• Doteky přírody 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Ladislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
  • Dramatická hra ve výuce výtvarné výchovy na 1.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Vlasta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Diplomová práce "Dramatická hra ve výuce výtvarné výchovy na 1. Stupni ZŠ" pojednává o využití dramatických prvků k naplňování cílů ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy. Zabývá se vymezením výtvarné výchovy, ...
  • Nové divadelní formy jako inspirace pro výtvarnou výchovu 

   Defence status: DEFENDED
   Chocholáčová, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
  • Obraz pohybu- pohyb obrazu 

   Defence status: DEFENDED
   Havlová Rovenská, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   HAVLOVÁ ROVENSKÁ, D.; Image of move - move of image/ Prague 2012, Charles University in Prague, Faculty of Education, Department of Art, 122 page (75 norm p.). This final diploma thesis Image of move - move of image is ...
  • Princip hry ve výtvarné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Bendíková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Tématem diplomové práce je Princip hry ve výtvarné výchově. První část práce se zabývá postavením výtvarné výchovy v kontextu ostatních předmětů, hlavními dokumenty upravujícími její cíle a potřebami současné společnosti, ...
  • Umění jako prostor pro hru (výtvarně dramatický přístup ke zprostředkování umění) 

   Defence status: DEFENDED
   Klementová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   KLEMENTOVÁ, Eva. Umění jako prostor pro hru (výtvarně dramatický přístup ke zprostředkování umění). Praha, 2013. 129 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vedoucí práce ...
  • Výtvarně dramatické pojetí VV na 1.st.ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Dušková, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Předkládaná diplomová práce zkoumá možnosti výtvarné dramatiky formou projektového vyučování na 1. stupni ZŠ. Teoretická část charakterizuje dítě mladšího školního věku, druhy komunikaci ve třídě a roli učitele. Zabývá se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV