• Chronický vulvovaginální dyskomfort a kvalita poševního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kestřánek, Jan (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 26. 9. 2014
   "Chronic vulvovaginal discomfort and quality of vaginal enviroment" Vulvovaginal discomfort (VVD) is not a life-threatening disease, however, its impact on quality of life is enormous. The causes of the origins of the ...
  • Futurum v současné italštině 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   RESUMÉ Ve své bakalářské práci Futurum v současné italštině se pokouším podat souhrnný přehled italského budoucího, resp. předbudoucího času, a všech jeho funkcí. Soustředím se nejen na tradiční užití ve významu budoucího ...
  • Implicitní vedlejší věty s infinitivem v italštině 

   Defence status: DEFENDED
   Večeřová, Dobromila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   This thesis deals with implicit subordinate clauses with infinitive in Italian. In the first chapter there is a description of some terms regarding these clauses (infinitive, subordination and coordination, expliciteness ...
  • Interpunkce v italštině - pravidla a současný úzus 

   Defence status: DEFENDED
   Papayová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Resumé Tato práce nese název Interpunkce - pravidla a současný úzus. Předtím, než se přistoupí na popis samotné interpunkce a jejích pravidel, je několik stránek věnováno historickému vývoji členících znamének. Od počátků, ...
  • Italské imperfektum 

   Defence status: DEFENDED
   Vrublová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Tato práce se věnuje problematice italského imperfekta spojené s jeho modálním užitím. V práci jsou představeny nejdříve temporální vlastnosti imperfekta, poté je stanovena hranice mezi jeho temporálním a modálním užitím. ...
  • Jazyk italské mládeže a jeho specifika 

   Defence status: DEFENDED
   Najmanová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat jazyk současné italské mládeže se všemi svými aspekty, charakteristikami a vztahem k běžnému jazyku. Ve své práci se pokouším postihnout, jakým způsobem jednotlivé faktory ...
  • Jazykový a stylistický rozbor románu Sebastiana Vassalliho L'oro del mondo 

   Defence status: DEFENDED
   Polášková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 6. 2006
   V předložené diplomové práci se zabývám jazykovým a stylistickým rozborem románu L' oro del mondo italského autora Sebastiana Vassalliho. Pro rozbor jsem použila první vydání románu v nakladatelství Einaudi z roku 1987. ...
  • K problematice neosobního vyjadřování s přihlédnutím k situaci v italštině, francouzštině a češtině 

   Defence status: RECOGNIZED
   Trousil, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 1. 2008
   This study deals in a synthetic way with the problems of impersonal expressions and of the concept of impersonality in linguistics both on the general level and with a special regard to the Italian, French and Czech languages ...
  • K problematice neosobního vyjadřování s přihlédnutím k situaci v italštině, francouzštině a češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Trousil, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 1. 2007
   This study deals in a synthetic way with the problems of impersonal expressions and of the concept of impersonality in linguistics both on the general level and with a special regard to the Italian, French and Czech languages ...
  • Konjunktiv vs. indikativ ve vedlejších větách 

   Defence status: DEFENDED
   Jungwirthová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Konjunktiv, indikativ, vedlejší věty Úkolem této bakalářské práce je v úvodu podat stručný přehled užití konjunktivu ve vedlejších větách. Klasifikaci dělit na případy, kdy: a) konjunktiv je povinný, b) konjunktiv je vůči ...
  • Molekulářně biologické změny u karcinomu endometria 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Molecular biological changes in endometrial carcinoma Endometrial cancer is the most common cancer of the female reproductive tract. The incidence has increased with lifestyle and environmental changes. Similar to other ...
  • Nulový člen v současné italštině 

   Defence status: DEFENDED
   Pascucci, Marco (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práce si klade za cíl poskytnout celkový pohled na případy, kdy v italské gramatice dochází k vynechání členu. Představení všech druhů členu a jmenných syntagmat, které pokryje první část práce, je pouze obecné a slouží ...
  • Osobní zájmena v současné italštině 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrčová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Italská osobní zájmena budí dojem slovního druhu, který je jasně vymezený nejen z hlediska morfologického, ale také pokud jde o pravidla jejich užívání. Ve skutečnosti však představují poměrně bohatě strukturovaný systém, ...
  • Předložky versus předložkový člen v součastné italštině se zvláštním zřetelem k předložce in a nel 

   Defence status: DEFENDED
   Báčová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Hlavním cílem mé bakalářské práce je porovnání výskytu základní předložky IN a kontrahovaného tvaru NEL a dalších tvarů, zhodnocení výsledků zkoumání a postižení úzu předložek v současném italském jazyce. V teoretické části ...
  • Rod mužský a ženský v italštině: nejen gramatická kategorie 

   Defence status: DEFENDED
   Luhanová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Klíčová slova: gramatický rod, substantiva, jazykový sexismus, společnost, lingvistika Tato práce se zabývá fenoménem činitelských jmen označujících profese, povolání či tituly v italštině. Právě u takto omezené skupiny ...
  • Zvířata a rostliny v italských a českých frazeologismech 

   Defence status: DEFENDED
   Gábová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   (česky) Práce analyzuje italské a české frazeologické jednotky, ve kterých jako bázové slovo vystupují zvířata a rostliny. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá frazeologií, idiomatikou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV