• Birkhoffův a Stassenův problém 

   Frcalová, Blažena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
  • Deterministic and Stochastic Epidemic Models 

   Staněk, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
   Kermack-McKendrick model and its version with vaccination are presented. First, we introduce a model with vaccination and then a numerical study that includes comparison of di erent vaccination strategies and searching for ...
  • Deterministic and Stochastic Epidemic Models 

   Staněk, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 11. 2009
  • Důkazy silného zákona velkých čísel 

   Odintsov, Kirill (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Tato práce obsahuje dva různé důkazy Silného zákona velkých čísel i se všemi potřebnými pomocnými větami a lemmaty. První Borelův důkaz je méně obecný, avšak podstatně jednodušší. Druhý důkaz je proveden za použití ...
  • Identifikační funkce pro konvergenci podle pravděpodobnosti s aplikací v teorii odhadu 

   Kříž, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 5. 2010
   V předkládané práci představíme koncept identifikační funkce pro konvergenci v pravděpodobnosti (PLIF) tak, jak je učiněno v [6]. Tato funkce určuje skoro jistě hodnotu pravděpodobnostní limity náhodné posloupnosti na ...
  • Jednorozměrné difusní stochastické diferenciální rovnice s aplikacemi ve finanční matematice 

   Zahradník, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Předmětem této práce je využití pokročilých metod teorie pravděpodobnosti a částečně i matematické analýzy na určité partie finanční matematiky. V první kapitole jsou shrnuty potřebné poznatky z teorie pravděpodobnosti. V ...
  • Limitní chování mohutnosti průniků nezávislých výběrů z konečné populace 

   Babiaková, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Hlavním cílem předložené práce je odvození vlastností náhodné veličiny, která představuje mohutnost průniku nezávislých výběrů (bez vracení) z konečné populace. Kromě základních vlastností, jako je například exaktní ...
  • Modifikace stochastického procesu 

   Kubátová, Helena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
  • Modifikace stochastických objektů 

   Kadlec, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 5. 2012
   V této diplomové práci se zabýváme modifikacemi stochastických polí, stochastických procesů a náhodných pravděpodobnostních měr. První kapitola je věnována modifikacím stochastického pole do prostoru spojitých funkcí, ...
  • Náhodná procházka 

   Babiaková, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
  • Nula jednotkový zákon v pravděpodobnosti a topologii 

   Šimon, Prokop (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Práce se zabývá teorií funkcí typu PLIF, jejichž zavedení bylo motivo- váno matematickou statistikou. Je ukázána cesta vedoucí od statistického problému až k jeho zjednodušení pomocí PLIF, resp. SPLIF. Navazující pří- klady ...
  • Nula-jednotkové zákony teorie pravděpodobnosti 

   Žák, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Pravděpodobnostní rozdělení na metrických grupách 

   Ondřej, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   Název práce: Pravděpodobnostní rozdělení na metrických grupách Autor: Josef Ondřej Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc., Katedra pravdě- ...
  • Spojité modifikace stochastických procesů 

   Kadlec, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
  • Stochastická integrace 

   Lacina, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
  • Tři důkazy centrální limitní věty 

   Marcinčín, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Práce ukazuje tři různé důkazy centrální limitní věty s použitím elementárních metod. Centrální limitní věta ve Feller - Lindebergově tvaru je dokázána pomocí konvergence charakteristických funkcí a Fejérovy věty díky ...
  • Univariate difusion stochastic differential equations with applications to financial mathematics 

   Zahradník, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 10. 2018
   In this thesis, the aim is to employ some of the advanced probability and calculus techniques to financial mathematics. In the first chapter some major facts from continuous - time probability theory are presented. In the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV