• Československo v představách Edvarda Beneše na Pařížské mírové konferenci v letech 1918-1919 

   Defence status: DEFENDED
   Samková, Marcela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Práce se zabývá proměnami podoby poválečného Československa na Pařížské mírové konferenci v letech 1918-1919 se zaměřením na osobnost ministra zahraničí E. Beneše a popisem či interpretací jeho představ, jež byly konfrontovány ...
  • Farnost Budišov u Třebíče v2. polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Trnková, Blanka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 1. 2022
   The Parish Budišov u Třebíče in the 2nd Half of the 20th Century Abstract: The Diploma thesis "The Parish Budišov u Třebíče in the 2nd Half of the 20th Century" approaches the life of the parish of Budišov u Třebíče between ...
  • From Tory to the Glory. Příspěvek ke studiu vývoje britské Konzervativní strany v komparativní perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Charvát, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
  • Historie a kontroverze Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Spálovský, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   The history and controversy of the Marian column on Prague's Old Town Square Abstract In the fall od 1648, nearly at the end of the Thirty Year's War, the Swedish army has been occupying Prague's Little Side and Castle and ...
  • Hitlerův pivní puč v roce 1923 v dobovém českém tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Žaneta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 1. 2020
   Diplomová práce Hitlerův pivní puč v roce 1923 v českém dobovém tisku se zabývá recepcí Hitlerova pivního puče z 8. a 9. listopadu 1923 na stránkách česky a slovensky psaného politické tisku. První část práce je věnována ...
  • Každodennost ve vzpomínkách českého vojáka za první světové války 

   Defence status: DEFENDED
   Bartl, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
  • Lateránské smlouvy v zrcadle československé diplomatické korespondence 

   Defence status: DEFENDED
   Jireš, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Bakalářská práce se bude zabývat reflexí diplomatických styků Svatého stolce a fašistické Itálie ve druhé polovině 20. let 20. století, jež v únoru 1929 vyústily v podepsání Lateránských dohod. Lateránské dohody tvořily ...
  • Margaret Thatcherová a její zahraniční politika v dobovém domácím a zahraničním tisku v letech 1979-1990 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Martina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2022)
   Date of defense: 17. 1. 2022
   This master's thesis will focus on Margaret Thatcher's foreign policy, starting with her appointment as Prime minister of Great Britain in 1979 and ending with her resignation in 1990. Next it will reflect on the social ...
  • Masarykové: otec Tomáš Garrigue a syn Jan (1918-1925) 

   Defence status: DEFENDED
   Fadrná, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Předkládaná bakalářská práce Masarykové: otec Tomáš Garrigue a syn Jan (1918 - 1925) se zabývá analýzou a interpretací vztahu mezi otcem a synem od zvolení T. G. Masaryka prezidentem Československa až do období krátce po ...
  • Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Master thesis Religious circumstances in Russia at the beginning of the 20th century will deal with religio-spiritual situation within czarist Russia since the dawn of 20th century till the rise of Bolshevik regime in 1917. ...
  • Osobnost Emila Háchy v období druhé republiky (1938-1939) 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Vendula (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Práce se zabývá osobností Emila Háchy v časovém rozmezí od září 1938 do března roku 1939, tedy v období tzv. druhé republiky, kdy byl Emil Hácha prezidentem republiky. Cílem této bakalářské práce je nejen analyzovat kroky, ...
  • Osud interbrigadistů v politických procesech z první poloviny padesátých let dvacátého století 

   Defence status: DEFENDED
   Kocek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   This bachelor's thesis focuses on the political trials during the first half of 1950 s. It concerns mainly Oskar Valeš (1912-1987) , who was a leader of the "Second Sector", or Intelligence Sector, of the SNB, Osvald ...
  • Politika a náboženství Podkarpatské Rusi v letech 1919-1929 

   Defence status: DEFENDED
   Línová, Sabina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Diplomová práce Politika a náboženství Podkarpatské Rusi v letech 1919-1929 pojednává o problematice vývoje politické a náboženské situace na Podkarpatské Rusi ve 20. letech 20. století. Úvodní část je věnována stručnému ...
  • Postoj prezidenta Václava Havla k rozdělení Československa v letech 1992/1993 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá postojem Václava Havla k hlavním událostem 90. let 20. století, zejména pak k rozdělení Československa, v kontextu událostí let 1989 až 1993. V práci je kladen důraz především na události po ...
  • Prezidentské volby v roce 1935 

   Defence status: DEFENDED
   Samková, Marcela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Práce se zabývá prezidentskými volbami v roce 1935, kdy byl zvolen druhý československý prezident Edvard Beneš. Jsou zde popsány vnitřní politické vztahy od roku 1929, které volbám předcházely, jednotliví kandidáti do voleb ...
  • Předpoklady pro obnovení řeckokatolické církve v Československu ve druhé polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Maximova, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Diplomová práce s názvem Předpoklady pro obnovení řeckokatolické církve v Československu ve druhé polovině 20. století se zabývá osudy této církve v období komunistického režimu. Hlavní část práce se věnuje rozmezí let ...
  • Revoluční rok 1989 na vlnách Radia Vaticana 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Viktorie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   This thesis focuses on the reflection of the year 1989 in the broadcasting of the Czech channel of Vatican Radio. After the rise of the totalitarian regime in Czechoslovakia, and despite disturbance, their programmes became ...
  • Situace řeckokatolické církve v Československu po nástupu komunistického režimu 

   Defence status: DEFENDED
   Zajacová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Bakalářská práce se bude zabývat situací řeckokatolické církve po nástupu komunistického režimu v roce 1948, kdy po tzv. akci P došlo k likvidaci samotné církve. Zaměří se především na období po nástupu komunizmu k moci, ...
  • Svatý stolec a fašistická Itálie na cestě k vyřešení římské otázky ve 20. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáčková, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Ve své diplomové práci nazvané "Svatý stolec a fašistická Itálie na cestě k vyřešení římské otázky ve 20. letech 20. století" se autorka zabývá vztahem mezi Svatým stolcem a fašistickou Itálií v období let 1922-1929. ...
  • Tomáš Garrigue Masaryk a jeho politické zkušenosti z Ruska při budovaní Československa 

   Defence status: DEFENDED
   Elokhina, Daria (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Tomas Garrigue Mas aryk has been interested in Russian culture since his youth. He knew Russian very well. Knowledge of Russia and its culture allowed Masaryk to establish friendly political relations in this distant ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV