• Analýza repertoáru Kancionálku aneb Písní křesťanských 

   Defence status: DEFENDED
   Smyčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu anonymního Kancionálku, vydaného v Praze u K. F. Rosenmüllera mezi lety 1712-1727. Na základě přehledu pramenů ukazuje na jeho vazby k jiným zpěvníkům i na jeho možné předlohy ...
  • Analýza repertoáru rukopisného kancionálu 18. století neznámé provenience 

   Defence status: DEFENDED
   Heroldová, Martina Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 1. 2020
   The bachelor's thesis focuses on an unknown anonymous Czech handwritten hymnbook from the half of the 18th century, which is currently in the private ownership. The songbook encompasses no musical notation. The aim of this ...
  • Analýza repertoáru zpěvníku Velmi pohodlný kancionálek za mrtvé 

   Defence status: DEFENDED
   Ungrová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   This thesis aims to provide a basic filological analysis of anonymous non-rented hymn-book of czech funeral songs, that was published in Prague in the 1730s. After compiling the necessary inventory of song incipits and ...
  • Ideál rytíře a rytířství v dílech české rytířské epiky 14. století 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Janošík, Milan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 6. 2020
   In my bachelor thesis I focus on study the ideal of knighthood and its virtues and how they are displayed and presented in literary works O Jetřichovi Berúnském, Tandariáš a Floribella and Vévoda Arnošt. The analysis of ...
  • Ke kompozici kancionálového cyklu "Ornythologia Mariana" (J. I. Dlouhoveský) 

   Defence status: DEFENDED
   Smyčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Práce je pokusem o rozbor cyklu kancionálů, jejichž hlavním tématem je palladium Země české, a zároveň snahou rekonstruovat nedochované díly cyklu. Součástí je i stručná historie palladia a životopis autora cyklu, J. I. ...
  • Klatovské rorátníky 

   Defence status: DEFENDED
   Císlerová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   (in English): The thesis addresses the phenomenon of Czech Rorate chants. It is focused on the description of three Rorate chant books kept in the Dr. Hostaš Museum of National History and Geography in Klatovy, under the ...
  • Podoby konceptu v kázáních Daniela Nitsche 

   Defence status: DEFENDED
   Pechová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   This bachelor thesis deals with the analysis of two sermons, selected from the postil Berla královská Jezu Krista (1709), delivered by a Jesuit preacher Daniel Nitsch (1651-1709), mainly from the perspective of its affiliation ...
  • Proměny ženských hrdinek knížek lidového čtení. Velmi utěšená a kratochvílná historie o krásné panně Mageloně a její hrdinka z hlediska kurtoazního ideálu. 

   Defence status: DEFENDED
   Kotšmídová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Velmi utěšená a kratochvílná historie o krásné panně Mageloně, dceři krále z Neapolis, a o jednom rytíři jménem Petrovi, znamenitého hraběte z Provincí synu, vytištěná jako anonymní dílo v roce 1780 v Olomouci, patří k ...
  • Reprezentace ideálu ženy v díle Tomáše ze Štítného 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce se zaměřuje na náboženskou mravně naučnou literaturu pozdního středověku, tedy 2. polovinu 14. a počátek 15. století, která se věnuje postavě ideální křesťanské ženy. Teoretický základ práce přináší představu ...
  • Vytváření písňového kánonu v rukopisných kancionálech 17. a 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Smyčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Předkládaná disertační práce navazuje na současné výzkumy raně novověké rukopisné kultury. Zaměřuje se na moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století a na jejich písňový repertoár. Rukopisná hymnografie může sloužit ...
  • Zpodobení pekla ve Věčném pekelném žaláři a v Písních o čtyřech posledních věcech člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Bukáčková, Nela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Práce se zaměřuje na analýzu zpodobení pekla ve dvou textech z druhé poloviny 17. století, v Šteyerově "překladu" Věčného pekelného žaláře (1679) a anonymní Písni o pekle (70. léta 17. století) z cyklu písní o posledních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV