Now showing items 1-13 of 13

  • Analýza herního chování u lemura kata: studie analýzy distribuce herních prvků, substrátu a iniciace hry 

   Defence status: DEFENDED
   Kubrychtová, Adriana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 20. 6. 2008
  • Charakteristika a využití herních signálů 

   Defence status: DEFENDED
   Palečková, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   There are many different behavioural elements and patterns in play behaviour. A play sequence may include elements which are unique for play and also elements which are similar to movements from other behavioural contexts ...
  • Fylogenetické kořeny a možné evoluční funkce úsměvu a smíchu u člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Kersch, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   Bakalářská práce pojednává o úsměvu a smíchu z evolučního hlediska. V první kapitole je stručně popsána van Hooffova koncepce, která poukazuje na to, že úsměv a smích měly rozdílný fylogenetický původ a následně došlo ke ...
  • Hravé chování hulmana posvátného (Semnopithecus entellus) 

   Defence status: DEFENDED
   Petrů, Milada (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 3. 2010
   2 Summary Play is very interesting part of behaviour. Despite of broad interest it still remains insufficiently well-researched. Researchers try to describe play behaviour and explain the ontogenesis and answer one of the ...
  • Hravé chování rodičů s potomky ve fylogenetickém srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Letová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Práce přináší přehled současné literatury, která se zabývá výzkumem hry rodičů s potomky u člověka a u vybraných druhů savců. Literárně přehledová část stručně představuje pojem hry a shrnuje názory na motivaci k hravému ...
  • Individuální rozdíly v mateřském chování (mateřský styl) u savců 

   Defence status: DEFENDED
   Leszkowová, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Pojem "mateřský styl" slouží k popisu mezidruhové, interindividuální a intraindividuální proměnlivost v mateřské péči. V užším slova smyslu se používá pouze pro označení stálé variability v mateřském chování mezi jednotlivými ...
  • Interakční dominance 

   Defence status: DEFENDED
   Pařízek, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Práce se věnuje biosociálnímu modelu statusové stratifikace v malých skupinách. Model vychází z přesvědčení, že lidské statusové chování je evolučním pokračováním zvířecího statusového chování (speciálně u primátů). Každý ...
  • Lateralita v lokomotorně-rotačním a sociálním chování savců 

   Defence status: DEFENDED
   Kunclová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Lateralizace mozkových struktur projevující se behaviorální lateralitou je dnes dobře známým jevem u obratlovců a její ekvivalenty nalézáme i u bezobratlých živočichů. V této práci budu pojednávat o lateralitě projevující ...
  • Lateralita v sociálním a lokomočním chování prasat domácích (Sus scrofa f. domestica) 

   Defence status: DEFENDED
   Kunclová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   The aim of this diploma thesis is to find out whether pigs exhibit laterality in social behavior, especially the laterality of rotational movements in game behavior and social interactions. We aimed also to explore how ...
  • Pohybové, emocionální a kognitivní dovednosti laboratorních potkanů s odlišnou raně ontogenetickou zkušeností se sociální hrou 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 6. 2022
   In the contemporary research of playful behavior in animals, it has not yet been reliably tested whether the experimental limitations of play in the critical phase of ontogenesis will have a negative effect on motor, ...
  • Sekvenční analýza herního chování hulmanů posvátných (Semnopithecus entellus) 

   Defence status: DEFENDED
   Palečková, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Sociální hra je velmi variabilní chování obsahující mimo jiné prvky převzaté z jiných kontextů (např. predace, agresivní chování, sexuální chování). Tyto prvky přinášejí riziko, že hra může eskalovat do agonistického střetu ...
  • Sociální vztahy a synchronizace ve stádech přežvýkavců - vliv na pastevní chování 

   Defence status: DEFENDED
   Šárová, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   This thesis addresses the relationships between beef cattle (Bos taurus) group behaviour on pasture, social dominance and individual characteristics such as body weight and age. The thesis is based on three studies performed ...
  • Vliv fyzického, sociálního prostředí a rodičovských postojů na množství a složení hravého chování dětí. 

   Defence status: DEFENDED
   Rzepecká, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   This bachelor thesis focuses on identifying the main external factors that influence the quantity and diversity of playful behavior of children. The thesis deals with active, outdoor, spontaneous, motional and interactive ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV