• Access to big data under the "refusal to supply" case-law of the Court of Justice of the EU 

   Ochodek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Přístup k big data na základě "refusal to supply" judikatury Soudního dvora EU Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje tématu přístupu k tzv. big data z pohledu soutěžního práva EU. Práce se zabývá tím, zda a do jaké míry ...
  • Big data and EU merger control 

   Bosáková, Viktória (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   BIG DATA AND EU MERGER CONTROL ABSTRACT The significance of "big data" as a factor in the competitive assessment of mergers in EU has attracted more and more attention in the past years. Today's digital economy revolves ...
  • Bloková výjimka v automobilovém průmyslu a její postavení v rámci soutěžního práva EU 

   Hirsch, Maxim (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Resumé Tato práce se zabývá blokovými výjimkami v automobilovém průmyslu. Analyzuje jejich postavení v rámci soutěžního práva EU. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda jsou specifické sektorové blokové výjimky upravující ...
  • Collective actions in private enforcement of competition law 

   Jahn, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   in English This master's thesis is concerned with collective redress mechanisms in the area of competition law of the European Union. Taking into account the ongoing modernization of private enforcement of competition law, ...
  • Commitment Decisions in EU Competition Law 

   Rott, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Regulation 1/2003 empowers the European Commission to issue a decision, by which it makes commitments offered by the parties to the proceedings legally binding. Although being an alternative to the prohibition decision, ...
  • Čínské antimonopolní právo ve světle soutěžního práva Evropské unie: komparativní pohled 

   Dufková, Barbara (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Shrnutí Čínské antimonopolní právo ve světle soutěžního práva Evropské unie: komparativní pohled. Předmětem předkládané práce je komparace čínského antimonopolního práva a soutěžního práva EU. Práce usiluje o identifikaci ...
  • Doktrína zákazu omezování paralelních dovozů v soutěžním právu Evropské unie 

   Neuwirth, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   SHRNUTÍ DOKTRÍNA ZÁKAZU OMEZOVÁNÍ PARALELNÍCH DOVOZŮ V SOUTĚŽNÍM PRÁVU EVROPSKÉ UNIE Cílem této diplomové práce je analyzovat současný přístup evropského soutěžního práva k omezování paralelních dovozů ve světle bezmála ...
  • The Enforcement of EU Competition Law and Its Compliance with The Right to Fair Trial 

   Bartoš, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 5. 2017
   The Enforcement of EU Competition Law and Its Compliance with the Right to Fair Trial - the Abstract: The EU is a community based on common values among which the prime role is played by fundamental rights. One of the most ...
  • Evropská regulace hospodářské soutěže v oblasti informačních a komunikačních technologií 

   Blumental, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Název: Evropská regulace hospodářské soutěže v oblasti informačních a komunikačních technologií Resumé Svět komunikačních informačních technologií se vyvíjí závratným tempem, a této rychlosti je potřeba se přizpůsobit. ...
  • Konvergence a divergence antitrustu EU a USA po roce 2000 

   Opat, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   80 Abstrakt Tato práce se zabývá predátorskými cenami v soutěžním právu Evropské unie a Spojených států amerických. Cílem práce je analyzovat vývoj přístupu k predátorským cenám na obou stranách Atlantiku a poukázat na ...
  • Kritérium selektivity v oblasti štátnej pomoci vo svetle judikatúry SDEU 

   Hlista, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Resumé Kritérium selektivity je jedným z definičných znakov štátnej pomoci v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ. V rámci posudzovania opatrení členských štátov je kritérium považované za najvýznamnejšie a zároveň najproblematickejšie ...
  • Ochrana osobních údajů na internetu podle práva Evropské unie 

   Krejčířová, Edita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   The purpose of my thesis is to analyse a development of technologies in comparison with the protection of personal data on the internet under law of the EU. However, it would not be possible to describe every single ...
  • Paralelní aplikace národního a unijního soutěžního práva 

   Veselý, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Paralelní aplikace národního a unijního soutěžního práva Přijetí nařízení č. 1/2003 otevřelo diskusi o přípustnosti paralelní aplikace národního a unijního soutěžního práva s ohledem na zásadu ne bis in idem. Cílem práce ...
  • Postavení nepřímých odběratelů ve sporech o náhradu škody způsobené porušením soutěžního práva 

   Moravová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 11. 2015
   Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá postavením nepřímého odběratele ve sporech o náhradu škody způsobené porušením soutěžního práva. Jejím hlavním cílem je popsat a následně porovnat americký a evropský přístup k ...
  • Projevy zneužití dominance v oblasti internetových platforem 

   Čížek, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Projevy zneužití dominance v oblasti internetových platforem Práce je věnována tématu zneužití dominantního postavení v oblasti internetových platforem. Cílem práce je vymezit problémy vyplývající ze specifičnosti předmětné ...
  • Protection of competition in selected liberalized network industries: the case of rail and air transport in the EU 

   Mohylová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 6. 2018
   Název práce: Ochrana hospodářské soutěže ve vybraných síťových odvětvích: Případ liberalizované železniční a letecké dopravy v Evropské unii Abstrakt (ČJ) Tato práce se zabývá prosazováním soutěžněprávních norem EU vůči ...
  • Přechod deliktní odpovědnosti v soutěžním právu 

   Pelikán, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Přechod deliktní odpovědnosti v soutěžním právu Otázka deliktní odpovědnosti za protisoutěžní jednání a následné identifikace konkrétního subjektu, který má být za toto jednání sankcionován, je pro účinnou ochranu hospodářské ...
  • Soutěžněprávní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví 

   Pelcman, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 12. 2018
   Soutěžněprávní aspekty technické standardizace, užívání a ochrany práv duševního vlastnictví Abstrakt Předkládaná práce se zabývá vzájemným vztahem práva duševního vlastnictví a soutěžního práva v kontextu technické ...
  • Soutěžní právo EU a praktiky bránící vstupu léčiv na trhy 

   Křešová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Sout žní právo EU a praktiky bránící vstupu lé iv na trhy Tato práce se zabývá legalitou praktik farmaceutických spole ností, které brání vstupu lé iv na trhy, a už v rámci intra-brand nebo inter-brand competion, z pohledu ...
  • Specifika ochrany hospodářské soutěže EU v oblasti energetiky 

   Adamčíková, Leona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Resumé Tato práce se zabývá prosazováním soutěžněprávních norem EU vůči podnikům v energetickém sektoru. Pozornost práce je věnována pouze části odvětví energetiky, a sice elektrické energii a plynu, protože tyto trhy se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV