Now showing items 1-20 of 39

  • Analýza jazykového projevu Jana Wericha v jeho předscénách 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
  • Česká syntax první třetiny 20. století očima časopisu Naše řeč 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 5. 2007
   Diplomová práce se věnuje problematice syntaxe první třetiny 20. století, tak jak byla vnímána lingvistickým časopisem Naše řeč. Na základě obsahové analýzy primárních pramenů se ukazuje, jak byly lingvistickým časopisem ...
  • Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice 

   Defence status: DEFENDED
   Sigmundová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 6. 2019
   Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řešení slovních úloh v matematice DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Alena Sigmundová ABSTRAKT Disertační práce popisuje výsledky interdisciplinární výzkumné studie zkoumající ...
  • František Trávníček, osobnost a dílo ( se zvláštním přihlédnutím k jeho aktivitám lingvodidaktickým ) 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Resumé V naší práci se zabýváme osobností a dílem významného lingvisty a bohemisty Františka Trávníčka (1888-1961). Nejprve jsme velmi stručně nastínili jeho život a pokusili jsme se jej představit jednak jako neopomenutelnou ...
  • Historický vývoj výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Historický vývoj výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením Klára Eliášková Katedra českého jazyka Doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. Abstrakt Disertační práce se zaměřuje na jazykové vzdělávání žáků se zrakovým ...
  • Hry a herní aktivity ve výuce morfologie na 1. stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Veselková, Alice (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 1. 2016
   RESUMÉ V ČESKÉM JAZYCE Diplomová práce se zabývá slovními druhy v češtině na prvním stupni základní školy. Jejím cílem je zmapovat problematiku v obecné rovině, představit jejich definice, historický vývoj i dělení do ...
  • Jazyková analýza písemných komunikátů žáků se SVP (se zaměřením na střední školy) 

   Defence status: DEFENDED
   Bauerová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
  • Jazyková analýza projevů prezidenta Emila Háchy 

   Defence status: DEFENDED
   Tegtmajerová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 7. 9. 2022
  • Jazyková politika v českých zemích v 18. - 20. století: Škola jako národní politikum 

   Defence status: DEFENDED
   Velčovský, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 11. 2012
  • Jazyková stránka českých lidových písní 

   Defence status: DEFENDED
   Zíková, Priscilla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Lidové písně jsou tradičním projevem estetického cítění obyvatel určité země a jsou svébytným dokladem o národu samotném, ale primárně je na ně nahlíženo z hudebního nebo historického hlediska. Vizí této práce je snaha ...
  • Jazyková stránka vybrané staročeské památky 

   Defence status: DEFENDED
   Mohlesová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   The topic of this thesis is the linguistic analysis of the Apollonius of Tyre novel contained in the Pinvicka collection, which comes from the second half of the 15th century. During the creation of the thesis is used ...
  • Jazykový obraz ženy v časopisecké reklamě v letech 1917-1930 

   Defence status: DEFENDED
   Štumpf, Michal (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   68 13 Resumé Studie s věnuje obrazu ženy, jak jej vnímala reklama v časopisech mezi léty 1917 až 1930. Předmětem zájmu jsou lexémy: dáma, paní, hospodyně, dívka, milostivá,slečna, žena, domácnost, rodič, kuchařka, matka, ...
  • Jazykový rozbor Bible boskovské 

   Defence status: DEFENDED
   Váňová, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   RESUMÉ Předložená diplomová práce seznamuje čtenáře s jazykovým rozborem úryvku z Bible boskovské, staročeské památky z 15. století. Text práce je rozdělen do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část přináší ...
  • Jazykový rozbor vybraných památek tzv. Pinvičkova sborníku 

   Defence status: DEFENDED
   Klubalová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Práce se zabývá rozborem jazykové stránky skladby o Tandariášovi uveřejněné v Pinvičkově sborníku, který byl sepsán v 2. polovině 15. století Janem Pinvičkou z Domažlic. Pozornost je věnována popisu ortografie a všech ...
  • Jména na Berounsku v 17. a 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Jíňová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 1. 2010
   Práce antroponomastieky mapuje oblast Berounska v 17. a 18. století na základě studia matrik třinácti náhodně vybraných vsí a města Berouna, které je přirozeným centrem této oblasti. Hlavní náplní práce je zjištění frekvence ...
  • Konstruktivismus ve vyučování českého jazyka na střední škole 

   Defence status: RECOGNIZED
   Štěpáník, Stanislav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 13. 5. 2015
   Práce zkoumá možnosti a limity implementace konstruktivistických prvků do vyučování českého jazyka. Zatímco v didaktice matematiky a přírodovědných předmětů je perspektiva konstruktivismu dynamicky rozvíjena, v lingvodidaktice ...
  • Konstruktivismus ve vyučování českého jazyka na střední škole. 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpáník, Stanislav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   The dissertation explores the opportunities and limits of implementing constructivist elements into Czech language education. While in didactics of mathematics and sciences the perspective of constructivism has been ...
  • Kritická místa v českém jazyce na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Dygrínová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 1. 2016
   Diplomová práce se zabývá kritickými místy výuky českého jazyka na základní škole. Cílem práce bylo identifikovat kritická místa výuky českého jazyka v 6. ročníku základní školy. Identifikace kritických míst probíhala ...
  • Kvantitativní a kvalitativní rozbor spojek ve vybrané dětské literatuře 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Rybáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 9. 1. 2018
   V diplomové práci nastiňuji situaci týkající se spojek ve školním prostředí a v knihách Jeffa Kinneyho Deníky malého poseroutky. Snažím se zjistit v jakém jazykovém prostředí (opět omezeném pouze na spojky a víceslovné ...
  • Lingvistická analýza historického textu Augustina Mitise Kázání o povětří 

   Defence status: DEFENDED
   Voráčková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   Předmětem práce Lingvistická analýza historického textu Augustina Mitise Kázání o povětří je jazykový rozbor tisku Kázanj O Powětřj, který pochází z roku 1620 a jehož autorem je utrakvistický kněz Augustin Mitis. Práce je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV