• Beauty as Unity in Multiplicity in Plotinus 

   Defence status: DEFENDED
   Gál, Ota (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   Práce zkoumá Plótínovo pojetí krásy. První kapitola se zabývá dvěma metodologickými otázkami: vývoji v Plótínově myšlení a nastíněním problémů, kterým se věnují pojednávané Enneady. Jelikož Plótínos napsal dvě Enneady o ...
  • Dialektická metoda a jedno v dialogu Filébos 

   Defence status: DEFENDED
   Černoch, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Tato práce se zaměřuje na význam dialektické metody v kontextu předcházejících částí dialogu Filébos (diskuse o jednom a mnohém, asymetrický etický spor, zkoumání přirozenosti slasti) a v kontextu některých následujících ...
  • Etické zlo v Platónově dialogu Timaios 

   Defence status: DEFENDED
   Šesták, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   The aim of this bachelor thesis in an attempt to describe, what is in Plato's Timaeus ethical evil, the type of evil induced by human beings. While attempting that, it will be also necessary to answer related questions, ...
  • Hypotéza u Platóna 

   Defence status: DEFENDED
   Vališková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Jednota Platónova dialogu Faidros 

   Defence status: DEFENDED
   Stránecký, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Platónův dialog Faidrus se skládá ze tří řečí o lásce (230e- 257b) a diskuze o rétorice (257b-279c). Zdá se, že se tyto dvě poloviny k sobě nehodí, ačkoli Sókratés v tomtéž dialogu prohlašuje, že má být každá řeč jednotná ...
  • Láska a "plození v krásnu" v Platónových dialozích Symposion a Faidros 

   Defence status: DEFENDED
   Fiedlerová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá tématem lásky v Platónových dialozích Symposion a Faidros. K charakteristice lásky je důležité představit přirozenost božských a nebožských duší. Hlavní rozdíl mezi nimi je v ohroženosti nebožské ...
  • Logos v Aristotelově eitce 

   Defence status: DEFENDED
   Adamec, Jaromír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Diplomová práce "Logos v Aristotelově etice" si klade za cíl interpretovat význam termínu "logos" v Aristotelově díle "Etika Nikomachova". Základním metodickým východiskem je strukturalistický předpoklad, že význam pojmu ...
  • Měřítko moudrosti. Sókratova dialektika a Prótagorův relativismus v Platónově dialogu Theaitétos (151d-187b) 

   Defence status: DEFENDED
   Komolý, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   This bachelor thesis examines the relation between knowledge and wisdom in the first third of Plato's Theaetetus. The question of how to interpret Socrates' understanding of knowledge and wisdom as being the same is ...
  • O vztahu mezi Platónovou Ústavou a Zákony 

   Defence status: DEFENDED
   Sulík, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Cílem práce je pokusit se vyšetřit vztah Platónových dialogů Ústava a Zákony z důvodu zjevné odlišnosti ideálních obcí, které jsou v těchto dialozích tvořeny slovy. Obec v Ústavě je navržena tak, aby její vládce, případně ...
  • Otázka lidské přirozenosti v Aristotelově pojednání o slasti v Etice Níkomachově 

   Defence status: DEFENDED
   Synek, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Práce se snaží ukázat zdroje normativity v Aristotelově koncepci slasti, potažmo v celkovém rozvrhu jeho etiky. Vychází především z dvou pojednání o slasti v VII. a X. knize Etiky Níkomachovy, čerpá však i z dalších ...
  • Platonův purpurový stín aneb dvojhlavý plavec na ponorné řece 

   Defence status: DEFENDED
   Boháček, Kryštof (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 9. 2009
   Moje disertační práce je věnována Gorgiovi z Leontín a jeho přítomnosti v Platónových dialozích, jeho vlivu na vývoj Platónova myšlení a významu pro (nejen) platónskou filosofii. Práce sestává z jedné přípravné a ze dvou ...
  • Platónovo pojetí svobody a svobodného jednání 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Sulík, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Shrnutí Tématem práce je Platónovo pojetí svobody a svobodného jednání ve vybraných pasážích dialogů Faidros, Gorgias, Faidón a Ústava. První část první kapitoly je věnována Platónově analýze pouze zdánlivé svobody tyranského ...
  • "Poznej sám sebe!" 

   Defence status: DEFENDED
   Černoch, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 2. 2012
  • Přičiny vzniku světa v Platónově Tímaiu 

   Defence status: DEFENDED
   Krása, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Ondřej Krása, Příčiny vzniku světa v Platónově Tímaiu Abstrakt disertační práce Předkládaná práce si klade za cíl vyložit příčiny vzniku světa v Platónově Tímaiu. Vznik světa má dle Tímaia řadu příčin. Demiurg vytvořil ...
  • Role krásy v Platónově filosofii 

   Defence status: DEFENDED
   Gál, Ota (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 2. 2009
   Diplomová práce si klade otázku po roli krásy v Platónově filosofii. Za tím účelem se v první kapitole snaží získat vhodnou interpretační perspektivu k Platónovým dialogům. Jelikož dialogy čte na základě podobenství o ...
  • Sókratova "érótiké techné" v dialogu Faidros 

   Defence status: DEFENDED
   Grimmich, Šimon (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práce představuje, co v kontextu dialogu Faidros znamená erotické umění (erótiké techné), o kterém se Sókratés zmiňuje v palinódii (257a6-9) a které je pro něj něčím nesmírně podstatným. V první a druhé kapitole nejprve ...
  • Vědění a porodnictví. Maieutická interpretace dialogu Theaitétos 

   Defence status: DEFENDED
   Haloun, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
  • Význam čísel mezi Platónem a Aristotelem 

   Defence status: DEFENDED
   Šíma, Antonín (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 10. 2016
   1 Abstrakt Význam čísel mezi Platónem a Aristotelem Antonín Šíma Disertační práce na téma "Proměna pojmu číslo mezi Platónem a ranou Akademií" se věnuje problému čísel v raném platonismu mezi Aristotelem a Platónem. ...
  • Vztah mezi člověkem a obcí v dialogu Ústava 

   Defence status: DEFENDED
   Felix, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Cílem mé práce je zachytit vzájemný vztah člověka a obce podle Ústavy. Abych toho byl schopen, budu se zabývat problémem jednoty obou členů této relace. Do jaké míry můžeme chápat člověka jako jednotného a do jaké míry tak ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV