• Charakterizace vibračních módů složek nukleových kyselin pomocí variabilní proton-deuteriové výměny 

   Defence status: DEFENDED
   Zoul, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Přes dlouhé období, kdy se studují vibrabní spektra nukleových kyselin, není ještě uspokojivě interpretovaná řada vibračních módů a jejich citlivosti na geometrii a slabé vazby. Jednou z možností, jak rozšířit experimentální ...
  • Function of Magnesium Ions in the Formation of Biologically-Active Nucleic Acids Structures 

   Defence status: DEFENDED
   Espinoza Herrera, Shirly Josefina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 3. 2011
   ESPINOZA HERRERA S.J. - DOCTORAL THESIS - FUNCTION OF MAGNESIUM IONS IN THE FORMATION OF BIOLOGICALLY-ACTIVE NUCLEIC ACIDS STRUCTURES ____________________________________________________________________ ABSTRACT Interaction ...
  • Geometry and stability study of nucleic acids distinctive single-strand motifs 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Předmětem této práce je regulační úsek DNA, tzv. SRE (Serum Response Element), který vykazuje velmi specifické strukturní vlastnosti a jeho strukturní flexibilita pravděpodobně hraje klíčovou roli v jeho fyziologické ...
  • In situ study of nuclear acids interactions key for gene expression and therapy based on its silencing 

   Defence status: DEFENDED
   Špringer, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 5. 2015
   In this doctoral thesis we study novel analogues based on R06 aptamers and targeting TAR hairpins of the HIV virus by means of surface plasmon resonance biosensor, which allows for sensitive and real-time monitoring of ...
  • Kompexní charakterizace buněčných suspenzí pomocí elastického rozptylu světla 

   Defence status: DEFENDED
   Macháň, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Studies of yeast Saccharomyces cerevisiae - a model eukaryot organism - often require determining the number of cells in a suspension. One of the methods often used for studying cell suspensions is the measuring of elastic ...
  • Komplexy miRNA s cílovou RNA sekvencí 

   Defence status: DEFENDED
   Homolka, Radim (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   miRNA jsou krátké molekuly RNA post-transkripčně regulující genovou expresi prostřednictvím vazby na cílovou mRNA. Z toho pak plyne vztah miRNA k řadě fyziologických dějů a nejrůznějším onemocněním, např. některým nádorům ...
  • Mikrokalorimetrické stanovení termodynamické stability triplexu RNA 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Nazcv prace: Mikrokalorimelricke slanovcni termodynamicke stability triplexu RNA Autor: Martina Rihova Kaledra (ustav): Fyzikalni ustav UK Vcdouci bakalafske prace: Prof. RNDr. Josef Stcpanck, Csc. e-mail vedouciho: ...
  • Mikrokalorimetrické studium termodynamické stability hybridních komplexů nukleových kyselin 

   Defence status: DEFENDED
   Ottová, Pavla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Práce se zabývá aplikací diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) pro studium potenciálních oligonukleotidových terapeutik. Byly stanoveny možnosti i limity použitého DSC přístroje a stanovené optimální podmínky pro měření ...
  • Mikrokalrimetrické stanovení změn energie při tvorbě duplexu DNA 

   Defence status: DEFENDED
   Ottová, Pavla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Molecular mechanism of DNA regulatory segment recognition by MADS box family transcription factors 

   Defence status: DEFENDED
   Profantová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   The thesis deals with physico-chemical properties of the MADS box, binding domain of transcription factors, which are important for the formation of complexes with the DNA regulatory segment bearing the CArG box. The study ...
  • Monitoring of Biomolecular Interactions for Nucleic Acids Research 

   Defence status: DEFENDED
   Vaisocherová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 10. 2006
  • Optimalizace postupu určování koncentrace oligonukleotidů z UV absorpčních měření 

   Defence status: DEFENDED
   Řezáčová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
  • Spektroskopické studium klíčových biomolekulárních interakcí pro terapeutické aplikace modifikovaných oligonukleotidů 

   Defence status: DEFENDED
   Kříž, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Title: Spectroscopic study of key biomolecular interactions for therapeutic applications of modified oligonucleotides Author: Martin Kříž Department: Institute of Physics of Charles University Supervisor: Prof. RNDr. Josef ...
  • Spektroskopické studium struktury a interakcí miRNA 

   Defence status: DEFENDED
   Homolka, Radim (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   MiRNA jsou krátké molekuly RNA post-transkripčně regulující genovou expresi prostřednictvím vazby na cílovou mRNA. V této práci byly především spektroskopickými metodami, dále pak pomocí gelové elektroforézy, charakterizovány ...
  • Spektrum Ramanova rozptylu HDO 

   Defence status: DEFENDED
   Šubr, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Název práce: Spektrum Ramanova rozptylu HDO Autor: Martin Šubr Ústav: Fyzikální ústav UK Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc., Fyzikální ústav UK Abstrakt: Hlavním cílem předložené bakalářské práce ...
  • Strukturní flexibilita regulačního segmentu DNA 

   Defence status: DEFENDED
   Řezáčová, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Transcription of the genetic code is controlled by numerous proteins. Some of them, so-called transcription factors, bind to certain DNA regions possessing anomalous properties due to their specific and highly conservative ...
  • Studium interakcí biomolekul metodou resonance povrchových plasmonů 

   Defence status: DEFENDED
   Šípová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
  • Study of nucleic-acid structure and interactions by resonance Raman scattering 

   Defence status: DEFENDED
   Klener, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 12. 2021
   Navzdory desetiletím intenzivního výzkumu jsou nukleové kyseliny (NK) stále před- mětem strukturních studií. V průběhu této doktorské práce byl postaven a optimalizován přístroj na měření rezonančních Ramanových spekter ...
  • Study of nucleic-acid structure and interactions by resonance Raman scattering 

   Defence status: RECOGNIZED
   Klener, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 3. 2022
   Despite the decades of intensive research, nucleic acids represent still a permanent object of structural studies. Within the framework of the doctoral work, the apparatus for measurement of UV excited resonance Raman ...
  • Termodynamika tvorby komplexů miRNA 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Anežka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Práce se týká mikroRNA (miRNA), což jsou krátké řetězce RNA, které svou vazbou na cílovou mRNA molekulu regulují expresi genetické informace. Vzniklé komplexy miRNA a mRNA mají zpravidla podobu neúplného duplexu, kde jsou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV