Now showing items 1-20 of 29

  • Co to je "cosmosvět" a jak vzniká 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Diplomová práce na téma "Co to je "cosmosvět" a jak vzniká" zkoumá vznik a obsah časopisu pro mladé ženy Cosmopolitan. Cílem práce je zjistit, zda časopis konstruuje ženu emancipovanou, jak sám sebe definuje, nebo spíše ...
  • Diskurzivní analýza globálních změn klimatu. Případ emisí - argumentační strategie aktérů 

   Defence status: DEFENDED
   Cholt, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Cílem práce je porozumění chodu veřejného mediálního diskurzu o globálních změnách klimatu. K tématu přistupuji pomocí diskursivní analýzy, kterou v kapitole Teoretická východiska zasazuji do kontextu vztahu příroda-společnost. ...
  • Identita dcer politických vězňů 

   Defence status: DEFENDED
   Hutarová, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Identita romských dětí v "bílých" českých rodinách 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
   Cílem této práce je ukázat, jak si vytvářejí identitu tři konkrétní romské děti, které byly hned po narození odloženy v dětském domově a kterých se v jejich čtyřech letech věku ujaly dvě české "bílé" rodiny, které je dále ...
  • Integrace dětí se zdravotním postižením do škol 

   Defence status: DEFENDED
   Šmilauerová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   The problem of integration children with physical or mental handicap to the common schools and their incorporation to the class team is big problem of modern world. Success or failure of such integration depends upon many ...
  • Jak se mluví o odsunu 

   Defence status: DEFENDED
   Čížek, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   This thesis focuses on the controversy in Czech society over the displacement of Germans. The dispute is one of the most significant public debates related to the Czech past held since the fall of the communist regime. The ...
  • Jak se projevuje totální instituce v životě vězně odsouzeného na doživotí 

   Defence status: DEFENDED
   Babková, Johana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bibliografický záznam BABKOVÁ, Johana. Každodenní život v zn odsouzeného na doživotí. Praha, 2011. 109 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních v d, Institut sociologických studií. Katedra sociologie. ...
  • Jedinečnost a řád v odívání 

   Defence status: DEFENDED
   Böhm, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
  • Kastrace Genderu: O mužské nadvládě a jiných báchorkách 

   Defence status: DEFENDED
   Pincová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Kultura profese sociálních pracovníků sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na odebírání dětí z péče rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Diplomová práce Kultura profese sociálních pracovníků sociálně-právní ochrany dětí se zaměřením na odebírání dětí z péče rodičů Bc. Šárka Nováková, Dis., Praha 2014 Vedoucí práce: PhDr. Olga Šmídová, PhD. Abstract Social ...
  • Migréna a kvalita života pacientů: vnímání vlivů 

   Defence status: DEFENDED
   Kontrová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 15. 2. 2012
   This diploma thesis describes how the women suffering from the migraine apprehend their life. One of the first places in the whole thesis is taken by a preventive behavior as a first step in the fight with the disease. For ...
  • Motivace fyzioterapeutů pro jejich profesi, vývoj této motivace během jejich pracovní kariéry 

   Defence status: DEFENDED
   Melounová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Téma diplomové práce je "Motivace fyzioterapeutů pro jejich profesi, vývoj této motivace během jejich pracovní kariéry." Cílem práce je přiblížení vzniku vývoje motivací fyzioterapeutů, nastínění jejich vztahu k profesi ...
  • Motivace fyzioterapeutů pro jejich profesi, vývoj této motivace během jejich pracovní kariéry. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Melounová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Diplomová práce na téma "Motivace fyzioterapeutů pro jejich profesi, vývoj této motivace během jejich pracovní kariéry." se zabývá přiblížením vztahu motivace, a to ve smyslu motivačních podnětů se kterými se ...
  • Mužena aneb Hádala se duše s tělem 

   Defence status: DEFENDED
   Guhlová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Mýtus jménem americká střední škola 

   Defence status: DEFENDED
   Zelená, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 2. 9. 2008
   Bachelors thesis "Myth called American high school" deals with an issue of high school studies in the United States of America from the perspective of Czechs who have experienced it in real terms. The main focus is on the ...
  • Nemoc si nevybírá - život s "depresí" 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tato diplomová práce je inspirována teorií sociální konstrukce duševního onemocnění. Jde o případovou studii, která využívá metafory příběhu a narativní analýzou rozhovorů zkoumá individuální zkušenost člověka s duševní ...
  • Obraz obce Mukařov 

   Defence status: DEFENDED
   Pecková, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Obraz stáří a institucí péče o seniory. Reprezentace v deníku Blesk. 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá reprezentací a kategorizací stáří a péče o seniory a jejich změnami v mediálním diskurzu deníku Blesk. Teoreticky se zabývá definicemi stáří, popisem seniorů a způsobů péče o staré v České republice ...
  • "Pobyt jinde" aneb mezinárodní mobilita očima zkušených aktérů 

   Defence status: DEFENDED
   Voldánová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 8. 2. 2006
   The aim of the thesis was to identify how the actors (young Europeans) perceive travelling, more specifically staying abroad organised/establish by an institution, and what are attributes assigned. Therefore, an analysis ...
  • Postoj vedoucích pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí k trendům daným velkou novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí jako východisko pro řízení procesu zvyšování kvality poskytované práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Kodiš, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   This diploma thesis deals with the issue of introducing changes in area of social and legal child protection. In 2012, social and legal child protection act was significantly amended. The great inovation of this act has ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV