• Apokalyptické vize husitského věku 

   Defence status: DEFENDED
   Libichová Cermanová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 9. 2010
   The presented thesis is concemed with the problem of the form and the function of the apocalyptic prophecies and their explanations during the Hussite period. The apocalyptic prophecies, biblical and non biblical too, are ...
  • Reformní kazatelství v pozdněstředověkých Čechách. Studie o nejstarších kázáních Jakoubka ze Stříbra 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   Reformní kazatelství tvoří tradiční výkladovou osu historických pojednání o předehře husitské revoluce. Tato práce podrobuje detailní analýze techniky užívané pro formulaci a šíření reformního programu. Jejím jádrem je ...
  • Synody v Čechách 1440-1540. Proměny synodální praxe v Čechách v kontextu vývoje synodality v Evropě 

   Defence status: DEFENDED
   Zilynská, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
   Disertační práce navazuje na moji práci věnovanou synodám husitského kléru v Čechách mezi lety 1418-1440. Uvedená knižní monografie obsahovala soupis pramenů a literatury, vztahujících se k synodám daného období, analýzu ...
  • Testamenty novoměstských měšťanů v pozdním středověku 

   Defence status: DEFENDED
   Jíšová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 10. 2008
   Testamenty jsou jedinečným pramenem pro poznání mnoha oblastí života obyvatel středověkých měst.. Jejich prostřednictvím můžeme zkoumat majetkové poměry, a hospodářské poměry, sociální rozvrstvení či religiozitu měšťanů. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV