• Děkanský kostel sv. Bartoloměje: Obraz děkanského kostela na pozadí vývoje středověkého Pelhřimova 

   Defence status: DEFENDED
   Peltan, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This bachelor thesis deals with the question about the beginning of the town Pelhřimov which belonged to Řečice the estate of Prague bishops as well as the development of religious buildings in this town. In the old ...
  • Děkanský kostel sv. Bartoloměje: Obraz děkanského kostela na pozadí vývoje středověkého Pelhřimova 

   Defence status: DEFENDED
   Peltan, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá dosud ne zcela zodpovězenou otázkou počátků města Pelhřimova na řečickém panství pražských biskupů a vývoje sakrálních staveb v tomto sídle. Ve starém předlokačním osídlení existoval již od ...
  • Dušan Samuel Jurkovič a jeho architektonická tvorba v oblasti jižní a východní Moravy 

   Defence status: DEFENDED
   Halodová, Simona (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Bakalářská práce "Dušan Samuel Jurkovič a jeho architektonická tvorba v oblasti jižní a východní Moravy" se zabývá životem a tvorbou slovenského architekta, návrháře nábytku a etnografa Dušana Samuela Jurkoviče, který žil ...
  • Jagellonské zlatnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Stránská, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Abstrack Jagellonian goldmongery The theme of Jagellonian goldmongery opens the subject issue of the second half of the 15th century to the first half of the 16th century, still overlapping deep into the Renaissance times. ...
  • Kostel sv. Jakuba staršího v Praze-Petrovicích 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Václav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Church of St. Jacob the Elder in Prague-Petrovice Abstract The main topic of this bachelor thesis is the parish church of St. Jacob the Elder in Petrovice, Prague and its cultural as well as historical development and ...
  • Lednický Minaret - orientální stavba na jižní Moravě 

   Defence status: DEFENDED
   Belasová, Kristýna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   This bachelor thesis is focused on the unique oriental building of Minaret in Lednice area, which was constructed at the turn of 18th and 19th century by Alois Josef I. based on the plans of architect Josef Hardmuth. This ...
  • Oázy v srdci Evropy. Orientalismus v české architektuře 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Vránová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Evropa na počátku 19. století hledá svou novou uměleckou tvář. Začíná se rodit několik různorodých proudů, které se snaží uchytit na umělecké scéně a převzít onu vůdčí štafetu. A právě touha po hledání nových cest prohlubuje ...
  • Osobnost Josefa Fanty a jeho secesní tvorba 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlmayerová, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
   Osobnost Josefa Fanty a jeho secesní tvorba Diplomová práce se bude zabývat osobností Josefa Fanty, který žil v letech 1856- 1954 a jeho secesní tvorbou. V první části přiblíží osobnost Josefa Fanty a nastíní jeho historizující ...
  • Projekce japonské inspirace v secesních interiérech 

   Defence status: DEFENDED
   Vránová, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Projekce japonské inspirace v secesních interiérech Bakalářská práce přibližuje vliv a projekci japonských motivů v bytovém interiérovém designu na přelomu 19. a 20. století. V počátku se zaměřuje na otevření hranic mezi ...
  • Příspěvek k možnému původu a současnému stavu bývalého kláštera v Pivoni 

   Defence status: DEFENDED
   Frdlíková, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Příspěvek k možnému původu a současnému stavu bývalého kláštera v Pivoni Anotace Předkládaná práce je příspěvkem k dosud nevyřešené otázce založení kláštera v Pivoni, který od roku 1266 prokazatelně náležel augustiniánům-eremitům. ...
  • Sázavský klášter - centrum umění, vzdělanosti a kultu svatého Prokopa v Čechách v období raného středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Povolná, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Bakalářská práce se bude zabývat vznikem a historií Sázavského kláštera v období raného středověku v Čechách. Důraz bude kladen na literární činnost sázavského skriptoria, kult sv. Prokopa, kulturní vývoj kláštera a jeho ...
  • Stavební podoba a duchovní význam sázavského kláštera ve středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Povolná, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   This thesis follow up, the bachelor thesis "Sazava monastery - centre of Art, culture, and St. Prokop 's cult in the Midle ages. Thesis will deal with historical - structural progression until The Hussite 's wars. Focus ...
  • Tumbové relikviáře a jejich česká perla relikviář svatého Maura 

   Defence status: DEFENDED
   Špererová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Tumbové relikviáře a jejich česká perla relikviář svatého Maura Anotace Práce představuje relikviáře tumbového typu jako jedinečnou skupinu relikviářů. Popisuje jednoho ze zástupců této skupiny, relikviář svatého Maura. ...
  • Vladimír Karfík a okolnosti vzniku jeho nejvýznamnější realizace - administrativní budovy číslo 21 v areálu Baťových závodů ve Zlíně 

   Defence status: DEFENDED
   Racková, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
  • Výtvarné hry Miroslava Horníčka 

   Defence status: DEFENDED
   Hančilová, Lucie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The dissertation introduces the art performance by Miroslav Hornicek. It reflects the collage creation which Miroslav Hornicek devoted more than twenty years. The author introduced the gift of improvisation and humor into ...
  • Zaniklé kaple na Kladně 

   Defence status: DEFENDED
   Malanowska, Veronika Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá zaniklými kaplemi v Kladně, Kročehlavech a Rozdělově postavené na počátku 20. století. Jde o vybrané objekty, kterých je v samotném městě hned několik. Zaměřuje pozornost na kaple popsané Antonínem ...
  • Zámek Zákupy pod vlivem Ferdinanda V. 

   Defence status: DEFENDED
   Slívková, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Zámek Zákupy pod vlivem Ferdinanda V Tato bakalářská práce se zabývá Ferdinandem V. a jeho vlivem na Zámek Zákupy, jež je hlavním objektem mého zájmu. Protože Ferdinand V. měl pro Zákupsko zásadní význam, věnovala jsem se ...
  • Život a práce Heinricha Schliemanna v Rusku. 

   Defence status: DEFENDED
   Murzina, Daria (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   The work will be considered a biography of Heinrich Schliemann from the moment of his first arrival in St.Petersburg on 11 February 1846 and to complete rupture of all relations (family, commercial, social) with the Russian ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV