• Adhesive and rheological properties of chitosan-based mixtures in media of different pH 

   Defence status: DEFENDED
   Omar, Alaa Abdel Gawad Ahmed Osman (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Title of thesis: Adhesive and rheological properties of chitosan-based mixtures in media of different pH Author: Alaa Omar Supervisor: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Consultant: Mgr. Juraj Martiška The aim of the diploma ...
  • Adhezivita a viskozita větvených oligoesterů 

   Defence status: DEFENDED
   Bacílková, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 21. 1. 2010
   SOUHRN Teoretická část se zabývá teoriemi bioadheze, vlastnostmi používaných bioadheziv, podrobněji jsou rozebrány aplikační cesty bioadhezivních přípravků a poslední kapitola je věnována testování bioadheze. Experimentální ...
  • Adhezivní a reologické vlastnosti směsí na bázi chitosanu 

   Defence status: DEFENDED
   Korpasová, Marie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Marie Korpasová Název diplomové práce: Adhezivní a reologické vlastnosti směsí na bázi chitosanu Školitel: ...
  • Adhezivní vlastnosti oligoesterů kyseliny mléčné a glykolové větvených dipentaerythritolem 

   Defence status: DEFENDED
   Páblová, Sylva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 14. 10. 2008
   1. SOUHRN Teoretická část rigorózní práce popisuje koncept bioadheze v podání léčiv a charakterizuje několik základních cest pro podání léčiv (orální, perorální, oční, nosní, vaginální). Také vyjmenovává používané bioadhezivní ...
  • Adhezivní vlastnosti oligoesterů větvených pentaerythritolem a tripentaerythritolem 

   Defence status: DEFENDED
   Podzimková, Šárka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 14. 10. 2008
   1. SOUHRN Teoretická část se zabývá bioadhezí perorálně podaných látek (konkrétně peptidů a proteinů), jejími omezeními a možnostmi zlepšení, další kapitola charakterizuje v současnosti nejčastěji používaná bioadheziva. ...
  • Adhezivní vlastnosti tenkých filmů na bázi plastifikovaných polyesterů 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Jana Soukupová Název diplomové práce: Adhezivní vlastnosti tenkých filmů na bázi plastifikovaných polyesterů ...
  • Adhezivní vlastnosti tenkých filmů na bázi plastifikovaných polyesterů 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Jana Soukupová Název diplomové práce: Adhezivní vlastnosti tenkých filmů na bázi plastifikovaných polyesterů ...
  • Adhezivní vlastnosti větvených oligoesterů plastifikovaných triethylcitrátem a liberace léčiv z těchto nosičů 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra farmaceutické technologie Rigorózní práce Adhezivní vlastnosti větvených oligoesterů plastifikovaných triethylcitrátem a liberace léčiv z těchto ...
  • Adhezivní vlastnosti větvených polyesterů plastifikovaných triacetinem 

   Defence status: DEFENDED
   Valuchová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Univerzita: Univerzita Karlova v Praze Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Akademický rok: 2011/2012 Autor: Jana Valuchová Studijní program: Farmacie Vedoucí diplomové práce: ...
  • Adhézne vlastnosti matricových tabliet. 

   Defence status: DEFENDED
   Kišková, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Pharmaceutical Technology Name: Martina Kišková Title of diploma thesis: Adhesive properties of matrix tablets Supervisor: PharmDr. Eva Šnejdrová, ...
  • Alifatický polyester větvený na tripentaerythritolu jako nosič v tuhých disperzích 

   Defence status: DEFENDED
   Tomsová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Michaela Tomsová Název diplomové práce: Alifatický polyester větvený na tripentaerythritolu jako nosič ...
  • Biodegradabilní pevné disperze k aplikaci na sliznice 

   Defence status: DEFENDED
   Janáková, Gabriela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 9. 5. 2019
   1. ABSTRAKT UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Mgr. Gabriela Janáková Název rigorózní práce: Biodegradabilní pevné disperze k aplikaci na sliznice ...
  • Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE Autorka: Tereza Pokorná Název diplomové práce: Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci Školitelka: ...
  • Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 2. 2019
   UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE Autorka: Tereza Pokorná Název diplomové práce: Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci Školitelka: ...
  • Characterization of PLGA-based film forming systems 

   Defence status: DEFENDED
   Věříš, Andrea (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 15. 4. 2021
   Název práce: Hodnocení vlastností soustav pro tvorbu tenkých filmů založených na PLGA Autor: Mgr. Andrea Věříš Katedra: Katedra farmaceutické technologie Konzultant: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Cílem práce je prezentovat ...
  • Charakterizace silikonových gelů pro hojení jizev 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 06. 09. 2024
   Podzimková, Alena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Autorka: Alena Podzimková Název práce: Charakterizace silikonových gelů pro hojení jizev Školitelka: PharmDr. Eva Šnejdrová, ...
  • Formulation and characterization of oxims loaded PLGA nanoparticles 

   Defence status: DEFENDED
   Hafezi, Ramin (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   Thesis title: Formulation and characterization of oxime loaded PLGA nanoparticles Author: Ramin Hafezi Supervisor: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Advisor: PharmDr. Juraj Martiška, Ph.D. Department: Department of Pharmaceutical ...
  • Hodnocení individuálně připravovaných polotuhých přípravků 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Ivana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 14. 2. 2013
   Cílem rigorózní práce bylo zhodnotit technologii přípravy vybraných polotuhých přípravků magistraliter připravovaných v lékárně, provést případně optimalizaci složení a postupu přípravy a revidovat technologické předpisy, ...
  • Hodnocení reologických a adhezivních vlastností polotuhých excipientů 

   Defence status: DEFENDED
   Trhlíková, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 3. 5. 2017
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Kandidátka Mgr. Anna Trhlíková Konzultantka PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Název rigorózní práce Hodnocení reologických a adhezivních ...
  • Hodnocení reologických vlastností dle Lékopisu. 

   Defence status: DEFENDED
   Pohlová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   V práci jsou studovány reologické vlastnosti vybraných pomocných látek a léčivých přípravků. V teoretické části jsou uvedeny základní reologické pojmy, shrnuty faktory ovlivňující reologické chování a metody a přístroje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV