• Biologie dendritických buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Horváth, Rudolf (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   During the past decades several spectacular finding s have been made in the field of immunology. Elucidating the functions of the antigen presenting cells (APCs) belong to the most important. Dendritic cells (DCs) represent ...
  • Exprese markerů imunogenní buněčné smrti na buňkách karcinomu plic 

   Defence status: DEFENDED
   Kobosilová, Linda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Imunogenní buněčná smrt (ICD) je charakterizována přítomností specifických molekul, mezi které patří na povrchu exprimovaný kalretikulin (CRT) a proteiny teplotního šoku HSP70 a HSP90. Dalším charakteristickým znakem je ...
  • Imunogenní buněčná smrt a její aplikace v imunoterapeutických protokolech 

   Defence status: DEFENDED
   Fučíková, Jitka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 2. 2012
   Jeden z největších úspěchů imunologie a moderní medicíny představuje eradikace neštovic zavedením preventivních očkovacích programů roku 1798 Edwardem Jennerem (Ada, 2001). Ačkoliv je primární funkcí imunitního systému ...
  • Imunogenní buněčná smrt a její význam pro biologii a terapii nádorových onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Truxová, Iva (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Potenciál nádorových buněk stimulovat imunitní reakci závisí na řadě faktorů, z nichž nejdůležitější je především antigenní repertoár nádorových buněk a schopnost sekretovat, uvolňovat nebo vystavovat na buněčném povrchu ...
  • Nádorové mikroprostředí a význam protinádorové imunity pro klinický průběh lidských nádorových onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Partlová, Simona (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 2. 2017
   Vznik a progrese nádoru se velmi liší v závislosti na typu nádoru, jeho lokalizaci, invazivitě, imunogenicitě a z velké části také na schopnosti aktivace imunitního systému. Dochází k četným interakcím mezi nádorovými ...
  • Protinádorová imunoterapie karcinomu prostaty 

   Defence status: DEFENDED
   Kobosilová, Linda (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Pokroky v základní imunologii vedou k lepšímu porozumění interakce mezi imunitním systémem a nádory, což vzbuzuje zájem o využití imunitního systému v léčbě nádorových onemocnění. Preklinické i klinické studie protinádorové ...
  • Význam složení a funkčních vlastností imunitního infiltrátu nádorového mikroprostředí pro klinický průběh nádorů hlavy a krku 

   Defence status: DEFENDED
   Hladíková, Kamila (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 5. 2020
   Nádory hlavy a krku představují z imunologického hlediska velmi komplexní a heterogenní skupinu onemocnění. Původně byly tyto nádory spojovány především s kouřením a alkoholem. V posledních desetiletích ale výrazně narůstá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV