 realised Josef Colloredo-Mannsfeld (1866 - ...
  • Cestovatelství Josefa Colloredo-Mannsfelda (1866-1957). Cesty do Afriky a Severní Ameriky (1901-1906) 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráková, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 4. 2014
   Mezi lety 1901 - 1906 uspořádal Josef Colloredo-Mannsfeld (1866 - 1957) celkem dvě cesty do Afriky (1901 - 1902) a dvě cesty do Severní Ameriky (1904 - 1906). Pokaždé se jednalo o několikaměsíční, vždy v zimě probíhající ...
  • Časopis "Módní svět" a "Lada" v kulturním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Šrolová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Diplomová práce pojednává o časopisu Módní svět a jeho příloze Lada, které zasazuje do soudobého kulturně-historického kontextu. Časopis Módní svět vycházel od roku 1879 do roku 1935 a tím je dané i časové vymezení témat ...
  • České konvertitky k islámu 

   Defence status: DEFENDED
   Davidová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 12. 2019
   Disertační práce se zabývá českými konvertitkami k islámu v kontextu České republiky v posledních letech s důrazem na změny ve společnosti. Práce se komplexněji věnuje životům konvertitek od motivů konverze k islámu a ...
  • České vegetariánství v kulturních kontextech 

   Defence status: DEFENDED
   Hanková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Cílem této diplomové práce je vytvořit určitý přehled o vývoji českého vegetariánství v návaznosti na jeho vývoj ve světě v různých kulturních kontextech. Vegetariánství je tématem zasahujícím do mnoha oborů a tomu odpovídá ...
  • Dandy, nový typ muže 19. století. Změna genderových vztahů v době industrializace 

   Defence status: DEFENDED
   Martincová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Tato práce si klade za cíl popsat zajímavý fenomén konce 18. století a století 19. a to vznik dandyho. Nového typu muže, jehož život a sebeprezentace byla velmi estetická a blízká umění. Práce vymezuje prostředí, kde se ...
  • Dětská oděvní kultura v historických a sociálních kontextech 

   Defence status: DEFENDED
   Pitrová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 1. 2010
   Tématem mé diplomové práce je dětská oděvní kultura v historických a sociálních kontextech. Zajímalo mě, jakým způsobem se formovala dětská oděvní kultura v průběhu staletí, tedy konkrétně od středověku do konce 19. století, ...
  • Dnešní podoba a funkce lidového oděvu na Táborsku 

   Defence status: DEFENDED
   Sedakovová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The diploma thesis deals with the form and function of folk costume in the Tabor area, with emphasis on the present, the period of the 20th and the 21st century. The thesis follows the research of Doc. Štěpánová and partly ...
  • Dojčiace matky v kultúrno-antropologickej perspektíve: situácia dojčiacich slovenských matiek na příklade vybranej skupiny respondentiek 

   Defence status: DEFENDED
   Troligová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Diplomová práca pojednáva o dojčení z pohľadu kultúrnej antropológie. V teoretickej časti práca popisuje dojčenie v historickom a sociálnom kontexte, zároveň sa zameriava na súčasnú situáciu na Slovensku. Výskumná časť ...
  • Esoterické přístupy v současné ženské spiritualitě 

   Defence status: DEFENDED
   Konopásková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Moje práce se zabývá esoterickými přístupy v současné ženské spiritualitě. Zmapovala jsem současnou literaturu k historii esoteriky a česká média, která se esoterice věnují. Historicky zaměřenou literaturu jsem využila k ...
  • Etnografické a folkloristické aspekty v díle Františka Ladislava Sála 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Tato bakalářská práce je zaměřena na osobnost z východních Čech regionálního významu - Františka Ladislava Sála (1867-1941). Cílem práce je zachytit jeho osobnost jako představitele generace vzdělaných učitelů - vlastenecky ...
  • Etnografické a folkloristické aspekty v pracích učitelů východních Čech 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   This diploma thesis is focused on the generation of committed teachers, regional eastern Bohemia patriotic activists that were interested in ethnography and folklore studies on the amateur level. The first part of the ...
  • Etnografika v Zápiscích Marie Červinkové-Riegrové 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Studie se zabývá analýzou vnímání a popisu etnografik Marií Červinkovou-Riegrovou tak, jak se odrážejí v jejích Zápiscích. Tento základní pramen je doplněn o další prameny, především o Pamětní knihu Malče a rodinnou ...
  • Feminismus a emancipace na prahu 20. století. Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, dvě případové studie 

   Defence status: RECOGNIZED
   Potměšilová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 2. 2012
   Feminism and emancipation at the threshold of the 20th century Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, two case studies This PhD thesis deals with feminism and women's emancipation in Prague at the threshold of the 20th century. ...
  • Feminismus a emancipace na prahu 20. století. Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, dvě případové studie 

   Defence status: DEFENDED
   Potměšilová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Feminism and emancipation at the threshold of the 20th century Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, two case studies This PhD thesis deals with feminism and women's emancipation in Prague at the threshold of the 20th century. ...
  • Fenomén Living History v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Hartvich, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Obsahem této práce je v České republice málo probádaný fenomén living history. Motivací se stal dlouhotrvající zájem autora o tuto problematiku i jeho aktivní účast v činnostech s tímto spojených. Práce si klade za cíl ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV