• Biologické determinanty vzniku a vývoje protikladných psychických a behaviorálních znaků asociovaných s poruchami autistického spektra a Williamsovým syndromem 

   Defence status: DEFENDED
   Buriánková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Williamsův syndrom je genetické onemocnění způsobené mikrodelecí na chromosomu 7, konkrétně v oblasti 7q11.23. Mezi jeho hlavní fenotypové projevy patří typické faciální rysy, mírná mentální retardace, kardiovaskulární ...
  • Četnost různých aneuploidií v lidských pohlavních buňkách, zárodcích, novorozencích a potratech 

   Defence status: DEFENDED
   Bolotova, Anzhelika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   Aneuploidy occurs due to poor chromosome segregation during cell division. In this manner, cells with more or fewer chromosomes than normal can be formed. The most common variants are with one supernumerary or one missing ...
  • Gen SHOX a klinické důsledky jeho poruch 

   Defence status: DEFENDED
   Klugerová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Gen SHOX ("Short Stature Homeobox-containing Gene") byl objeven při zkoumání genotypo-fenotypových korelací u dívek s Turnerovým syndromem. Právě absence jedné z alel tohoto genu byla příčinou malého vzrůstu takto postižených ...
  • Genetika psychických onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Krčmářová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 1. 2019
   Psychological diseases are very heterogeneus group of diseases, including a complicated and complex multifactorial etiology with a possibility of an important role of a genetic component. Some diaseses got discovered their ...
  • Inaktivace chromosomu X u lidí s abnormální sestavou gonosomů 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Inaktivace chromosomu X je způsob genetické regulace vyvinutý u savců, který má za úkol vyrovnat genetickou dávku mezi pohlavními chromosomy samců (XY) a samic (XX). Během embryonálního vývoje samic je jeden chromosom X ...
  • Inverzie na ľudských chromozómoch 

   Defence status: DEFENDED
   Košuthová, Klára Mária (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Lidské inverze jsou balancované strukturní variace, což způsobuje potíže při jejich analýze. Díky metodě PEM (paired-end sekvenování a mapování) došlo k obrovskému pokroku při studiu inverzí. Inverze mají důležitou roli ...
  • Komorbidita psychických a autoimunitních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Kaňková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 6. 2021
   Psychická i autoimunitní onemocnění představují široké spektrum různých chorob a jsou v současné době jedny z nejčastějších zdravotních obtíží. V posledních letech byla sledována značná souvislost mezi těmito dvěma typy ...
  • Kryptické prestavby ľudských chromozómov asociované so schizofréniou 

   Defence status: DEFENDED
   Jurišová, Lívia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Schizofrénia je závažné psychické ochorenie s vysokou dedičnosťou a komplexnou genetikou, ktorej súhra s environmentálnymi faktormi vedie k celej škále symptómov. Nástup moderných cytogenetických a molekulárne genetických ...
  • Kryptické přestavby lidských chromozomů asociované s poruchami autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Křivánková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Poruchy autistického spektra (PAS) jsou heterogenní skupinou neurovývojových postižení charakteristické asocialitou a atypickými vzorci chování. Etiologie je velmi komplexní, autismus většinou vzniká spojením několika ...
  • Mechanismy vzniku kryptických přestaveb chromosomů a jejich klinické souvislosti 

   Defence status: DEFENDED
   Šenkyřík, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Chromosomal rearrangements are one of the processes which leads to formation of genetic disorders. Among the mechanisms that cause the rearrangements belong NAHR, NHEJ, FoSTeS and MMBIR. They generate rearrangements of ...
  • Metody molekulární cytogenetiky: vývoj, rozbor, srovnání 

   Defence status: DEFENDED
   Budková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Cytogenetika je věda zabývající se strukturou a funkcí chromosomů a to zejména v průběhu buněčného dělení. Chromosomální abnormality, které při tomto dělení mohou vznikat, jsou často spojeny se vznikem různých onemocnění. ...
  • Mikroduplikace na lidských chromozomech 

   Defence status: DEFENDED
   Štolová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Mikroduplikace jsou malé chromozomové přestavby, pro jejichž detekci je třeba použít místo běžných cytogenetických metod molekulárně cytogenetické (FISH, CGH). Společně s mikrodelecemi vznikají nejčastěji nealelickou ...
  • Minoritní formy spinální svalové atrofie 

   Defence status: DEFENDED
   Metelcová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Spinální svalová atrofie (SMA, spinal muscular atrophy) je nervosvalové onemocnění. Toto onemocnění postihuje nervové buňky v míše a mozkovém kmeni a způsobuje tak svalovou slabost. U některých forem SMA může dojít k ...
  • Molekulárně genetická analýza chromozomální oblasti 8q24 u pacientů s trichorhinofalangeálním syndromem nebo izolovanými exostózami 

   Defence status: DEFENDED
   Klugerová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Trichorhinofalangeální syndrom (TRPS) je malformační syndrom charakteristický kraniofaciálními a skeletálními abnormalitami s autozomálně dominantní dědičností. Dnes se na klinické i molekulární úrovni rozlišují tři typy ...
  • Prader-Williho syndrom a Angelmanův syndrom 

   Defence status: DEFENDED
   Draberová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Prader-Williho syndrom (PWS) a Angelmanův syndrom (AS) jsou neurobehaviorální syndromy, které jsou způsobeny ztrátou exprese paternálně nebo maternálně imprintovaných genů z chromozomové oblasti 15q11-q13. To vede k odlišným ...
  • Reciproké mikrodelece a mikroduplikace na lidských chromozómech 

   Defence status: DEFENDED
   Sluková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Nealelická homologní rekombinace (NAHR) zprostředkovaná LCRs (low-copy repeats) produkuje v lidském genomu chromozomové přestavby, mezi něž patří mikrodelece a mikroduplikace. Tyto mutace způsobují velké množství syndromů, ...
  • Spinální svalová atrofie 

   Defence status: DEFENDED
   Bohatá, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Spinální svalová atrofie (Spinal muscular atrophy; SMA) je nervosvalové onemocnění s autozomálně recesivním typem dědičnosti. Postihuje α-motoneurony předních míšních rohů, což vede k progresivní svalové slabosti. Incidence ...
  • Strukturní aberace lidského chromozómu 22 a jejich klinické následky 

   Defence status: DEFENDED
   Darášová, Alžběta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Strukturní aberace vznikají v důsledku chromozomových zlomů, na které navazuje určitá přestavba. V lidském genomu vznikají každý den tisíce drobných mutací, které jsou díky reparačním opravným mechanismům opravovány do ...
  • Vliv cirkadiánních rytmů na vznik, průběh a léčbu psychických poruch člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Kititi, Tina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 5. 2022
   Circadian rhythms control several major functions in our body. Today's hectic lifestyle could damage circadian rhythms and also trigger a number of negative conditions that are predictors of psychical disorders. Schizophrenia ...
  • Vliv polymorfismů vybraných genů na chronotyp člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Vernerová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 2. 2022
   Cirkadiánní rytmus označuje periodicky opakující se změny v těle organismu, které zahrnují všemožné biologické mechanismy, ku příkladu změny v hormonální sekreci, změny v teplotě těla či cyklus spánku a bdění. Jedná se o ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV