• Access to big data under the "refusal to supply" case-law of the Court of Justice of the EU 

   Defence status: DEFENDED
   Ochodek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Přístup k big data na základě "refusal to supply" judikatury Soudního dvora EU Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje tématu přístupu k tzv. big data z pohledu soutěžního práva EU. Práce se zabývá tím, zda a do jaké míry ...
  • Big data and EU merger control 

   Defence status: DEFENDED
   Bosáková, Viktória (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   BIG DATA AND EU MERGER CONTROL ABSTRACT The significance of "big data" as a factor in the competitive assessment of mergers in EU has attracted more and more attention in the past years. Today's digital economy revolves ...
  • Bloková výjimka v automobilovém průmyslu a její postavení v rámci soutěžního práva EU 

   Defence status: DEFENDED
   Hirsch, Maxim (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Resumé Tato práce se zabývá blokovými výjimkami v automobilovém průmyslu. Analyzuje jejich postavení v rámci soutěžního práva EU. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda jsou specifické sektorové blokové výjimky upravující ...
  • Collective actions in private enforcement of competition law 

   Defence status: DEFENDED
   Jahn, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   in English This master's thesis is concerned with collective redress mechanisms in the area of competition law of the European Union. Taking into account the ongoing modernization of private enforcement of competition law, ...
  • Commitment Decisions in EU Competition Law 

   Defence status: DEFENDED
   Rott, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Regulation 1/2003 empowers the European Commission to issue a decision, by which it makes commitments offered by the parties to the proceedings legally binding. Although being an alternative to the prohibition decision, ...
  • Čínské antimonopolní právo ve světle soutěžního práva Evropské unie: komparativní pohled 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Barbara (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Shrnutí Čínské antimonopolní právo ve světle soutěžního práva Evropské unie: komparativní pohled. Předmětem předkládané práce je komparace čínského antimonopolního práva a soutěžního práva EU. Práce usiluje o identifikaci ...
  • Doktrína jedné hospodářské jednotky v soutěžním právu EU 

   Defence status: DEFENDED
   Lepara, Samir (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   The Single Economic Entity Doctrine in EU Competition Law Focused on applying single economic entity doctrine in relation to merger control of State Owned Enterprises Abstract This thesis focuses on the issues surrounding ...
  • Doktrína zákazu omezování paralelních dovozů v soutěžním právu Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Neuwirth, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   SHRNUTÍ DOKTRÍNA ZÁKAZU OMEZOVÁNÍ PARALELNÍCH DOVOZŮ V SOUTĚŽNÍM PRÁVU EVROPSKÉ UNIE Cílem této diplomové práce je analyzovat současný přístup evropského soutěžního práva k omezování paralelních dovozů ve světle bezmála ...
  • The Enforcement of EU Competition Law and Its Compliance with The Right to Fair Trial 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 5. 2017
   The Enforcement of EU Competition Law and Its Compliance with the Right to Fair Trial - the Abstract: The EU is a community based on common values among which the prime role is played by fundamental rights. One of the most ...
  • Evropská regulace hospodářské soutěže v oblasti informačních a komunikačních technologií 

   Defence status: DEFENDED
   Blumental, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Title: European Competition Law in the Area of Information and Communication Technologies Abstract The world of information and communication technologies developes with a tremendous speed. This pace is something that we ...
  • Information Technology as a Challenge for EU Law Google - Abuse of Dominant Position within the EU 

   Defence status: DEFENDED
   Kruľová, Katarína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Informační technologie jako výzva pro soutěžní právo EU Google - zneužití dominantního postavení v EU Abstrakt Google je primárně platformový ekosystém zaměřený na reklamu, jehož služby jsou denně využívané miliony uživateli, ...
  • Konvergence a divergence antitrustu EU a USA po roce 2000 

   Defence status: DEFENDED
   Opat, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   80 Abstrakt Tato práce se zabývá predátorskými cenami v soutěžním právu Evropské unie a Spojených států amerických. Cílem práce je analyzovat vývoj přístupu k predátorským cenám na obou stranách Atlantiku a poukázat na ...
  • Kritérium selektivity v oblasti štátnej pomoci vo svetle judikatúry SDEU 

   Defence status: DEFENDED
   Hlista, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Resumé Kritérium selektivity je jedným z definičných znakov štátnej pomoci v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ. V rámci posudzovania opatrení členských štátov je kritérium považované za najvýznamnejšie a zároveň najproblematickejšie ...
  • Kupní síla a její zneužití v evropském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Aleš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 2. 2020
   This rigorosum thesis entitled "Buyer Power and its Abuse in European Law" deals with the analysis of buyer power in European law from the perspective of legal theory (part one - theoretical) and analysis of legislative ...
  • Nekonkurenční doložky v soutěžním právu Evropské unie a vybraných členských států. 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 3. 2021
   Non - compete clauses in the competition law of the European union and selected member states This diploma thesis is focused on the use and regulation of non-compete clauses in the competition law of the European Union, ...
  • Nepřípustné dělení veřejné zakázky v unijní právní úpravě a judikatuře SDEU 

   Defence status: DEFENDED
   Sargsyan, Gayane (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 22. 6. 2022
   Artificiall splitting of a public contract under EU legislation and CJEU case law ABSTRACT The EU public procurement law aims to ensure open competition in the public procurement market for the purpose of achieving the EU ...
  • Nové přístupy posuzování zneužití dominantního postavení ve vztahu k patentům na standardizovanou technologii v soutěžním právu EU 

   Defence status: DEFENDED
   Květoň, Robert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 2. 2022
   NOVÉ PŘÍSTUPY POSUZOVÁNÍ ZNEUŽITÍ DOMINANTNÍHO POSTAVENÍ VE VZTAHU K PATENTŮM NA STANDARDIZOVANOU TECHNOLOGII V SOUTĚŽNÍM PRÁVU EU Abstrakt Předkládaná diplomová práce se zabývá posuzováním zneužití dominantního postavení ...
  • Ochrana osobních údajů na internetu podle práva Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčířová, Edita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   The purpose of my thesis is to analyse a development of technologies in comparison with the protection of personal data on the internet under law of the EU. However, it would not be possible to describe every single ...
  • Paralelní aplikace národního a unijního soutěžního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Veselý, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Paralelní aplikace národního a unijního soutěžního práva Přijetí nařízení č. 1/2003 otevřelo diskusi o přípustnosti paralelní aplikace národního a unijního soutěžního práva s ohledem na zásadu ne bis in idem. Cílem práce ...
  • Postavení nepřímých odběratelů ve sporech o náhradu škody způsobené porušením soutěžního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Moravová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 11. 2015
   Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá postavením nepřímého odběratele ve sporech o náhradu škody způsobené porušením soutěžního práva. Jejím hlavním cílem je popsat a následně porovnat americký a evropský přístup k ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV