• Analýza protilátkové odpovědi u BK virové infekce 

   Tomanová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   BK virus je lidský polyomavirus s vysokou prevalencí v populaci. Obvykle je pro svého hostitele neškodný, komplikace působí při imunosupresi, často při transplantacích ledvin, jelikož perzistuje v epiteliálních buňkách ...
  • Charakterizace virových nanočástic odvozených od myšího papilomaviru 

   Vomáčka, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   The L1 and L2 capsid proteins of papillomaviruses are characterized by the ability to self- assemble into viral capsids, which can be divided into pseudovirions (PsVs) and virus-like particles (VLPs) by inner content. In ...
  • Cílení umělých virových partikulí polyomaviru na buňky nádoru prostaty 

   Suchanová, Jiřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Cílem této práce je prozkoumat potenciál, který nabízejí umělé virové částice (virus-like particles, VLPs) odvozené od myšího polyomaviru (MPyV) jako vektory pro řízenou dopravu terapeutických a diagnostických látek do ...
  • Makropinocytóza ve virové infekci 

   Caisová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 7. 2020
  • Metody diagnostiky klíšťové encefalitidy: současnost a trendy 

   Hustedová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Klíšťová encefalitida je nejzávažnější klíšťetem přenášená neuroinfekce v Evropě a v Asii. Tato práce se zabývá jejím původcem, virem klíšťové encefalitidy (TBEV). Pro diagnostiku infekce lze využít detekci anti-TBEV ...
  • Mývalí polyomavirus: příklad nebo výjimka při onkogenezi způsobené polyomavirem? 

   Schreiberová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Polyomaviruses (PyV) are widespread through human and animal populations and typically associated with asymptomatic persistent infection. Rarely, natural PyV infections can lead to oncogenic transformation. Virus genome ...
  • NOVÉ PREVENTIVNÍ METODY V BOJI PROTI HIV 

   Buriánková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá novými preventivními metodami v boji proti HIV (Virus lidské imunodeficience). V první kapitole se zaměřuje na popis viru HIV. Další kapitoly se zabývají preventivními metodami, ať už se ...
  • Optimization of methods for analysis of early steps of mouse polymavirus life cycle 

   Soukup, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Abstrakt Myší polyomavirus je typickým zástupcem čeledi Polyomaviridae a slouží jako model pro studium virové infekce lidskými patogenními polyomaviry. Minoritní proteiny virové kapsidy se ukázaly jako nezbytné ...
  • Povrchové buněčné markery u nádorů kolorekta 

   Červená, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Kolorektální karcinom neboli rakovina tlustého střeva je nejčastější nádorové onemocnění v České republice. Retrospektivní analýzy pacientů s kolorektálním karcinomem vedly a stále vedou k objevu nových biomarkerů, které ...
  • Preparation of polyomaviral nanostructures for diagnostics of BK virus infections 

   Sekavová, Alžběta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 6. 2017
  • Příprava experimentálního systému pro studium životního cyklu myšího polyomaviru 

   Pergner, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Příprava experimentálního systému pro studium životního cyklu myšího polyomaviru Abstrakt: Myší polyomavirus je modelovým zástupcem virové čeledi Polyomaviridae. Do této čeledi patří i některé významné lidské patogeny (BKV, ...
  • Pseudotypování u bakulovirů 

   Zobalová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Bakuloviry jsou obalené DNA viry, které infikují larvální stadia členovců, především hmyzu. Bakuloviry mají široké použití v biotechnologiích. Jsou využívány jako biologické pesticidy a expresní vektory pro produkci proteinů ...
  • Retrocykliny 

   Soukup, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Defensiny jsou peptidy s antimikrobiální, antifungální a antivirovou aktivitou. Defensiny se pravděpodobně vyskytují u všech druhů obratlovců. Existují tři podrodiny defensinů - α, β a θ-defensiny. α-defensiny existují ...
  • Role exosomů při virové infekci a vzniku rakoviny 

   Sekavová, Alžběta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Exosomy umožňují mezibuněčnou komunikaci a přenášení nákladu mezi buňkami. Znalost mechanismů třídění nákladu do exosomů a jejich přenosu mezi buňkami je zásadní pro vývoj vakcín a diagnostických přístupů. Exosomální přenos ...
  • Role JC viru v etiologii a léčbě roztroušené sklerózy. 

   Musil, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   JCPyV is a human polyomavirus. Infections caused by this type of virus is often without any clinical symptoms and JCPyV mostly persists in kidneys of human for the rest of the life. The most serious disease caused by the ...
  • Role PDZ-vazebné domény E6 onkoproteinu v patogenezi vysoce onkogenních papillomavirů 

   Faflíková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Infekce některými lidskými papillomaviry (HPV) je spojena s vysokým rizikem karcinomů. U E6 proteinu tzv. vysoce rizikových α-HPV se na úplném C'-konci nachází PDZ-vazebná doména. Touto doménou se E6 váže na buněčné proteiny ...
  • Směrování virových částic pro cílenou dopravu látek do buněk 

   Váňová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Virové částice představují díky své struktuře a schopnosti vstupovat do buněk, kde uvolňují svůj obsah, atraktivní nástroj pro dopravu látek do buněk. Pro terapeutické využití virů je třeba zajistit specifický a vysoce ...
  • Studium morfogeneze virů čeledi Polyomaviridae: využití pro praxi 

   Pergner, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Targeting of viral nanoparticles to cancer specific receptors 

   Žáčková Suchanová, Jiřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Úkolem této práce bylo prozkoumat potenciál umělých virových částic (virus-like particles, VLPs) odvozených od myšího polyomaviru (MPyV) jako možných nanonosičů pro řízenou dopravu terapeutických a diagnostických látek do ...
  • Usměrněná evoluce myšího polyomaviru 

   Váňová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Metoda usměrněné evoluce je novým přístupem pro přípravu proteinů s novými či pozměněnými vlastnostmi. Principem usměrněné evoluce je náhodná mutageneze kódující sekvence pro protein našeho zájmu následovaná selekcí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV