• Aktivity ve výuce rozvíjející plynulost ústní produkce u studentů češtiny jako cizího jazyka očima studentů a vyučujících 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   (in English): The productions of language of the students learning Czech or other foreign languages may be evaluated in light of three criteria - the accuracy, the fluency and the complexity. The improvement of the quality ...
  • Analýza porozumění vybraným slovům na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Matiasovitsová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá slovní zásobou žáků mladšího školního věku, konkrétně jejich porozuměním významům určitých slov. Teoretická část práce se zaměřuje na vývoj slovní zásoby dítěte v rámci jazykového vývoje od ...
  • Chybová analýza jazykových projevů ruských mluvčích češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Pfeiferová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá jazykem nerodilých mluvčích češtiny - konkrétně studenty, jejichž prvním jazykem je ruština. V první části se soustředí na jednotlivé přístupy k jazykové chybě v rámci teorií, které se zabývají ...
  • Čtenářská gramotnost jako cíl pro každého maturanta? Analýza úloh čtenářské gramotnosti v učebnicích pro střední školy a didaktickém testu. 

   Defence status: DEFENDED
   Honců, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This diploma thesis focuses on the reading literacy and its problematics in the textbooks and workbooks for highschool students. The aim of the thesis is to find out whether the textbooks and workbooks contain exercises ...
  • Možnosti odborného vzdělávání učitelů v oboru čeština jako cizí/druhý jazyk 

   Defence status: DEFENDED
   Machačová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   (abstrakt) Práce se zabývá situací odborného vzdělávání učitelů v oblasti češtiny jako cizího jazyka. Téma bylo zvoleno na základě aktuálnosti problematiky výuky češtiny jako cizího jazyka. Dalším důvodem výběru tohoto ...
  • Postupy rozvíjení čtenářské gramotnosti u předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Lisá, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   (česky) Tato práce se zabývá rozvojem čtenářské pregramotnosti předškolních dětí. V první části práce je charakterizován jazykový vývoj dítěte předškolního věku, pojem gramotnost a ostatní pojmy s ním související a také ...
  • Projektové vyučování v předmětu Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ a na SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Dusová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá projektovým vyučováním s akcentem na předmět Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ a na školách středních. Jejím cílem je v teoretické rovině souhrnně představit tuto výukovou metodu a současný ...
  • Slovesné morfologické kategorie v učebnicích českého jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Karla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The diploma thesis focuses on the rendition of verbal morphological categories in selected Czech language textbooks for primary and secondary schools. The aim of the thesis is (1) to analyse the area of morphological ...
  • Sociokulturní kompetence a jazykové vyučování studentů programu Erasmus 

   Defence status: DEFENDED
   Kamenová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práce prostřednictvím dotazníkového šetření zkoumá vliv jazykového vyučování na osvojování sociokulturní kompetence. Na základě interpretace získaných údajů poskytuje informace o respondentech a jejich vztahu k ...
  • Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbenská, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Bakalářská práce analyzuje současný stav a možnosti českého základního školství v otázce začleňování jinojazyčných žáků s trvalým pobytem v České republice do výuky českého jazyka. Zabývá se nejen možnostmi, které jsou ...
  • Zapojení průřezového tématu mediální výchova do výuky českého jazyka na SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Cihlářová, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce se věnuje zapojení průřezového tématu mediální výchova do výuky českého jazyka. V první části definuje základní pojmy mediální gramotnost a mediální výchova a popisuje jejich vývoj a koncepce ve vzdělávání. ...
  • Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Fimanová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This thesis deals with the examination in the Czech language for permanent residence in the Czech Republic. The aim is to identify its basic characteristics, the success rate of the participants and whether it corresponds ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV