• Analýza povodně na Sázavě v únoru 1909 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením jarní povodně v roce 1909. V rámci rešerše práce popisuje typy povodní. Zaměřuje se na události rain-on-snow a s tím spojené tání sněhu a ledové jevy na tocích. Dále ...
  • Analýza srážko-odtokových procesů Skřemelice 

   Defence status: DEFENDED
   Šafaříková, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • Fluviální jezera v přírodní rezervaci Horní Lužnice 

   Defence status: DEFENDED
   Hastíková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
  • FUNKCE PŘEHRAD VLTAVSKÉ KASKÁDY V PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANĚ V ČESKÉ REPUBLICE 

   Defence status: DEFENDED
   Ducháček, Libor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Fyzickogeografická charakteristika povodí Stropnice 

   Defence status: DEFENDED
   Volková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Hodnocení extrémních srážko-odtokových situací v experimentálních povodích v Jizerských horách 

   Defence status: DEFENDED
   Váňa, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Cílem této práce je zhodnotit extrémní srážko-odtokové situace ve vybraných experimentálních povodích ČHMÚ v Jizerských horách v hydrologickém roce 2009. Na detailních rozborech jednotlivých událostí zhodnotit vliv rozdílných ...
  • Hodnocení upravenosti toku Horní Lužnice 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
  • Hydrologické sucho na Lužnici v roce 2018 

   Defence status: DEFENDED
   Junková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 6. 2019
   Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou hydrologického sucha na Lužnici v roce 2018. První část je zaměřena na provedení literární rešerše na téma sucho, jeho typy, příčiny a dopady. Dále je za pomoci literatury ...
  • Hydrologický a plaveninový režim Odlezelského jezera 

   Defence status: DEFENDED
   Hulec, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   The Odlezelské Lake is a natural, landslide-dammed lake in western Bohemia. Its lake basin is silting intensely and its volume decreases; it will be completely silted in the future. This work aims to evaluate the siltation ...
  • Hydrologický režim Labského dolu 

   Defence status: DEFENDED
   Ducháček, Libor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Labský důl je pravděpodobně nejvýraznějším prvkem zanechaným horským ledovcem na území České republiky. Většina výzkumů v této oblasti se zaměřovala na geomorfologické prvky tohoto rozmanitého prostředí a hydrologická ...
  • Hydrologický režim vybraných jezer Vysokých Tater 

   Defence status: DEFENDED
   Sankotová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Diplomová práce se zabývá morfometrickou analýzou a hydrologickým režimem Skalnatého plesa a Hincových Ok, se zaměřením na roční kolísání jezerní hladiny ve sledovaném období 2011 - 2014. Dílčím cílem práce bylo batymetrické ...
  • Interakce podzemní a povrchové vody v době hydrologického sucha v nivě horní Lužnice 

   Defence status: DEFENDED
   Korejs, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The object of this thesis si to evaluate the interaction of groundwater and surface water under the period of hydrological drought in the floodplain of the upper Lužnice river. The thesis tries to show the influence of the ...
  • Ledovcový hydrologický režim, případová studie jezera Adygene (Ťan - Šan, Kyrgyzstán) 

   Defence status: DEFENDED
   Beitlerová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Práce se zabývá detailním rozborem ledovcového hydrologického režimu a jednotlivých faktorů, které jej ovlivňují. Poznatky publikované ve vědecké literatuře tuzemské i zahraniční jsou aplikovány na data získaná z terénu v ...
  • Možnosti interpolace jezerních pánví různých genetických typů 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchařová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Cílem této práce je pokusit se najít co nejvhodnější interpolační metodu pro jednotlivé typy jezerních pánví. K tomuto účelu byla zvolena jezera Prášilské, Plešné, Laka, Čimice a Labiště pod Opočínkem. Hlavním účelem práce ...
  • Možnosti odvození průtoků vysokých vodních stavů na vybraných profilech KFGG 

   Defence status: DEFENDED
   Kabelka, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice zpětného zjišťování průtoků na vodních tocích při vysokých vodních stavech. Pro výpočet průtoku je nutné znát plochu profilu a rychlost proudění vody. Příčný průtočný profil ...
  • Nová batymetrická mapa Odlezelského jezera 

   Defence status: DEFENDED
   Hulec, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   jezero je nejmladším přírodním jezerem v Česku. Od jeho vzniku dochází intenzivnímu zanášení jezerní pánve a jezero spěje k mapování jezerní pánve, analýza jejích změn a zanášení jezera. Byla zpracována tři etrická měření ...
  • Projevy povodně v červnu 2013 na Horní Lužnici 

   Defence status: DEFENDED
   Jaček, Matouš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato práce se zabývá vývojem vybraných fluviálních jezer v povodí horní Lužnice, způsobeným hlavně povodní na jaře 2013. Toto území se nachází u státní hranice s Rakouskem. Řeka je v tomto úseku velice zachovaná, téměř bez ...
  • Protipovodňová ochrana v České republice s aplikací na horní povodí Opavy 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněk, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Příčiny změn vývoje vybraných fluviálních jezer Lužnice v profilu Základna 

   Defence status: DEFENDED
   Jaček, Matouš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The aim of this thesis is to evaluate developement of selected lakes in area Základna in upper Lužnice basin. The area of interest is located in nature reservation Horní Lužnice, which extends from state border with Austria ...
  • Sledování ročních změn výšky hladin jezer ve Vysokých Tatrách 

   Defence status: DEFENDED
   Sankotová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Předložená bakalářská práce se zabývá kolísáním výšky hladin vysoko-tatranských jezer v průběhu roku, s tím souvisejícím hydrologickým režimem jezer a sledováním závislosti kolísání hladiny na genetickém typu jezera. Cílem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV