• 2-Oxazoline triblock copolymers with hydrophilic, lipophilic and fluorophilic blocks: from synthesis to hierarchical self-assembly 

   Kaberov, Leonid (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 7. 2018
   DOCTORAL THESIS ABSTRACT 2-Oxazoline triblock copolymers with hydrophilic, lipophilic and fluorophilic blocks: from synthesis to hierarchical self-assembly MSc. Leonid Kaberov The focus of this research was on the study ...
  • Aliphatic polyester-based nanoparticles as drug delivery systems 

   Jäger, Alessandro (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 10. 2015
   Nanoparticles from biodegradable polymers are considered one of the most promising systems for biomedical application as drug delivery systems. Therefore, the synthesis and characterization of a new aliphatic biodegradable ...
  • Aplikace genetických algoritmů v automatickém dokazování vět 

   Děchtěrenko, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   V předložené práci studujeme možnosti použití genetických algoritmů v automatickém dokazování vět. Zaměříme se na dokazovač Prover9 a konkrétně na používání de finic pro zrychlení prohledávání klauzulí. Na závěr zhodnotíme ...
  • Automated Theorem Proving using the Tableaux method 

   Jakubův, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   V této práci studujeme tableaux kalkul a podobné metody. Nejprve zavádíme obvyklé pojmy a poté představujeme tableaux kalkul pro logiku prvního řádu. Dále představujeme automatický dokazovač vět autorů Beckert a Possega ...
  • Data and Ontologies 

   Kotowski, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
   V centru sémantického webu stojí pojem ontologie. Ačkoliv jsou ontologie zkoumány už od dob Aristotela, stále toho zbýva mnoho k prozkoumání. Existuje velké množství úvodních textů do sémantického webu a jeho technologií, ...
  • eHealth: nová média ve zdravotnictví 

   Bartůňková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Práce mapuje možnosti využití nových médií v oblasti zdravotnictví. Jsou zde představeny české i zahraniční projekty využívající mobilní technologie, internet a televizní a rozhlasové vysílání ke zlepšení komunikace mezi ...
  • Formální popis deskových her 

   Nowak, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Cílem bakalářské práce bylo navrhnout matematický formalismus umožňující popis a zkoumání vlastností deskových her. Práce těží především z poznatků teorie automatů a logického programování. Z teorie automatů se práce zabývá ...
  • Functionalized hybrid polymer structures for biomedical applications 

   Rabyk, Mariia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 7. 2018
   This doctoral thesis is dedicated to the synthesis and characterization of novel functionalized hybrid structures for biomedical purposes. Systems reported in this work can be subdivided into the two main groups: natural-based ...
  • Komunikace v Multi-Agentních systémech 

   Bosík, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 1. 2011
   Táto práca rozoberá problematiku komunikácie medzi agentami v MAS. Najskôr som sa pokúsil priblížiť logických agentov, špeciálne racionálnych logických agentov. Na popis týchto agentov som použil logiku LORA. Ukázal som ...
  • Koordinace mezi logickými agenty 

   Krištofič, Milutín (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   V predloženej práci študujeme súčasné modely pre koordináciu a navrhujeme nový model založený na argumentačnom systéme. Tento systém, nazvaný Argumentation BlackBoard for Coordination (ABBC) a jeho rozšírenie, Abstract ...
  • Mediální výchova v České republice s důrazem na nová média 

   Marková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   Práce se zaměřuje na problematiku mediální gramotnosti v rozvíjející se informační společnosti. Vymezuje význam nových médií a nutnost zprostředkovávat dovednosti a schopnosti potřebné pro jejich používání. Definuje tento ...
  • Multi-Agent systems and organizations 

   Kúdela, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Multiagentové systémy (MAS) sa ukazujú ak sľubná paradigma pre konceptualizáciu, návrh a implementáciu rozsiahlych heterogénnych softvérových systémov. Hlavná výhoda nazerania na komponenty v takých systémoch ako na autonómne ...
  • Polimeric nanoparticles stabilised by surfactants 

   Pánek, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 8. 2010
   Polymeric nanoparticles stabilised by surfactants Doctoral Thesis Abstract Jiří Pánek Supervisor: RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. PRAGUE 2010 CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Department of Physical and Macromolecular ...
  • Polymeric nanoparticles with biodegradable core and chelating polymers for medical purposes 

   Škodová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   $EVWUDFW Application of radionuclides due to their unique nature is still attracting the interest of professionals from different branches of science. In this thesis, the unifying topic is the utilization of various ...
  • Responsive and non-responsive soft matter nanomedicines for biomedical applications 

   Jäger, Eliézer (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 10. 2015
   The thesis outlines possible medical applications of soft matter assemblies as nanotechnology based systems as well as their potential in the emerging field of nanomedicine. Nanomedicine can be defined as the investigation ...
  • Simulace obchodování na akciovém trhu 

   Ulrych, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá simulací obchodování na elektronickém akciovém trhu NASDAQ. Soustředí se na simulaci obchodování s vysokou frekvencí, tzv. High Frequency Trading (HFT) strategií. Simulace je založena na ...
  • Synthesis and self-assembly of amphiphilic functional block and graft copolymers 

   Gromadzki, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 2. 2010
   7. Conclusions and outlook A set of questions of current interest in macromolecular chemistry was tackled and resolved in this thesis. The research project included both polymer synthesis and advanced characterization of ...
  • Synthesis, organization and dynamic behaviour in poly(p-octylstyrene)-b-poly(butyl methacrylate) block copolymer systems 

   Černoch, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   ^h Eť ='YOe ÉEfie l;: řetb ĚšHÉššaf; i ÍEĚgEseĚg:*=oÉdt>.io- Ě ašĚEgEa*í, a*sÉŤ=řn*EFĚ .řř:ssEĚč-.řEE ěáE?á;;áEĚá; xšĚ*řáfiE.ňtEEĚáH;E!EÉ řĚřEfiÉgĚřÉÍĚ ťE9€9=Ě;ťš*És t 9 5Ť g 5 š. o f o" ÉE;Ě*ťBEEiĚEB.E;*ě5:sEEĚg; ...
  • Transformation of Logic Programs 

   Vyskočil, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 9. 2008
   This paper is a contribution to improving computational e fficiency of de nite Prolog programs using Unfold/Fold (U/F) strategy with homeomorphic embedding as a control heuristic. Unfold/Fold strategy is an alternative to ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV