• Analýza okamžitého vlivu kinesiotapingu na horní končetiny při pádu do kliku v gymnastickém aerobiku 

   Defence status: DEFENDED
   Vítková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Title: Analysis of the immediate effect of kinesiotaping on the upper limbs when landing into a press-up position when doing gymnastic aerobics Objectives: The aim of this diploma thesis is to find out if the use of the ...
  • Analýza posturálních reakcí při cvičení se symetrickou zátěží horních končetin odstředivou silou 

   Defence status: DEFENDED
   Langer, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Název práce: Analýza posturálních reakcí při cvičení se symetrickou zátěží horních končetin odstředivou silou Shrnutí: Předmětem této práce je testování účinků cvičební pomůcky - modifikovaného švihadla Marrko na lidské ...
  • Analýza posturálních reakcí při cvičení se zátěží horních končetin odstředivou silou 

   Defence status: DEFENDED
   Dudová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Název práce: Analýza posturálních reakcí při cvičení se zátěží horních končetin odstředivou silou. Shrnutí: Cílem projektu je pohybová analýza vybraných segmentů těla (C7, Th4, Th8, Th12, spojnice akromionů a SIPS) za ...
  • Biomechanické charakteristiky nestacionárních respiračních režimů jako možných identifikátorů únavy při monotónní hypokinetické zátěži 

   Defence status: DEFENDED
   Lopotová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 4. 3. 2014
   The general topic of this work is to reveal the potential relationship between tiredness cause by hypokinetic monotonous loading and breathing. The aim was to determine if there are suitable respiratory parameters that ...
  • Dech a jeho parametry při zvýšeném nároku na posturální stabilitu 

   Defence status: DEFENDED
   Středová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Název: Dech a jeho parametry při zvýšeném nároku na posturální stabilitu Cíle práce: Hlavním cílem je provést kvantitativní výzkum dechových parametrů a specifikovat mechanické parametry pro porovnání vlivu zvýšeného nároku ...
  • Dysfunkce pánevního dna 

   Defence status: DEFENDED
   Divišová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Title: Pelvic floor dysfunctions Objectives: The aim of this thesis is to determine the effect of physiotherapy based on the methodology of Ludmila Mojzisova on patients that were showing pelvic floor dysfunction symptoms. ...
  • Kinematika cervikothorakálního regionu páteře v kontextu celkového držení těla 

   Defence status: DEFENDED
   Vláčilová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 14. 10. 2015
   Název práce: Kinematika cervikothorakálního regionu páteře v kontextu celkového držení těla Problematika: Tato práce řeší kinematické změny cervikothorakálního přechodu páteře při specifickém pohybu pletence ramenního. ...
  • Kinematika cervikothorakálního regionu páteře v kontextu celkového držení těla 

   Defence status: DEFENDED
   Vláčilová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 4. 5. 2015
   Title: Kinematic of cervical thoracic spine in the context of whole body posture Problematics: This work describes the kinematics of upper thoracic spine during specific movement of the shoulder girdle. The kinematic changes ...
  • Kvantifikácia biomechanických dôsledkov monotónnej práce v sede na axiálny systém 

   Defence status: DEFENDED
   Janáčková, Nina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Názov práce: Kvantifikácia biomechanických dôsledkov monotónnej práce v sede na axiálny systém Ciele práce: Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv sedavej pracovnej polohy na axiálny systém a zistiť aké zmeny biomechanických ...
  • Ovlinění dechových pohybů pomocí Power Breathe 

   Defence status: DEFENDED
   Čapková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 7. 5. 2015
   Název práce: Ovlivnění dechových svalů pomocí POWERbreathe. Cíl: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zda lze měřit 3D kinematickou analýzou tvarové změny trupu při klidovém dýchání a při použití POWERbreathe a ...
  • Souvislosti výsledků Véle-testu a přístrojového vyšetření posturální stability 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáčková, Terezie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Title: The relationship between Véle-test results and results of instrumented evaluation of postural stability Objectives: The aim of this study is to determine the relationship between a clinical tool for measuring postural ...
  • Tvarové změny v axiálním systému při respiraci 

   Defence status: DEFENDED
   Slawiková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 17. 5. 2012
   Název práce: Tvarové změny v axiálním systému při respiraci Shape changes in the axial system during respiration Cíle práce: Hlavním cílem je provést případovou studii dechových parametrů a změn tvaru trupu během daného ...
  • Vliv intraabdominálního tlaku na stabilitu bederní páteře 

   Defence status: DEFENDED
   Fridrychová, Dagmar (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Název diplomové práce: Vliv intraabdominálního tlaku na stabilitu bederní páteře Vymezení problému: Hlavním problémem, kterým se zabývá tato diplomová práce, je mechanismus stabilizace bederní páteře a vliv intraabdominálního ...
  • Vliv ruptury a plastiky předního zkříženého vazu na posturální stabilizaci jedince 

   Defence status: DEFENDED
   Mináriková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 6. 5. 2013
   Name: Influence of a rupture and reconstruction of an anterior cruciate ligament on the postural activity of an individual Aim: The aim of my thesis is to find out whether a rupture and the following rupture recinstruction ...
  • Vliv řízení průtoku vzduchu hlasivkami na dynamickou stabilizaci stoje 

   Defence status: DEFENDED
   Rybáčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Název: Vliv řízení průtoku vzduchu hlasivkami na dynamickou stabilizaci stoje Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, zda a jak se projeví vliv modulace hlasivek na dynamickou stabilizaci těla ve stoji při translačních ...
  • Využití biologické zpětné vazby v léčebné rehabilitaci 

   Defence status: DEFENDED
   Dubnová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   Název: Využití biologické zpětné vazby v léčebné rehabilitaci Cíle: Cílem této diplomové práce je přehledné zpracování dostupných zdrojů mapujících oblasti využití biologické zpětné vazby v léčebné rehabilitaci s různými ...
  • Vztah funkce pánevního dna k respiraci 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   Jméno autora: Bc. Andrea Matějková Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. Název diplomové práce: Vztah funkce pánevního dna k respiraci Rok obhajoby diplomové práce: 2016 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Změny pohyblivosti trupu ve vztahu k posturální stabilitě 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Název: Změny pohyblivosti trupu ve vztahu k posturální stabilitě Cíle: Hlavním cílem této práce bylo kvantitativní pozorování segmentální pohyblivosti trupu v 3D prostoru při flexi paže a vytvoření fenoménů sdruženého ...
  • Změny reologických vlastností při různých stupních flexe v kolenním kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Vránová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 6. 5. 2013
   Author: Bc. Aneta Vránová Title: Changes of rheological properties during various degrees of knee flexion Aim of the thesis: To find out if there is a difference in rheological properties in varoius degrees of flexion in ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV