• Pohybová analýza jízdy na vozíku 

   Defence status: DEFENDED
   Kohutová, Veronika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
  • Spinální programy v Austrálii a okolí 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eva (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   Thesis "Spinal programms in Australia and in surroundings" deals with care about the patients after spinal cord injury in Australia, Malaysia and New Zealand, confronts them to each other and to spinal program in Czech ...
  • Spinální programy v zemích Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Strapková, Zuzana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 5. 2007
   Cílem práce bylo shrnout systémy péče o spinální pacienty ve vybraných zemích Evropy a jejich porovnání se spinálním programem v České republice. METODIKA PRÁCE: Zahrnovala vyhledávání informací v bibliografické databázi ...
  • Stresová močová inkontinence žen a její ovlivnění aktivací hlubokého stabilizačního systému a gymnastikou svalů pánevního dna 

   Defence status: DEFENDED
   Nesnídalová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   Stresová močová inkontinence žen ajejí ovlivnění aktivací HSS a gymnastikou svalů pánevního dna SOUHRN Diplomová práce porovnává vliv dvou fyzioterapeutických postupů, aktivace hlubokého stabilizačního systému a gymnastiky ...
  • Syndrom karpálního tunelu u spinálních pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Zmeškalová, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Cílem této práce je poukázat na výskyt syndromu karpálního tunelu u pacientů se spinální lézí. Toto onemocnění vzniká opakovaným zatěžováním rukou, zejména při pohonu vozíku. Práce se zabývá příčinami vzniku, rizikovými ...
  • Validizace chůzových testů u pacientů s koxartrózou 

   Defence status: DEFENDED
   Suljakovićová, Sabina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   Práce posuzuje možnosti využití chůzových testů u pacientů s koxartrózou. Na skupině třiceti pacientů se třetím stupněm koxartrózy kyčelního kloubu bylo provedeno měření pěti různých testů: dotazník Harris Hip Score, Timed ...
  • Vliv sportovního zatížení na ramenní kloub u diskařů, oštěpařů a koulařů 

   Defence status: DEFENDED
   Pavelková, Pavla (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Bolesti ramenního kloubu jsou častým jevem, se kterým se oštěpaři, koulaři a diskaři setkávají. V této práci jsou shrnuty základní anatomické poznatky o glenohumerálním kloubu. Dále je zde popsána kineziologie pohybů v ...
  • Vliv Vojtovy reflexní lokomoce na pohybový aparát u pacientů s míšním poškozením 

   Defence status: DEFENDED
   Kohutová, Veronika (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Cílem práce bylo posouzení vlivu terapie Vojtovou metodou na funkci svalů horních končetin pacientů s tetraplegií. Jedná se o pilotní studii, jíž se zúčastnilo 5 probandů. Pro objektivizaci výsledků byla zvolena metoda ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV