• Benešovský pivovar - jeho organizace a hospodaření ve 2. polovině 19. století a v 1. polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Utíkalová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Bakalářská práce se snaží zachytit historii benešovského pivovaru, vystavěného v roce 1897, i jeho předchůdce, Občanského pivovaru a.s., založeného již v roce 1873. Práce pojednává o vnějších i vnitřních změnách podniku ...
  • Bubenečská papírna "Císařský mlýn" v 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Rohanová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Vývoj papírny Císarský mlýn, prvního strojního podniku toho druhu v ceských zemích od první poloviny devatenáctého století do jeho zániku na konci století dvacátého, jeho koreny a postavení v okolním industriálním prostoru.
  • Česká lesnická jednota ve druhé polovině 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Hronský, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Les byl vždy zdrojem dřeva pro otop a stavební materiál, bez nichž by nemohla společnost existovat. Jeho správa však byla svěřena nezkoušeným lesníkům a myslivcům, kteří, stejně jako majitelé lesů, měli hmotný zájem na ...
  • Českobudějovická společnost v 19. století optikou pivní kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   This thesis explores the social changes in Budweis in the 19th and in the beginning of the 20th century from a perspective of local beer brewing and hospitality industry. The principles of economic nationalism are examined ...
  • Československá státní střední škola ve Velké Británii (1940-1945) 

   Defence status: DEFENDED
   Damová, Zora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce se zabývá dějinami Československé státní střední školy ve Velké Británii, která existovala mezi lety 1940-45 jako součást československého exilového školského systému. Jsou zde obsaženy informace o vzniku a organizaci ...
  • Československé školství ve Velké Británii (1940-1945) 

   Defence status: DEFENDED
   Damová, Zora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Anotace: Práce se zabývá systémem vzdělání, jež bylo poskytováno v průběhu druhé světové války emigrantům československou exilovou vládou na území Velké Británie. Praktické cíle spojené s potřebou vzdělávání československé ...
  • Činnost spolků na Kralovicku jako součást modernity kraje (2. pol. 19. st. - 1. pol. 20. stol.). 

   Defence status: DEFENDED
   Hurtová, Jarmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Předkládaná diplomová práce se zabývá vývojem spolkové činnosti na území bývalého soudního okresu Kralovice v období od druhé poloviny 19. století do první poloviny 20. století. Úvodní část práce je věnována počátkům a ...
  • František Křižík. Ze života a díla významného českého vynálezce v kontextu podnikání a samosprávy období 1868-1941 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   Franti še k Kři ž ík (8.7 . 1847 Pl á nice by Klatovy - 22 . 1 . 1941 Stádlec by Tábor), honorary doctor of technical sciences , was famous czech electrician , inventor and industrialist. After his studies at Pra g ue ...
  • Historická fotografie jako historický pramen 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Fotografie 19. století, jako historický pramen, představují zdroj informací, ze kterých můžeme v rámci svých odborných znalostí a individuálních schopností čerpat a využít je pro rozšíření vědomostí o době, kterou reprezentují. ...
  • JUDr. Bedřich Pacák, advokát a politik 

   Defence status: DEFENDED
   Baráková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Předkládaná diplomová práce vycházející především z archivního materiálu popisuje život a dílo vrcholného politika přelomu 19. a 20. století JUDr. Bedřicha Pacáka. Cílem pojednání je představit osobnost Pacáka na pozadí ...
  • JUDr. Bedřich Schwarzenberg (1862-1936), významná osobnost českých dějin 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Kaiseršat, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Studium sociálních elit představuje nezbytnou součást moderní historiografie.1 Primárně nám slouží k co nejlepšímu pochopení nejen politických událostí, které se v řadě případů odrazily v sociálním a hospodářském vývoji ...
  • K historickému vývoji a písemnostem četnických stanic Čerčany a Červený Újezd v 1. polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Breburdová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Předkládaná bakalářská práce má za cíl přiblížit historii četnických stanic v Čerčanech a Červeném Újezdu v kontextu vývoje československého četnictva v období let 1918-1945. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první ...
  • Karel Kramář a Tomáš Garrigue Masaryk ve svých dopisech z let 1918-1936. Edice a rozbor jejich vzájemné korespondence 

   Defence status: DEFENDED
   Quagliatová, Vlasta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   V celkové koncepci diplomové práce, nazvané Karel Kramář a Tomáš Garrigue Masaryk ve svých dopisech z let 1918-1936, se reflektuje snaha postihnout danou tematiku dvojím způsobem. Jednak nabídnout jeden z možných pohledů ...
  • Ke správním dějinám okresních četnických velitelství v obvodu četnického oddělení Benešov v meziválečném období a v období Protektorátu Čechy a Morava 

   Defence status: DEFENDED
   Breburdová, Miroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   This diploma thesis focuses on administration developement of five district gendarmerie commands (Benešov, Český Brod, Vlašim, Jílové u Prahy, Říčany u Prahy) which were a part of gendarmerie departement Benešov u Prahy ...
  • Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice 

   Defence status: DEFENDED
   Feige, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Název Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice Abstrakt Tato práce se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice na Železnobrodsku (okres Jablonec nad Nisou, dříve okres Semily). Mikrohistorickým ...
  • Komparace legislativního postavení a činnosti Parlamentu České republiky a Ruské Federace v současné době 

   Defence status: DEFENDED
   Shafigina, Elmira (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The bachelor thesis deals with the comparison of the position and activities of the highest legislative bodies in the present Czech Republic and the Russian Federation. Identifies the common characteristics and differences ...
  • Korupce v českých zemích meziválečné doby - nahodilost nebo chyba systému? 

   Defence status: DEFENDED
   Horská, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Bakalářská práce se zabývá problematikou korupce a aférami s ní spojenými. Práce zkoumá korupci jakožto fenomén současné doby a zároveň představuje korupční aféry, které plnily denní tisk v období první republiky. Díky ...
  • Krásná Lípa v kontextu vývoje textilního průmyslu (19. a 20. století) 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíčková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Presented bachelor thesis aims to describe development of textile industry in Krásná Lípa in the 19th and 20th century and its influence on image of the town. The thesis is divided into three chapters. The first chapter ...
  • Kupní smlouva a vybrané související otázky závazkového práva smluvního dle zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve srovnání s recentní právní úpravou 

   Defence status: DEFENDED
   Mužík, Vít (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 28. 2. 2022
   Kupní smlouva a vybrané související otázky závazkového práva smluvního dle zákona č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve srovnání s recentní právní úpravou Abstrakt Práce pojednává o kupní smlouvě a o dalších vybraných ...
  • Magdeburské právo v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dolečková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 2. 2020
   Magdeburg law in Bohemia and Moravia in the period of 14th to 16th century Abstract This thesis aims to discuss the development and form of Magdeburg law in the period of 14th to 16th century including the analysis of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV