Now showing items 1-20 of 24

  • Analýza okamžitého vlivu kinesiotapingu na horní končetiny při pádu do kliku v gymnastickém aerobiku 

   Defence status: DEFENDED
   Vítková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Title: Analysis of the immediate effect of kinesiotaping on the upper limbs when landing into a press-up position when doing gymnastic aerobics Objectives: The aim of this diploma thesis is to find out if the use of the ...
  • Analýza pohybu horní končetiny při útočném úderu u závodních hráček badmintonu 

   Defence status: DEFENDED
   Prausová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Název: Analýza pohybu horní končetiny při útočném úderu u závodních hráček badmintonu Cíle: Cílem mé diplomové práce je provést analýzu pohybu horní končetiny při útočném úderu v badmintonu a poukázat na možné rizikové ...
  • Analýza posturálních reakcí při cvičení se symetrickou zátěží horních končetin odstředivou silou 

   Defence status: DEFENDED
   Langer, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Název práce: Analýza posturálních reakcí při cvičení se symetrickou zátěží horních končetin odstředivou silou Shrnutí: Předmětem této práce je testování účinků cvičební pomůcky - modifikovaného švihadla Marrko na lidské ...
  • Analýza posturálních reakcí při cvičení se zátěží horních končetin odstředivou silou 

   Defence status: DEFENDED
   Dudová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Název práce: Analýza posturálních reakcí při cvičení se zátěží horních končetin odstředivou silou. Shrnutí: Cílem projektu je pohybová analýza vybraných segmentů těla (C7, Th4, Th8, Th12, spojnice akromionů a SIPS) za ...
  • Biomechanické charakteristiky nestacionárních respiračních režimů jako možných identifikátorů únavy při monotónní hypokinetické zátěži 

   Defence status: DEFENDED
   Lopotová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 4. 3. 2014
   The general topic of this work is to reveal the potential relationship between tiredness cause by hypokinetic monotonous loading and breathing. The aim was to determine if there are suitable respiratory parameters that ...
  • Brzká rehabilitace ve srovnání s tradičním přístupem po artroskopické operaci rotátorové manžety - literární rešerše. 

   Defence status: DEFENDED
   Reiterová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Autor: Anna Reiterová Název: Brzká rehabilitace ve srovnání s tradičním přístupem po artroskopické operaci rotátorové manžety - literární rešerše Cíl: Zpracovat laterální rešerši týkající rekonstrukce rotátorové manžety s ...
  • Dech a jeho parametry při zvýšeném nároku na posturální stabilitu 

   Defence status: DEFENDED
   Středová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Název: Dech a jeho parametry při zvýšeném nároku na posturální stabilitu Cíle práce: Hlavním cílem je provést kvantitativní výzkum dechových parametrů a specifikovat mechanické parametry pro porovnání vlivu zvýšeného nároku ...
  • Dysfunkce pánevního dna 

   Defence status: DEFENDED
   Divišová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   Title: Pelvic floor dysfunctions Objectives: The aim of this thesis is to determine the effect of physiotherapy based on the methodology of Ludmila Mojzisova on patients that were showing pelvic floor dysfunction symptoms. ...
  • Kinematika cervikothorakálního regionu páteře v kontextu celkového držení těla 

   Defence status: DEFENDED
   Vláčilová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 14. 10. 2015
   Title: Kinematic of cervical thoracic spine in the context of whole body posture Problematics: This work describes the kinematics of upper thoracic spine during specific movement of the shoulder girdle. The kinematic changes ...
  • Kinematika cervikothorakálního regionu páteře v kontextu celkového držení těla 

   Defence status: DEFENDED
   Vláčilová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 4. 5. 2015
   Title: Kinematic of cervical thoracic spine in the context of whole body posture Problematics: This work describes the kinematics of upper thoracic spine during specific movement of the shoulder girdle. The kinematic changes ...
  • Konzervativní léčba zlomenin proximálního humeru u starších osob - literární rešerše 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 9. 6. 2022
   Title: Conservative treatment of proximal humerus fractures in the elderly: literature review Objectives: The aim of this thesis is a search processing mostly foreign available sources in the field of proximal humerus ...
  • Kvantifikácia biomechanických dôsledkov monotónnej práce v sede na axiálny systém 

   Defence status: DEFENDED
   Janáčková, Nina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 6. 5. 2014
   Názov práce: Kvantifikácia biomechanických dôsledkov monotónnej práce v sede na axiálny systém Ciele práce: Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv sedavej pracovnej polohy na axiálny systém a zistiť aké zmeny biomechanických ...
  • Neuro Biomechanical principles in robot-assisted gait training for pediatric patients 

   Defence status: DEFENDED
   Žarković, Dragana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Název: Uplatnění neurobiomechanických principů a jejich využití u roboticky asistované terapie v pediatrické neurorehabilitaci Úvod: Je nedostatek informací o tom, jak roboticky-asistovaný trénink chůze (RAGT) přispívá ke ...
  • Ovlinění dechových pohybů pomocí Power Breathe 

   Defence status: DEFENDED
   Čapková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 7. 5. 2015
   Název práce: Ovlivnění dechových svalů pomocí POWERbreathe. Cíl: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zda lze měřit 3D kinematickou analýzou tvarové změny trupu při klidovém dýchání a při použití POWERbreathe a ...
  • Pády seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Islami, Timur (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Název: Pády seniorů Cíle: Cílem diplomové práce je analyzování a utřídění poznatků o problematice pádů seniorů při běžných denních aktivitách se zaměřením na prevenci a detekci pádů pomocí nositelných a nenositelných systémů ...
  • Souvislosti výsledků Véle-testu a přístrojového vyšetření posturální stability 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáčková, Terezie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Title: The relationship between Véle-test results and results of instrumented evaluation of postural stability Objectives: The aim of this study is to determine the relationship between a clinical tool for measuring postural ...
  • Tvarové změny v axiálním systému při respiraci 

   Defence status: DEFENDED
   Slawiková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 17. 5. 2012
   Název práce: Tvarové změny v axiálním systému při respiraci Shape changes in the axial system during respiration Cíle práce: Hlavním cílem je provést případovou studii dechových parametrů a změn tvaru trupu během daného ...
  • Vliv intraabdominálního tlaku na stabilitu bederní páteře 

   Defence status: DEFENDED
   Fridrychová, Dagmar (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Název diplomové práce: Vliv intraabdominálního tlaku na stabilitu bederní páteře Vymezení problému: Hlavním problémem, kterým se zabývá tato diplomová práce, je mechanismus stabilizace bederní páteře a vliv intraabdominálního ...
  • Vliv ruptury a plastiky předního zkříženého vazu na posturální stabilizaci jedince 

   Defence status: DEFENDED
   Mináriková, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 6. 5. 2013
   Name: Influence of a rupture and reconstruction of an anterior cruciate ligament on the postural activity of an individual Aim: The aim of my thesis is to find out whether a rupture and the following rupture recinstruction ...
  • Vliv řízení průtoku vzduchu hlasivkami na dynamickou stabilizaci stoje 

   Defence status: DEFENDED
   Rybáčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Název: Vliv řízení průtoku vzduchu hlasivkami na dynamickou stabilizaci stoje Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, zda a jak se projeví vliv modulace hlasivek na dynamickou stabilizaci těla ve stoji při translačních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV