• Adhezivita a viskozita větvených oligoesterů 

   Bacílková, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 21. 1. 2010
   SOUHRN Teoretická část se zabývá teoriemi bioadheze, vlastnostmi používaných bioadheziv, podrobněji jsou rozebrány aplikační cesty bioadhezivních přípravků a poslední kapitola je věnována testování bioadheze. Experimentální ...
  • Adhezivní vlastnosti oligoesterů kyseliny mléčné a glykolové větvených dipentaerythritolem 

   Páblová, Sylva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 14. 10. 2008
   1. SOUHRN Teoretická část rigorózní práce popisuje koncept bioadheze v podání léčiv a charakterizuje několik základních cest pro podání léčiv (orální, perorální, oční, nosní, vaginální). Také vyjmenovává používané bioadhezivní ...
  • Adhezivní vlastnosti oligoesterů větvených pentaerythritolem a tripentaerythritolem 

   Podzimková, Šárka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 14. 10. 2008
   1. SOUHRN Teoretická část se zabývá bioadhezí perorálně podaných látek (konkrétně peptidů a proteinů), jejími omezeními a možnostmi zlepšení, další kapitola charakterizuje v současnosti nejčastěji používaná bioadheziva. ...
  • Adhezivní vlastnosti tenkých filmů na bázi plastifikovaných polyesterů 

   Soukupová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Jana Soukupová Název diplomové práce: Adhezivní vlastnosti tenkých filmů na bázi plastifikovaných polyesterů ...
  • Adhezivní vlastnosti větvených oligoesterů plastifikovaných triethylcitrátem a liberace léčiv z těchto nosičů 

   Dvořáková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Katedra farmaceutické technologie Rigorózní práce Adhezivní vlastnosti větvených oligoesterů plastifikovaných triethylcitrátem a liberace léčiv z těchto ...
  • Adhezivní vlastnosti větvených polyesterů plastifikovaných triacetinem 

   Valuchová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Univerzita: Univerzita Karlova v Praze Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutické technologie Akademický rok: 2011/2012 Autor: Jana Valuchová Studijní program: Farmacie Vedoucí diplomové práce: ...
  • Alifatický polyester větvený na tripentaerythritolu jako nosič v tuhých disperzích 

   Tomsová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Michaela Tomsová Název diplomové práce: Alifatický polyester větvený na tripentaerythritolu jako nosič ...
  • Biodegradabilní pevné disperze k aplikaci na sliznice 

   Janáková, Gabriela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 9. 5. 2019
   1. ABSTRAKT CHARLES UNIVERSITY Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Technology Name of the student: Mgr. Gabriela Janáková Title of diploma thesis: Biodegradable solid dispersion for application ...
  • Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci 

   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   UNIVERZITA KARLOVA FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ KATEDRA FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE Autorka: Tereza Pokorná Název diplomové práce: Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci Školitelka: ...
  • Biodegradabilní polymerní systémy s terbinafinem k topické aplikaci 

   Pokorná, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 2. 2019
   CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF PHARMACY IN HRADEC KRÁLOVÉ DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY Author: Tereza Pokorná Title of Diploma thesis Terbinafine-loaded biodegradable polymeric systems for topical administration ...
  • Hodnocení individuálně připravovaných polotuhých přípravků 

   Černá, Ivana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 14. 2. 2013
   The aim of the rigorous thesis was to evaluate the preparation of chosen semisolid dosage forms prepared at the pharmacy, optimize the composition and procedure, and revise technological regulations for compounding. ...
  • Hodnocení reologických a adhezivních vlastností polotuhých excipientů 

   Trhlíková, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 3. 5. 2017
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Kandidátka Mgr. Anna Trhlíková Konzultantka PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Název rigorózní práce Hodnocení reologických a adhezivních ...
  • Hodnocení reologických vlastností dle Lékopisu. 

   Pohlová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   V práci jsou studovány reologické vlastnosti vybraných pomocných látek a léčivých přípravků. V teoretické části jsou uvedeny základní reologické pojmy, shrnuty faktory ovlivňující reologické chování a metody a přístroje ...
  • Inkorporace léčiv do polyesterových nosičů 

   Kráčalíková, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Akademický rok: 2012/13 Jméno a příjmení: Markéta Kráčalíková Název diplomové práce: Inkorporace léčiv do polyesterových ...
  • Liberace acikloviru z mukoadhezivních matric 

   Šišáková, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Studentka: Lenka Šišáková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. Název práce: Liberace acikloviru z ...
  • Liberace acikloviru z mukoadhezivních polyesterových matric 

   Jakubíková, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Hana Jakubíková Název diplomové práce: Liberace acikloviru z mukoadhezivních polyesterových matric ...
  • Liberace acikloviru z neplastifikovaných polyesterů 

   Weissová, Marta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Akademický rok: 2013/2014 Jméno a příjmení: Marta Weissová Název diplomové práce: Liberace acikloviru z neplastifikovaných ...
  • Liberace acikloviru z plastifikovaných oligoesterů 

   Hlavsová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Hlavsová Lucie: Liberace acikloviru z plastifikovaných oligoesterů. Diplomová práce. Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, 2008 Souhrn Cílem práce bylo zjistit průběh liberace acikloviru (ACV) z oligoesterových nosičů ...
  • Liberace acikloviru z plastifikovaných větvených polyesterů 

   Černohousová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Diplomová práce se zaměřuje na studium profilu liberace acikloviru z plastifikovaných větvených polyesterových nosičů. Byly zkoumány polyestery kyseliny D, L - mléčné a glykolové, větvené pentaerythritolem, dipentaerythritolem ...
  • Liberace acikloviru z větvených oligoesterů 

   Vondráčková, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   10 Souhrn Cílem předložené diplomové práce bylo zjistit průběh liberace acikloviru z plastifikovaných oligoesterových nosičů. Jedná se o terpolymery kyseliny D,L-mléčné, kyseliny glykolové a dipentaerythritolu, resp. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV