Now showing items 1-20 of 27

  • Analýza residenční stability a spokojenosti v suburbánním zázemí Prahy případová studie města Říčany 

   Defence status: DEFENDED
   Kopečná, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Hlavním cílem práce je studium residenční stability obyvatel v Říčanech v zázemí hlavního města Prahy. Residenční stabilita byla zkoumána v šesti lokalitách města lišících se podle oblasti nové výstavby a typu bydlení. ...
  • Analýza rezidenční mobility mladých lidí v zázemí Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Analýza rezidenční mobility mladých lidí v zázemí Prahy Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá studiem rezidenční mobility mladých lidí ve věku 17- 29 let v zázemí Prahy. Hlavním cílem práce je zhodnotit dosavadní a ...
  • Diferenciace a revitalizace panelových sídlišť v České Lípě 

   Defence status: DEFENDED
   Sládeček, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Diplomová práce hodnotí současný stav fyzického prostředí sídlišť v České Lípě. Zaměřuje se na postup procesu revitalizace panelových domů a veřejných prostranství a objasňuje mechanismy diferenciace jednotlivých sídlišť ...
  • Dlouhodobý vývoj věkové struktury obyvatel sídlišť: srovnání Prahy a Ostravy 

   Defence status: DEFENDED
   Červenka, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 5. 9. 2022
   Panel houses in socialist housing estates belong among dominant forms of housing in Czechia. Mainly young families with children were moving into new housing estates right after their construction was completed, but the ...
  • Gentrifikace Karlína. Současný stav fyzického prostředí a vývoj sociodemografické a ekonomické struktury po roce 2002 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Cílem diplomové práce je prozkoumat, zda v pražské čtvrti Karlín probíhá v současné době proces gentrifikace. Karlín je tzv. vnitřním městem a v posledních třinácti letech prochází dynamickou proměnou. Ta je způsobena nejen ...
  • Interakce developerů a starostů suburbánních obcí v zázemí Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Martinovská, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Diplomová práce se věnuje charakteru interakce klíčových aktérů suburbánního rozvoje, kterými jsou představitelé obcí a developerské společnosti, a to v kontextu jednání o rezidenční výstavbě. Analyzovaným územím jsou ...
  • Kontrasty různých sociálních světů v pražských Holešovicích 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Holešovice jsou součástí vnitřního města Prahy, které v současnosti představuje jednu z fyzicky i sociálně nejvýrazněji se proměňujících lokalit metropole. Změny sociálně prostorové struktury však často vedou k vyšší ...
  • Mladí lidé v suburbiu: případová studie obce Zvole 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Mladí lidé v suburbiu: případová studie obce Zvole Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá dopady procesu rezidenční suburbanizace na změny v prostorové mobilitě a strukturu činností v každodenním životě mladých lidí. ...
  • Nové formy bydlení: případová studie cohousingu 

   Defence status: DEFENDED
   Svátková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tématem bakalářské práce je popis cohousingu - modelu bydlení, ve kterém se spojují prvky podporující komunitní vazby s prvky zaměřenými na soukromí jedince. Práce se věnuje přiblížení tohoto fenoménu sociálně-geografické ...
  • Pozice města Říčany v pražském zázemí: případová studie rodin s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Chrpa, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou, zda Říčany plní pro své obyvatele funkce lokálního centra. Část textu je věnována transformaci probíhající v okolí Prahy. Práce využívá teoretický rámec geografie času. Jejím cílem ...
  • Proces suburbanizace a formování prvních suburbií v zázemí Prahy v první polovině 20. století: případová studie obce Dobřichovice 

   Defence status: DEFENDED
   Suttrová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak se proces suburbanizace projevil ve fyzickém a sociálním prostředí obce v zázemí Prahy v průběhu první poloviny 20. století na příkladu obce Dobřichovice v okrese Praha-západ. ...
  • Proměna sociálního prostředí Miškovic v kontextu suburbanizačního procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Voslářová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
  • Regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými zařízenimi pro seniory v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Nela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Hlavním cílem diplomové práce je studium regionální diferenciace demografického stárnutí a vybavenosti pobytovými službami pro seniory na úrovni obcí s rozšířenou působností. Věkové složení obyvatelstva území je významným ...
  • Rezidenční proměny a proces gentrifikace v pražských dolních Holešovicích 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkora, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Holešovice, Prague inner city district, currently undergoes a transformation which resembles the gentrification process. However, gentrification has not yet been empirically proven. Gentrification is characterised by the ...
  • Rezidenční suburbanizace v okrese Kladno: proměna sociálního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíček, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 5. 2018
   Since the second half of the 1990s a residential suburbanization process has occurred in the Czechia. Within the process residents move from cities to municipalities that are located in their outskirts. The general aim of ...
  • Rozvoj obce Rudná u Prahy v kontextu komerční suburbanizace 

   Defence status: DEFENDED
   Štefánek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Téma této bakalářské práce je Rozvoj obce Rudná u Prahy v kontextu komerční suburbanizace. Bakalářská práce se zabývá problematikou komerční suburbanizace, tedy vznikem nových a přesunem stávajících komerčních aktivit z ...
  • Transformace lokálně ukotvené komunity v čase: vliv Faceboku na udržování vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Tobrman, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Hlavním cílem práce je popsat a analyzovat povahu vztahů původně lokálně ukotvené komunity a zjistit, jaký vliv mají online sociální sítě na charakter těchto vztahů. Sledovanou lokálně ukotvenou komunitou je jeden vybraný ...
  • Veřejné prostory v suburbiu: případová studie zázemí Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na výskyt veřejných prostorů v suburbánních obcích v severovýchodním zázemí Prahy. Hlavním cílem práce je popsat a zhodnotit význam a využití veřejných prostorů specifickou skupinou - žen ...
  • Vliv procesu suburbanizace na demografický vývoj a dostupnost základního vzdělávání v zázemí Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Benáčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Hlavním cílem práce je hodnocení současného stavu kapacit základních škol v souvislosti s rozmístěním a počtem žáků ve věku povinné školní docházky v obcích pražského zázemí. Pro analýzu daného tématu bylo zvoleno zázemí ...
  • Vliv procesu suburbanizace na demografický vývoj a kapacity školských zařízení v zázemí Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Benáčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Hlavním cílem bakalářské práce je studium dopadů suburbanizace na demografický vývoj obcí v zázemí Prahy a na kapacity školských zařízení ve vybraných obcích. V práci se zabývám rovněž hodnocením přístupů představitelů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV