• Blockchainová databáze a její využití v knihovnách 

   Defence status: DEFENDED
   Cironis, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tématem této bakalářské práce je technologie blockchainové databáze a navržení jejího možného užití v knihovnách. Autor v této práci analyzuje možnosti implementace blockchainové databáze do odvětí, které není inovacím ...
  • Cognitive offloading: O vlivu nových médií na kognitivní schopnosti člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Mikšovská, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   (česky) Předmětem této diplomové práce je tzv. cognitive offloading, někdy obecněji také cognitive outsourcing, tedy vliv nových technologií na kognitivní schopnosti člověka. Práce popisuje vývoj teoretického konceptu ...
  • Datamining sociálních sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Kubelka, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   This paper is about application of various data mining methods in social networks and social media area. It reveals basic principles of social media with the aim to high information potential of usage of the data from ...
  • Doporučená videa na YouTube a problém informační bubliny 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   The topic of this bachelor's thesis is the function of the reccomendation algorithm on the YouTube platform and its preferential treatment of misinformation and alternative content over reliable sources. It focuses on ...
  • Efekt manipulace s výsledky vyhledávání 

   Defence status: DEFENDED
   Juranová, Ema (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Bakalářská práce se zaměřuje na dopad vyhledávačů na uživatele, konkrétně na jejich volby a preference ve vztahu k produktům a lidem. Čím vyšší je webová stránka ve výsledcích vyhledávání, tím vyšší je její potenciál ...
  • Etický rozměr content marketingu na sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Švamberk, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 6. 2020
   This diploma thesis describes and analyzes the ethical dimension of content marketing practice on social networks. The rapid pace of technological progress, shaping the birth of participatory Web 2.0 and social networks, ...
  • Informačná bublina a jej dôsledky 

   Defence status: DEFENDED
   Riva, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   The bachelor thesis focuses on negative consequences of personalized social sites called "The Filter Bubble". As for example, bachelor thesis focuses on Facebook, the typical social media platform which tailors ...
  • Inkluzivní povaha Twitterové komunikace politiků: je Twitter skutečně demokratizující systém? 

   Defence status: DEFENDED
   Štědroňová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Tato práce zkoumá velice aktuální téma, a to jak čeští politici využívají sociální síť Twitter se zvláštním zřetelem na její inkluzivní a demokratizující potenciál. Nezbytný teoretický rámec začíná u úplných základů, ...
  • Metodika webových auditů 

   Defence status: DEFENDED
   Sekulová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Title of dissertation: Web Audit Methodology A web site is often the first point of contact between the user and another person or company or organization, so that in the electronic world, a web site is like a calling card. ...
  • Motivace volby profilových obrázků uživatelů sociálních sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Rainová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Bakalářská práce je zaměřena na motivaci volby profilových obrázků uživatelů sociálních sítí. Tato studie si klade za úkol zjistit jaké jsou ony motivace na třech nejpopulárnějších sociálních sítí v České republice: ...
  • Možné přístupy k virálnímu marketingu v nových médiích a jeho užití v České republice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pátek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce Možné přístupy k virálnímu marketingu v nových médiích a jeho užití v České republice se zabývá jednou ze strategií marketingu z pohledu zahraničních autorů. Na základě příbuzných ...
  • Náboženská homofilie v prostředí sociálních sítí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Andršová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   The theme of this bachalor theses are religious homophilic relationships on czech Twitter. The theoretical part is focused on homophilic principle and its sociological areas into which is projected; such as race homophily, ...
  • Pojem akcident ve Stacku Benjamina Brattona 

   Defence status: DEFENDED
   Malecha, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Matěj Malecha, Akcident ve Stacku Abstract (in English): The master thesis explains the notion of "accident" in the book The Stack: On Software and Sovereignty by Benjamin H. Bratton. First, it identifies suitable mental ...
  • PR 2.0 - role nových médií v budování vztahů s veřejností 

   Defence status: DEFENDED
   Dobrovská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Diplomová práce "PR 2.0 - role nových médií v budování vztahů s veřejností" se zabývá aplikací nových médií v procesu budování vztahů s veřejností pomocí nástrojů public relations. Cílem práce je vytvořit ucelený pohled ...
  • Senioři v době fake news 

   Defence status: DEFENDED
   Pajgrtová, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Aging represents the most significant prerequisite to be influenced by disinformation or fraudulent media messages on the internet. The elderly are a group that consumes these messages and also spreads them most often. ...
  • Sémantický web - ontologický Internet budoucnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Piňos, Eduard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Tématem práce je popis historie, stavu a budoucího vývoje sémantického webu a jeho technologií v rámci předpokladů World Wide Web Consortium - W3C. Jde především o základní seznámení s principy fungování tohoto konceptu ...
  • Sociální pluginy: historie a využití 

   Defence status: DEFENDED
   Habartová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Thesis aims to present the current situation of social plugins growth. It examines social plugins from users and website owner point of view. At the beginning, the work reminds of web present emergence and comes after with ...
  • Tělesné modifikace v kyberpunkové literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Dudziaková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   The diploma thesis Body Modifications in Cyberpunk Literature deals with the representation and role of body modifications in selected works of cyberpunk literature. The issue analysis is carried out by means of combination ...
  • Typologie technopesimismu v české literatuře 1850-1950 

   Defence status: DEFENDED
   Ouřada, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   in English: The aim of the theoretical part of the thesis is to explain the term techno-pessimism through the perspective of various fields of study and historical periods. It also analyzes Czech fiction of the 19th and ...
  • Umělá inteligence a kompozice vážné hudby 

   Defence status: DEFENDED
   Jouza, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   This thesis deals with artificial intelligence composing classical music and ways of evaluating its performance by listeners. The text provides the first overview of the conducted experiments based on the so-called Turing ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV