• Cikánství a jeho vztah k "naší" vesnici v české literatuře 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 5. 2011
   Mgr. Daniel Soukup The Depiction of Gypsies and Its Relationship to "Our" Village in 19th-Century Czech Literature (abstract) The present study analyzes the "Gypsy" figures in 19th -century Czech literature as non- mimetic ...
  • Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa 

   Defence status: DEFENDED
   Činátl, Kamil (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
   Hlavní téma disertační práce představuje vyprávění o dějinách a jeho kulturotvorný potenciál - tedy schopnost utvářet společenství představ. V popředí zájmu stojí velké historiografické syntézy národních dějin (Michelet, ...
  • Dílo Karoliny Světlé v diskurzu literární kritiky druhé poloviny devatenáctého století (možnosti četby národní literatury) 

   Defence status: DEFENDED
   Říha, Ivo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 9. 2009
   V předkládané disertační práci interpretujeme dílo Karoliny Světlé na pozadí diskurzu české literární kritiky druhé poloviny devatenáctého století. Soustředíme se na dobové přístupy k podobám a funkcím národní literatury, ...
  • Dítě a dětství v literární činnosti Boženy Němcové 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Bakalářská práce je zaměřena na pojetí dítěte a dětství v literární činnosti Boženy Němcové a sleduje dva cíle: výskyt tématu dětství v prózách Němcové a jejích etnografických pracích a určení významotvorné funkce tohoto ...
  • Komparativní pohled na ženské hrdinky v pohádkách a próze Boženy Němcové 

   Defence status: DEFENDED
   Tlachová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Těžištěm diplomové práce s tématem Komparativní pohled na ženské hrdinky v pohádkách a prózách Boženy Němcové je srovnání hrdinek (ženských postav) ve vybraných českých a slovenských pohádkách a prózách Boženy Němcové. ...
  • Netradiční tradičnost pohádek Karla Čapka 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomazníková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato práce je věnována pohádkám Karla Čapka. V úvodní části zmiňujeme historický kontext zájmu o pohádku, včetně bojů o pohádku a zabýváme se souborem Nůše pohádek a jeho významem pro rozvoj moderní pohádky. Dále ukazujeme, ...
  • Obraz českého dávnověku v historiografii a krásné literatuře 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Futtera, Ladislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se soustředí na postihnutí vývojových tendencí zobrazování českého dávnověku v beletrii a jejich pojímání v historiografii. Pojem český dávnověk je zde chápán jako okruh českých pověstí s důrazem na postavu kněžny ...
  • POHÁDKA V DÍLE VÁCLAVA TILLEHO - ŘÍHY 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Diplomová práce s názvem Pohádka v díle Václava Tilleho - Říhy je založena na rozboru a interpretaci Tilleho pohádkové tvorby a symbolistních pohádkových povídek. Důraz je kladen na způsob rozvíjení symbolistní poetiky na ...
  • Pohádkové motivy v epice 2. poloviny 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce s názvem Pohádkové motivy v epice 2. poloviny 19. století je založena na rozboru vybraných textů a jejich interpretaci, která směřuje k objasnění významotvorné funkce pohádkových motivů v epice 2. poloviny ...
  • Sémiotická specifika postmoderní tvorby 

   Defence status: DEFENDED
   Fronková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 11. 5. 2011
   The concept of "postmodernity" has become widespread at various contemporary fields of science. It seems to be linked to the philosophical area of thinking in the first place, but the transdisciplinal aspect of this notion ...
  • Typy a funkce motivů smrti v pohádkách K. J. Erbena a B. Němcové 

   Defence status: DEFENDED
   Hupáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato práce se zaměřuje na motivy smrti ve vybraných kouzelných pohádkách Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové. V první části práce je vymezen historický kontext vzniku pohádek obou autorů. Ve druhé části, která je hlavním ...
  • Vznešenost přírody Miloty Zdirada Poláka 

   Defence status: DEFENDED
   Ibrahim, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Vznešenost přírody (1819), lyrická báseň o šesti zpěvech a s více než 1800 verši českého básníka a rakouského důstojníka Miloty Zdirada Poláka (1788-1856), byla v době svého vzniku oslavována jako nejvýznamnější česká ...
  • Zobrazení stáří ve venkovských povídkách 2. poloviny 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Budílková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Cílem této bakalářské práce je popsat vývoj vesnické prózy v druhé polovině 19. století. Svůj výklad opírám o změny zobrazení tématiky stáří v jednotlivých desetiletích. Sleduji nejen literárněhistorický vývoj, ale i ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV