• Aféra Watergate a její filmová reflexe: komaparace na příkladu filmu Všichni prezidentovi muži 

   Defence status: DEFENDED
   Hegedüš, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   Tato bakalářská práce komparuje skutečný vývoj aféry Watergate s její filmovou reflexí, na příkladu snímku Všichni prezidentovi muži. Ústřední teze předpokládala, že faktické rozdíly budou minimální a odlišnosti se projeví ...
  • Analýza marketingové komunikace Letní filmové školy Uherské Hradiště v roce 2014 

   Defence status: DEFENDED
   Vrzalová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato práce má za cíl prostřednictvím deskripce a následné analýzy marketingové komunikace 40. ročníku Letní filmové školy Uherské Hradiště potvrdit či vyvrátit předpoklad, že specifické programové zaměření Letní filmové ...
  • Analýza marketingové komunikace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v roce 2008 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V úvodu své práce se zaměřím na charakteristiku karlovarského festivalu a stručně zmíním i jeho vývoj v průběhu let. Rovněž ...
  • Festivalový deník jako účelové periodikum 

   Defence status: DEFENDED
   Biriczová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 20. 6. 2007
  • Filmové magazíny a jejich srovnání v českých audiovizuálních médiích a na internetu v letech 2012-2015 

   Defence status: DEFENDED
   Zavřelová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Bakalářská práce nazvaná "Filmové magazíny a jejich srovnání v českých audiovizuálních médiích a na internetu v letech 2012-2015" se zaobírá fenoménem audiovizuálních magazínů o filmech, které jsou publikovány buďto na ...
  • Inovativní přístupy a specifika zaváděcí marketigové komunikace nových filmových distribučních společností v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbrská, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
  • Marketigové aktivity českých kin a multikin se zaměřením na kino Světozor 

   Defence status: DEFENDED
   Masná, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 15. 6. 2010
   Bakalářská práce "Marketingové aktivity českých kin a multikin se zaměřením na kino Světozor" pojednává o způsobech používání marketingu u obou typů kin a zaměřuje se na klasická kina alternativního směru. Rozdílné typy ...
  • Mediální obraz Mexika ve zpravodajství České televize v roce 2017 

   Defence status: DEFENDED
   Hyláková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   We live in a time that is fundamentally affected by the media. We consume media content every day, essentially every hour and every minute of our lives. The way in which media depicts certain social groups, nations and ...
  • Obraz investigativních novinářů v hollywoodském filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Nová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Bakalářská práce se zaměřuje na zobrazení novinářské profese v hollywoodských filmech (od 70. let do současnosti), konkrétně pak na investigativní žurnalistiku. V první části se autorka věnuje otázce, proč je investigativní ...
  • Proměny mediálního obrazu Miloše Formana v dobovém tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Řápek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   This diploma thesis is devoted to the changes of Miloš Forman's media image, more precisely how contemporary press perceived both his career and work. Miloš Forman is the most acknowledged and most famous czech film director. ...
  • Proměny mediálního obrazu Miloše Formana v dobovém tisku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Řápek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Tato diplomová práce se věnuje proměnám mediálního obrazu Miloše Formana, tedy přesněji tomu, jak ho dobová média v Česku zaznamenávala. Miloš Forman je světově nejznámějším a nejuznávanějším českým filmovým režisérem. ...
  • "Psali jsme mezi řádky" (portrét novinářky Marty Bystrovové) 

   Defence status: DEFENDED
   Mališová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   This bachelor thesis consists of two parts - a practical and a theoretical one. The practical part is called We were writing between the lines and it is a documentary TV portrait of Marta Bystrovová, who was a journalist ...
  • Současná česká filmová kritka jako ohrožený žánr 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   Bakalářská diplomová práce nazvaná "Současná česká filmová kritika jako ohrožený žánr" se snaží zhodnotit současnou podobu filmové kritiky v českých tištěných periodikách, které se jí soustavně věnují, zmapovat významné ...
  • Transformace české filmové kritiky (Na cestě k internetu s Františkem Fukou) 

   Defence status: DEFENDED
   Řápek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se věnuje důležitému trendu transformace filmových médií z tištěných titulů do médií nových v čele s internetem. Práce si klade za úkol zmapovat podobu, funkci a proměny současné internetové filmové ...
  • Vliv mediálního partnerství na obsah filmové recenze 

   Defence status: DEFENDED
   Radváková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   The diploma thesis Impact of Media Partnership on the Content of Film Reviews explores the relation between the content of film reviews in Czech press and media partnership. The first part, which is based on researches, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV