• Gender dysforie u osob s poruchou autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Lukina, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 9. 2020
   The master thesis copes with gender dysphoria (GD) in persons with autism spectrum disorder (ASD). The quantitative research was chosen to study this topic. The main goal was to determine whether people with mild ASD have ...
  • Interakce mezi dítětem a poruchou autistického spektra a jeho neurotypickým sourozencem v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Lukšicová, Terézia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The diploma thesis focuses on interaction between siblings in pre-school age, with the older sibling being impacted by an autistic spectrum disorder, while the younger sibling has not been diagnosed with the disorder. The ...
  • Interakce rodič - dítě s poruchou autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Župová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   The topic of this diploma thesis is Interaction between parent and child with autistic spectrum disorder. The theoretical part is about mental development neurotypical preschool child and child with ASD, focused on social ...
  • Kognitivní profil dětí s poruchou autistického spektra v mladším školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   Autism spectrum disorders has been a serious and widely discussed social topic in terms of severity and increasing frequency during the last few years. Psychodiagnostics process itself is often very demanding, and the ...
  • Kompenzační mechanismy jedinců s mírnější formou poruch autistického spektra v souvislosti s genderovými charakteristikami 

   Defence status: DEFENDED
   Semrád, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   This thesis is concerned with compensatory mechanisms used by people with a lighter form of autism spectrum disorder (shortly ASD) in social situations. In terms of ASD, compensatory mechanisms are labeled as camouflage, ...
  • Léčba a terapie depresivních poruch u dětí a adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Slezáková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   This bachelor thesis focuses on the issue of depression in children and adolescents. The literature overview section deals with the definition of basic concepts followed by a chapter focused on etiology, prevalence, symptoms ...
  • Orthorexia nervosa v kontextu internetu a sociálních sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 9. 2020
   This study focuses on an obsession with healthy eating called orthorexia nervosa, a term coined by Steven Bratman. It describes a pathological fixation on healthy eating, with a negative influence on the quality of human ...
  • Ortorexie nervosa 

   Defence status: DEFENDED
   Dražilová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Bakalářská práce se zabývá relativně novou poruchou s názvem ortorexie nervosa. V teoretické části je proto nejprve samotný termín vysvětlen. Následně jsou představena existující diagnostická kritéria a zvláštní pozornost ...
  • Podpora rodičů dětí s poruchami autistického spektra v nácviku sebeobslužných dovedností založeném na metodách aplikované behaviorální analýzy 

   Defence status: DEFENDED
   Jandáčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The master thesis focuses on the topic of support for parents of children with autism spectrum disorders in the development of daily living skills according to the principles of Applied behavior analysis. In the literature ...
  • Sebepojetí dětí s ADHD 

   Defence status: DEFENDED
   Švingerová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   The intended aim is to summarize scientific observations of the development of children with ADHD, as well as zooming in on their issues and subsequent changes in their self-concept. The first chapter clarifies and ...
  • Sebepoškozování u dospívajících s traumatickým zážitkem 

   Defence status: DEFENDED
   Fantová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   The aim of this thesis is to map self-harm characteristics of adolescents with personal history of traumatic experience including the purpose and development of self-harm over time. First, in the theoretical section of ...
  • Souvislost ortorexie nervosa a projevů OCD u sportovců 

   Defence status: DEFENDED
   Fiurášková, Ivona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
   Diplomová práce se věnuje tématu ortorexie nervosa ve spojitosti s obsedantně kompulzivní poruchou. Literárně přehledová část se zabývá úvodem do problematiky, diagnostickými kritérii a nástroji měření, zvláštní pozornost ...
  • Stresový profil u rodičů dětí s poruchou autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Lukina, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   This thesis is dedicated to the issue of caregiving of a child with autism spectrum disorder (ASD). Caregivers of a child with autism experience an increased stress level, which is associated with the child's behavioural ...
  • Střídavá péče o děti s poruchou autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Zoubková, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Bachelor thesis deals with the topic of shared custody in children with autistic spectrum disorders. It is a problem that is scarcely explored not only in the Czech Republic, but also abroad, and this thesis is therefore ...
  • Terapie poruch autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Janáková, Kristína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   The bachelor thesis focuses on various methods of treatment of autism spectrum disorders (ASD). In the first part of the thesis, the literary review, four evidence-based therapies of ASD are introduced. Also, the work ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV