• Aplikace moderních metod personálního řízení na českou firemní kulturu 

   Defence status: DEFENDED
   Neitzelová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Ve své práci jsme si vytyčili za cíl zmapovat možnosti aplikace moderních teorií personálního řízení v podmínkách českých firem a kriticky zvážit důvody rozdílné úrovně aplikace v různých firmách. Tato práce se zabývá ve ...
  • Assessment Centre jako alternativní metoda výběru zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Lipenská, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Předložená bakalářská práce se zabývá metodou Assessment Centre jako jednou z možných metod sloužících k výběru zaměstnanců a právě tento náhled na AC vymezuje i zacílení práce na představení nejen metody samotné, ale i ...
  • Ekologie a vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Kováčová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tato bakalářská práce pojednává o velice aktuálním tématu ekologie a vzdělávání, neboli environmentální výchově. Ta je součástí života nejen všech lidí, ale každé živé bytosti této planety, ať už na vědomé nebo nevědomé ...
  • Grafologie a její možnosti využití v oblasti personálního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem grafologie a možnostmi jejího využití v oblasti personálního řízení. Jejím cílem je zaměřit se na tuto projektivní metodu jak z teoretického hlediska, tedy vymezit grafologii jako ...
  • Grafologie a možnosti jejího využití v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Diplomová práce "Grafologie a možnosti jejího využití v praxi" představuje tuto projektivní metodu jako jeden z možných nástrojů, které mohou při své práci nebo pro svůj vlastní rozvoj využít andragogové, poradci, personalisté, ...
  • Komunikace v organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Degenová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 30. 5. 2007
   U lidí jako bytostí společenských je komunikace základním nástrojem, který ve vzájemné interakci používají. Ačkoliv komunikujeme neustále, téměř bez přestávky, nevěnujeme tomu příliš pozornosti. Považujeme to za samozřejmost. ...
  • Komunikace v organizacích 

   Defence status: DEFENDED
   Tomíčková, Marta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   4 Abstrakt Cílem mé práce je vytvoření komplexního pohledu na problematiku komunikace v organizaci a zdůraznění její důležitosti pro fungování organizace a naplňování jejích strategických cílů. Práce představuje možné ...
  • Lidé se zdravotním postižením v andragogickém procesu a jejich kariérové uplatnění 

   Defence status: DEFENDED
   Moravová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice osob se zdravotním postižením. Je v ní nastíněno několik oblastí, které provázejí život zdravotně postižených občanů. S ohledem na obor studia, důraz je kladen zejména na ...
  • Mediace 

   Defence status: DEFENDED
   Zimmerová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 2. 2009
   Mediace je jedna z metod řešení konfliktů třetí, nezávislou osobou - mediátorem - který je zodpovědný za samotný proces řešení, ne však za věcnou podobu zvoleného řešení. Jejím cílem je dohoda (nejčastěji psaná, ale může ...
  • Mediace 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Bakalářská práce se věnuje tématu mediace, zaměřuje se na mediaci na pracovišti. Teoreticky je definován pojem konflikt, jeho historie, příčiny, typologie a je diskutována otázka, zda konflikt musí být vždy vnímán apriori ...
  • Média a jejich vliv na člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Hončová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   V dnešní době, kdy si život bez médií nelze prakticky představit, je otázka jejich vlivu na člověka a společnost stále aktuálnější. Média byla, jsou a budou neodlučitelnou součástí běžného života, a to i přes skutečnost, ...
  • Moc v organizaci z genderového pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Lee Šrůtková, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Předložená bakalářská práce shrnuje poznatky týkající se problematiky stylů vedení lidí z pohledu genderu s cílem zjistit, zda existují rozdílné předpoklady mužů a žen k výkonu manažerské funkce, resp. zda existuje rozdílný ...
  • Motivace a kariérový růst 

   Defence status: DEFENDED
   Flemr, Marcel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 12. 2009
   Cílem této diplomové práce je nastínit různá pojetí teorií pracovní motivace, kariérního růstu a jejich praktické uplatnění při řízení obchodního týmu v prodejní organizaci. Práce se v teoretické části nejprve věnuje ...
  • Odchod ze zaměstnání - psychologické a sociální důsledky 

   Defence status: DEFENDED
   Samková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Tato bakalarska prace se zabYva tematem odchodu cloveka ze zamestnani, dusledku, ktere tato situace prinasi, a moznYrni mechanismy pomoci pri jejich zvladani a prekonavani. Podrobneji jsou popsany nejen psychologicke a ...
  • Penitenciární a postpenitenciární péče 

   Defence status: DEFENDED
   Daňhelková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Text, který následuje, seznámí čtenáře s penologickými základy. Práce obsahuje problémy penitenciární a postpenitenciární péče a klade si za cíl informovat o nutnosti naplnění nápravné funkce trestu a potřebě rozvoje českého ...
  • Personální diagnostika-metody hodnocení stávajících i potencionálních zaměstnanců 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Rýdlová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato práce je zaměřena na personální diagnostiku. Chápe ji jako nástroj, který pomáhá organizaci vybrat nejvhodnější zaměstnance, porovnat reálný osobnostní profil uchazeče nebo zaměstnance s ideálním profilem obsazované ...
  • Personální diagnostika-metody hodnocení stávajících i potencionálních zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Rýdlová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Tato práce je zaměřena na personální diagnostiku. Chápe ji jako nástroj, který pomáhá organizaci vybrat nejvhodnější zaměstnance, porovnat reálný osobnostní profil uchazeče nebo zaměstnance s ideálním profilem obsazované ...
  • Personální diagnostika-metody hodnocení stávajících i potencionálních zaměstnanců 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Rýdlová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 2. 2012
   Tato práce je zaměřena na personální diagnostiku. Chápe ji jako nástroj, který pomáhá firmě vybrat nejvhodnější zaměstnance, porovnat reálný osobnostní profil uchazeče nebo zaměstnance s ideálním profilem obsazované pozice ...
  • Postavení psychologických služeb v Integrovaném záchranném systému 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvídek, Luděk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 2. 2010
   Ve své práci jsem si vytyčil za úkol zmapovat psychologickou službu v rámci Integrovaného záchranného systému s cílem popsat možnosti a nedostatky tohoto systému v rámci České republiky. Využití psychosociální pomoci při ...
  • Problematika diskriminace v pracovním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kriegerová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá aktuálním tématem problematiky diskriminace v pracovním prostředí, zejména se zaměřuje na diskriminaci na základě věku a pohlaví, sexuální obtěžování a šikanu na pracovišti, legislativu, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV