• Československo v představách Edvarda Beneše na Pařížské mírové konferenci v letech 1918-1919 

   Samková, Marcela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Práce se zabývá proměnami podoby poválečného Československa na Pařížské mírové konferenci v letech 1918-1919 se zaměřením na osobnost ministra zahraničí E. Beneše a popisem či interpretací jeho představ, jež byly konfrontovány ...
  • From Tory to the Glory. Příspěvek ke studiu vývoje britské Konzervativní strany v komparativní perspektivě 

   Charvát, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
  • Lateránské smlouvy v zrcadle československé diplomatické korespondence 

   Jireš, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Bakalářská práce se bude zabývat reflexí diplomatických styků Svatého stolce a fašistické Itálie ve druhé polovině 20. let 20. století, jež v únoru 1929 vyústily v podepsání Lateránských dohod. Lateránské dohody tvořily ...
  • Masarykové: otec Tomáš Garrigue a syn Jan (1918-1925) 

   Fadrná, Veronika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Předkládaná bakalářská práce Masarykové: otec Tomáš Garrigue a syn Jan (1918 - 1925) se zabývá analýzou a interpretací vztahu mezi otcem a synem od zvolení T. G. Masaryka prezidentem Československa až do období krátce po ...
  • Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století 

   Nováková, Veronika Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Master thesis Religious circumstances in Russia at the beginning of the 20th century will deal with religio-spiritual situation within czarist Russia since the dawn of 20th century till the rise of Bolshevik regime in 1917. ...
  • Osobnost Emila Háchy v období druhé republiky (1938-1939) 

   Nováková, Vendula (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Práce se zabývá osobností Emila Háchy v časovém rozmezí od září 1938 do března roku 1939, tedy v období tzv. druhé republiky, kdy byl Emil Hácha prezidentem republiky. Cílem této bakalářské práce je nejen analyzovat kroky, ...
  • Postoj prezidenta Václava Havla k rozdělení Československa v letech 1992/1993 

   Doležalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá postojem Václava Havla k hlavním událostem 90. let 20. století, zejména pak k rozdělení Československa, v kontextu událostí let 1989 až 1993. V práci je kladen důraz především na události po ...
  • Prezidentské volby v roce 1935 

   Samková, Marcela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Práce se zabývá prezidentskými volbami v roce 1935, kdy byl zvolen druhý československý prezident Edvard Beneš. Jsou zde popsány vnitřní politické vztahy od roku 1929, které volbám předcházely, jednotliví kandidáti do voleb ...
  • Situace řeckokatolické církve v Československu po nástupu komunistického režimu 

   Zajacová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Bakalářská práce se bude zabývat situací řeckokatolické církve po nástupu komunistického režimu v roce 1948, kdy po tzv. akci P došlo k likvidaci samotné církve. Zaměří se především na období po nástupu komunizmu k moci, ...
  • Svatý stolec a fašistická Itálie na cestě k vyřešení římské otázky ve 20. letech 20. století 

   Dvořáčková, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Ve své diplomové práci nazvané "Svatý stolec a fašistická Itálie na cestě k vyřešení římské otázky ve 20. letech 20. století" se autorka zabývá vztahem mezi Svatým stolcem a fašistickou Itálií v období let 1922-1929. ...
  • Vývoj československých válečných plánů v souvislosti s výstavbou opevnění 

   Kulas, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Vývoj československých válečných plánů v souvislosti s výstavbou opevnění Anotace: Na československých válečných plánech měli do roku 1925 hlavní podíl členové zahraničních vojenských misí (nejprve italské a především ...
  • Vztah Svatého stolce a Francie na počátku 20. století 

   Myslilová, Tereza (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   - čj Diplomová práce se bude zabývat vývojem a proměnou diplomatických styků mezi Francií a Svatým stolcem na počátku 20. století. Autorka se zaměří na předpoklady rozluky mezi oběma zmiňovanými zeměmi, jež nastala po ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV