Now showing items 1-17 of 17

  • Hyperfine interactions and electronic structure of magnetite 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníček, Richard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Předložená práce se zaměřuje na analýzy experimentálních dat jaderné magnetické rezonance 57 Fe a výsledků ab initio výpočtů pro získání hlubšího vhledu do hyperjemné a elektronové struktury magnetitu pod i nad Verweyovým ...
  • Hyperfine Interactions in Ferrites with Spinel Structure 

   Defence status: DEFENDED
   Chlan, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
  • Hyperfine Interactions in Magnetic Iron Oxides with Nonmagnetic Substitutions 

   Defence status: DEFENDED
   Gamaliy, Olena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 12. 2006
  • Hyperjemné interakce v hexagonálních feritech 

   Defence status: DEFENDED
   Cvešperová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Jaderná magnetická rezonance (NMR) je metoda, které poskytuje \mbox{s velmi} dobrým rozlišením informace o velikosti hyperjemného magnetického pole přítomného na jádrech izotopů s nenulovým jaderným spinem. Hyperjemné ...
  • Hyperjemné interakce v magnetitu a maghemitu 

   Defence status: DEFENDED
   Křišťan, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   Diplomová práce je zaměřena na studium submikronových a nanoskopic-kých částic magnetických oxidů železa metodami jaderné magnetické rezonance (NMR). Prostřed- nictvím 57 Fe NMR byly sledovány kompozitní vzorky typu ...
  • Influence of cationic substitution on hyperfine interactions in magnetite 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníček, Richard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
   Tématem předložené práce je studium souboru monokrystalických vzorků magnetitu se substitucemi zinku a titanu metodami NMR. Ionty substituce zinku Zn2+ nahrazují část železitých iontu v tetraedrických (A) pozicích, zatímco ...
  • Jaderná magnetická rezonance ve vzorcích s magnetickými částicemi 

   Defence status: DEFENDED
   Křišťan, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Jaderná magnetická rezonance yttrito-železitých granátů se substitucemi kobaltu a germania 

   Defence status: DEFENDED
   Schimm, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Název práce: Jaderná magnetická rezonance yttrito-železitých granátů se substitucemi kobaltu a germania Autor: Petr Schimm Katedra / Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Helena Štěpánková, ...
  • Local structure of hexagonal ferrites studied by NMR 

   Defence status: DEFENDED
   Kouřil, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 5. 2013
   Title: Local structure of hexagonal ferrites studied by NMR Author: Karel Kouřil Department/Institute: Department of Low Temperature Physics Supervisor of the doctoral thesis: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstract: ...
  • MR spektroskopie pacientů s diabetem mellitus 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivý, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   Diplomová práce se zabývá in vivo MR spektroskopií. Měření vykonaná v rámci diplomové práce se uskutečnila na celotělovém tomografu v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Cílem práce bylo studovat rozdíly ...
  • NMR studium lokální strukturní stability v molekule DNA 

   Defence status: DEFENDED
   Římal, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • NMR Study of Oligonucleotide Structures 

   Defence status: DEFENDED
   Římal, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Title: NMR Study of Oligonucleotide Structures Author: Václav Římal Department: Department of Low-Temperature Physics Supervisor: Prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc., Department of Low- Temperature Physics Abstract: The ...
  • Nuclear magnetic resonance in magnetic systems 

   Defence status: DEFENDED
   Křišťan, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 12. 2017
   Název práce: Jaderná magnetická rezonance v magnetických systémech Autor: Petr Křišťan Katedra: Katedra fyziky nízkých teplot Vedoucí práce: prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Abstrakt: Magneticky uspořádané oxidy železa, ...
  • Nuclear Magnetic Resonance Study of Selected Ruddlesden-Popper Manganites 

   Defence status: DEFENDED
   Rybicki, Damian (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 4. 2007
  • Sledování teplotně indukovaného rozpadu dvojšroubovice DNA pomocí jaderné magnetické rezonance vysokého rozlišení 

   Defence status: DEFENDED
   Římal, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
  • Spektra jaderné magnetické rezonance magnetitu se substitucí zinku 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníček, Richard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Nazev prace: Spektra jaderne magneticke rezona.nce magnetitu se substHuci zinku Autor: Richard Rezm'cck Katedra. (ustav): Katedra fyziky m'zkych teplot Vedoucf bakaldfske prace: Doc1- RNDr. Helena Stepankova, CSc. e-mail ...
  • Study of Cobaltites and Manganites by NMR and EXAFS 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
   This Thesis is devoted to a study of physical properties of manganites and cobaltites with perovskite structure. Combination of macroscopic (magnetization measurements and X-ray powder diraction) and microscopic (NMR and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV