• Blockchainová databáze a její využití v knihovnách 

   Cironis, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tématem této bakalářské práce je technologie blockchainové databáze a navržení jejího možného užití v knihovnách. Autor v této práci analyzuje možnosti implementace blockchainové databáze do odvětí, které není inovacím ...
  • Cognitive offloading: O vlivu nových médií na kognitivní schopnosti člověka 

   Mikšovská, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   (in English) The subject of this master thesis is a cognitive offloading, sometimes also called cognitive outsourcing, meaning the impact of new media on human cognitive abilities. This work describes the evolution of the ...
  • Datamining sociálních sítí 

   Kubelka, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Práce se zabývá využitím dataminingových metod a jejich aplikací na data získaná z prostředí sociálních sítí, potažmo sociálních médií. Představuje základní principy, na kterých tato sociální média staví. Hlavní důraz je ...
  • Doporučená videa na YouTube a problém informační bubliny 

   Valentová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   The topic of this bachelor's thesis is the function of the reccomendation algorithm on the YouTube platform and its preferential treatment of misinformation and alternative content over reliable sources. It focuses on ...
  • Efekt manipulace s výsledky vyhledávání 

   Juranová, Ema (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The bachelor thesis focuses on the impact of search engines on its users, specifically on their choices and preferences in regards of products and people. The higher the web page in the search results is, the higher is its ...
  • Etický rozměr content marketingu na sociálních sítích 

   Švamberk, Viktor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 6. 2020
   This diploma thesis describes and analyzes the ethical dimension of content marketing practice on social networks. The rapid pace of technological progress, shaping the birth of participatory Web 2.0 and social networks, ...
  • Informačná bublina a jej dôsledky 

   Riva, Alexandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Bakalárska práca sa zaoberá negatívnym dôsledkom personalizovaných sociálnych sietí tzv. "informačnou bublinou". Ukážkovou platformou tejto bakalárskej práce je Facebook, ktorý je typickým príkladom média, ktoré prispôsobuje ...
  • Inkluzivní povaha Twitterové komunikace politiků: je Twitter skutečně demokratizující systém? 

   Štědroňová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The thesis explores a very current topic of politicians' behaviour on social media with the emphasis on the inclusive and democratizing potential of these systems. The theoretical framework begins with a short introduction ...
  • Metodika webových auditů 

   Sekulová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Téma diplomové práce: Metodika webových auditů Webová stránka často zprostředkovává první setkání uživatele s osobou, firmou či institucí a v elektronickém světě může plnit funkci jakési její pomyslné vizitky. Proto by ...
  • Motivace volby profilových obrázků uživatelů sociálních sítí 

   Rainová, Denisa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The bachelor thesis is focused on motivation of social networks users in their choices of profile pictures. This study aims to find out what these motivations are on the most popular social networks in the Czech Republic: ...
  • Možné přístupy k virálnímu marketingu v nových médiích a jeho užití v České republice 

   Pátek, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce Možné přístupy k virálnímu marketingu v nových médiích a jeho užití v České republice se zabývá jednou ze strategií marketingu z pohledu zahraničních autorů. Na základě příbuzných ...
  • Náboženská homofilie v prostředí sociálních sítí 

   Andršová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   The theme of this bachalor theses are religious homophilic relationships on czech Twitter. The theoretical part is focused on homophilic principle and its sociological areas into which is projected; such as race homophily, ...
  • PR 2.0 - role nových médií v budování vztahů s veřejností 

   Dobrovská, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Diplomová práce "PR 2.0 - role nových médií v budování vztahů s veřejností" se zabývá aplikací nových médií v procesu budování vztahů s veřejností pomocí nástrojů public relations. Cílem práce je vytvořit ucelený pohled ...
  • Sémantický web - ontologický Internet budoucnosti 

   Piňos, Eduard (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Tématem práce je popis historie, stavu a budoucího vývoje sémantického webu a jeho technologií v rámci předpokladů World Wide Web Consortium - W3C. Jde především o základní seznámení s principy fungování tohoto konceptu ...
  • Sociální pluginy: historie a využití 

   Habartová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Diplomová práce má za úkol představit a zmapovat rozmach užívání sociálních pluginů a rozebrat jejich přínos z pohledu uživatele i majitele webu. V úvodu práce stručně připomíná dosavadní vývoj webu a navazuje s vývojem ...
  • Tělesné modifikace v kyberpunkové literatuře 

   Dudziaková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Diplomová práce Tělesné modifikace v kyberpunkové literatuře se zabývá reprezentací, podobou a úlohou tělesných modifikací ve vybraných dílech kyberpunkové literatury. Danou problematiku zkoumá kombinací kvantitativní a ...
  • Typologie technopesimismu v české literatuře 1850-1950 

   Ouřada, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Cílem teoretické části práce je podat výklad pojmu technopesimismus z hlediska různých oborů a různých historických perspektiv, prozkoumat českou beletristickou tvorbu z let 1850-1950 a najít v ní díla, která s technopesimismem ...
  • Vliv pornografie na rozvoj nových technologií 

   Vaněček, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Tématem diplomové práce je vztah pornografie a nových technologií. Práce popisuje technologie a s nimi související postupy, které v rané fázi své existence přišly do kontaktu s pornografickým obsahem, a byly tímto specifickým ...
  • Využití marketingu v sociálních médiích 

   Bečvaříková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Diplomová práce "Využití marketingu v sociálních médiích" se zabývá aplikací sociálních médií v marketingové komunikaci. Cílem mé práce je vytvořit ucelený pohled na možnosti sociálních médií v marketingové propagaci. Jaké ...
  • Využití sociálních médií v neziskovém sektoru v České republice 

   Fiala, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Tématem diplomové práce je vznik, koncepce a fungování prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Facebooku od oficiálního spuštění 13. 4. 2011 do 31. 3. 2012. Práce popisuje klíčové prvky koncepce, složení ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV