• Aktivity ve výuce rozvíjející plynulost ústní produkce u studentů češtiny jako cizího jazyka očima studentů a vyučujících 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   (in English): The productions of language of the students learning Czech or other foreign languages may be evaluated in light of three criteria - the accuracy, the fluency and the complexity. The improvement of the quality ...
  • Analýza japonských učebnic češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Hromek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Tato práce se zabývá analýzou dostupných učebnic češtiny jako cizího jazyka vydaných v Japonsku, a to především z hlediska jejich makrostruktury i mikrostruktury, rozsahu prezentovaného obsahu a způsobu lingvodidaktické ...
  • Analýza porozumění vybraným slovům na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Matiasovitsová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá slovní zásobou žáků mladšího školního věku, konkrétně jejich porozuměním významům určitých slov. Teoretická část práce se zaměřuje na vývoj slovní zásoby dítěte v rámci jazykového vývoje od ...
  • Chybová analýza jazykových projevů ruských mluvčích češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Pfeiferová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá jazykem nerodilých mluvčích češtiny - konkrétně studenty, jejichž prvním jazykem je ruština. V první části se soustředí na jednotlivé přístupy k jazykové chybě v rámci teorií, které se zabývají ...
  • Čeština dětí migrantů ve Stockholmu, případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Krymláková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 9. 2021
   This thesis is a case study that maps and describes the level of Czech language of children of Czech migrants living in Stockholm in Sweden. The research was executed by recordings of interactions based on pictures and ...
  • Čtenářská gramotnost jako cíl pro každého maturanta? Analýza úloh čtenářské gramotnosti v učebnicích pro střední školy a didaktickém testu. 

   Defence status: DEFENDED
   Honců, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This diploma thesis focuses on the reading literacy and its problematics in the textbooks and workbooks for highschool students. The aim of the thesis is to find out whether the textbooks and workbooks contain exercises ...
  • Mediační jazyk ve výuce češtiny jako cizího jazyka v kurzech Filozofické fakulty 

   Defence status: DEFENDED
   Časarová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 9. 2021
  • Možnosti odborného vzdělávání učitelů v oboru čeština jako cizí/druhý jazyk 

   Defence status: DEFENDED
   Machačová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   (abstrakt) Práce se zabývá situací odborného vzdělávání učitelů v oblasti češtiny jako cizího jazyka. Téma bylo zvoleno na základě aktuálnosti problematiky výuky češtiny jako cizího jazyka. Dalším důvodem výběru tohoto ...
  • Osobnost a dílo Václava Havla ve výuce češtiny pro cizince 

   Defence status: DEFENDED
   Boumová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   The subject of this diploma thesis is the use of cultural topics as part of the teaching of Czech as foreign language. Its first chapters summarize approaches towards the incorporation of these topics into the language ...
  • Postupy rozvíjení čtenářské gramotnosti u předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Lisá, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   (česky) Tato práce se zabývá rozvojem čtenářské pregramotnosti předškolních dětí. V první části práce je charakterizován jazykový vývoj dítěte předškolního věku, pojem gramotnost a ostatní pojmy s ním související a také ...
  • Projektové vyučování v předmětu Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ a na SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Dusová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá projektovým vyučováním s akcentem na předmět Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ a na školách středních. Jejím cílem je v teoretické rovině souhrnně představit tuto výukovou metodu a současný ...
  • Slovesné morfologické kategorie v učebnicích českého jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Karla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The diploma thesis focuses on the rendition of verbal morphological categories in selected Czech language textbooks for primary and secondary schools. The aim of the thesis is (1) to analyse the area of morphological ...
  • Sociokulturní kompetence a jazykové vyučování studentů programu Erasmus 

   Defence status: DEFENDED
   Kamenová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práce prostřednictvím dotazníkového šetření zkoumá vliv jazykového vyučování na osvojování sociokulturní kompetence. Na základě interpretace získaných údajů poskytuje informace o respondentech a jejich vztahu k ...
  • Specifika ústního projevu a vypravování u bilingvních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 9. 2021
   Práce je zaměřena na analýzu ústního projevu a způsobů vypravování u česko- anglických bilingvních dětí ve věku 8-10 let. Jde o děti žijící ve Velké Británii, které mají jednoho nebo oba rodiče rodilé mluvčí češtiny. V ...
  • Srovnání úrovně znalostí pravopisu žáků 1. a 2. stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Ivo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   (in English): This diploma thesis focuses on how spelling is taught as a part of Czech language lessons at primary schools. The thesis aims to describe the level of spelling knowledge in students attending first and lower ...
  • Srovnání vývoje řeči mezi monolingvními a bilingvními dětmi předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hlobilová, Natálie-Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 9. 2021
   Bachelor thesis deals with the differences of language development in monolingual and bilingual pre-schoolers throughout a logopaedic intervention. The thesis proceeds from a research based on an observation of children ...
  • Variace na čtení s porozuměním na úrovni B1 ve třech vybraných učebnicích češtiny pro cizince 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   This diploma thesis deals with the speech skills of reading comprehension and comparison of its implementation in selected textbooks of Czech as a foreign language at the B1 level. The analysis focuses on comparing how ...
  • Večerníček jako didaktický nástroj pro výuku žáků s OMJ 

   Defence status: DEFENDED
   Štochlová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   This master's thesis deals with cartoon films as a didactic tool for teaching the Czech language as the second language, having an additional potential to develop not only learners' language competences but also their ...
  • Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbenská, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce analyzuje současný stav a možnosti českého základního školství v otázce začleňování jinojazyčných žáků s trvalým pobytem v České republice do výuky českého jazyka. Zabývá se nejen možnostmi, které jsou ...
  • Zapojení průřezového tématu mediální výchova do výuky českého jazyka na SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Cihlářová, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce se věnuje zapojení průřezového tématu mediální výchova do výuky českého jazyka. V první části definuje základní pojmy mediální gramotnost a mediální výchova a popisuje jejich vývoj a koncepce ve vzdělávání. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV