Now showing items 1-20 of 23

  • Automatické opravy v prostředí MS Office Word a jejich vliv na gramatiku mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Ve své teoretické části se tato bakalářská práce zabývá představením základních principů fungování prostředků kontroly pravopisu a gramatiky v textových procesorech. Dále je krátce zmíněna historie textových procesorů a ...
  • Didaktický software pro podporu výuky vybraných předmětů na ZŠ 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zikeš, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Didaktický software pro podporu výuky vybraných předmětů na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Zikeš, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Digitální učební objekty 

   Defence status: DEFENDED
   Bečvář, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Práce se v úvodu zabývá problematikou digitálních výukových objektů obecně, poté se zaměřuje na objekty typu hra. Stručně shrnuje jejich výhody a nevýhody. Hlavním cílem praktické části práce je vytvoření vlastní výukové ...
  • Informační systém pro malotřídní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Pátek, Adam (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 17. 1. 2017
  • Modulární autorské prostředí pro tvorbu digitálních výukových objektů 

   Defence status: DEFENDED
   Kasálek, Jindřich (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Bakalářská práce zpracovává problematiku využívání digitálních výukových objektů (dále jen DVO) a přidružených aplikací v kontextu s využitím v praxi samotnými učiteli. Těžiště práce spočívá ve vytvoření vhodných DVO, které ...
  • Možnosti aplikace konstruktivistických přístupů v rámci výuky informatických předmětů na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Feber, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Key topic of this diploma thesis is study of possibilities of applying constructivist approaches in teaching information and communication technologies (ICT) subject at Czech elementary school (equivalent of K-12). More ...
  • Možnosti využití aplikace Pencil Code ve výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Gawlowská, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
  • Možnosti výuky počítačové grafiky na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Ondráčková, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Návrh řešení školního informačního systému 

   Defence status: DEFENDED
   Hošek, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou školních informačních systémů. Vychází z obecné charakteristiky a principů informačních systémů a vymezuje specifické požadavky škol na informační systém. Prezentuje, srovnává ...
  • Počítačová grafika ve výuce na 2. st. základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Podpora hodnocení výuky prostřednictvím databázových technologií 

   Defence status: DEFENDED
   Fuglík, Viktor (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   The work addresses the applicability of information technologies to student evaluation. The use of database systems has the following advantages compared to currently used methods: efficiency of work with the evaluation, ...
  • Podpora výuky programování na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Vinický, Radek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   Diplomová práce se zabývá výukou programování na základních školách v České republice. Teoretická část práce se zaměřuje na mapování současného stavu výuky programování na základních školách. Dále jsou v práci mapovány ...
  • Programování na základní škole a rozvoj algoritmického myšlení žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Milichovská, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 6. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá rozvojem algoritmického myšlení a výukou programování u žáků na základní škole. Věnuje se dostupným možnostem a nástrojům využitelných v hodinách. Praktická část práce je zaměřena na dětský ...
  • Programování na základní škole a rozvoj algoritmického myšlení žáků 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Milichovská, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá rozvojem algoritmického myšlení a výukou programování u žáků na základní škole. Jsou zde nastíněny dostupné možnosti, jak se žáci mohou ponořit do tajů programování. Je samozřejmé, že z každého ...
  • Rozvoj algoritmického myšlení žáků v prostředí Scratch 

   Defence status: DEFENDED
   Šumová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
  • Rozvoj algoritmického myšlení žáků základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Vais, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Předložená diplomová práce zkoumá možnosti rozvoje algoritmického myšlení u žáků základní školy. Algoritmické myšlení představuje nezbytný nástroj k účelné analýze problému a vytvoření postupu k jeho následnému opakovatelnému ...
  • Unplugged aktivity pro rozvoj informatického myšlení v rámci zájmového vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Lhoťanová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje informatického a algoritmického myšlení v prostředí neformálního vzdělávání, konkrétně v podmínkách letní táborové činnosti, která je jednou z forem zájmového vzdělávání. ...
  • Využití výukových programů pro podporu výuky cizích jazyků 

   Defence status: DEFENDED
   Stránský, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Výuka vývoje softwarových aplikací s GUI na střední odborné škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kolín, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV