• Biogeografie a specifita fotobiontů rodu Asterochloris 

   Defence status: DEFENDED
   Řídká, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Tato práce se zabývá diverzitou a biogeografií fotobiontů rodu Asterochloris. Jelikož dosud nebyla publikována žádná studie, která by se biogeografií symbiotických organismů zabývala, je předkládaná práce první, která se ...
  • Biogeografie, diverzita a substrátová specificita aeroterestické zelené řasy rodu Klebsormidium (Streptophyta) 

   Defence status: DEFENDED
   Ryšánek, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Vláknitá aeroterestrická řasa rodu Klebsormidium se nachází v širokém spektru prostředí, tj. od sladkovodního po terestrické. V poslední době používání molekulárních metod u tohoto rodu vedlo k zjištění, že diverzita je ...
  • Diversity and phylogeny of symbiotic partners in zeorin-containing red-fruited Cladonia species. 

   Defence status: DEFENDED
   Steinová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   Ačkoliv lišejníky představují jeden z nejklasičtějších příkladů symbiotických asociací, tak se pohled na jejich symbiózu během posledních sto padesáti let výrazně změnil. V současnosti jsou lišejníky obvykle vnímány jako ...
  • Diverzita a biogeografie protistních organismů 

   Defence status: DEFENDED
   Ryšánek, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Předložená bakalářská práce sestává ze dvou částí. První částí je literární rešerše, druhou částí je pak praktická kapitola, která obsahuje výsledky mého vlastního výzkumu. V první části mé bakalářské práce se věnuji ...
  • Diverzita fotobiontů ve stélkách lišejníku Psora decipiens 

   Defence status: DEFENDED
   Jadrná, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Psora decipiens je charakteristickým druhem společenstva terikolních lišejníků Toninio-Psoretum decipientis rostoucím na vápenitých nebo bazických substrátech. Společenstvo sestává v různých modifikacích z lišejníků Placidium ...
  • Diverzita fotobiontů ve stélkách lišejníků rodu Stereocaulon (Lecanoromycetes, Ascomycota) 

   Defence status: DEFENDED
   Vančurová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Tato práce se zabývá diverzitou fotobiontů lišejníků a jejich vztahem k mykobiontům a podmínkám prostředí. Za cíl si klade zmapovat diverzitu fotobiontů lišejníků rodu Stereocaulon, která byla do této chvíle v porovnání s ...
  • Diverzita symbiotických partnerů u lišejníků čeledi Verrucariaceae 

   Defence status: DEFENDED
   Schmidtová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o fotobiontech lišejníků čeledi Verrucariaceae. Fotobionty zařazuje do systému, uvádí jejich hlavní morfologické znaky, rozšíření a ekologii ve volně žijícím stavu a zaznamenává jejich ...
  • Diverzita zelených řas tvořících lišejníkové symbiotické interakce 

   Defence status: DEFENDED
   Vaiglová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Tato práce se zabývá zelenými řasami, které jsou v literatuře zmiňovány jako fotobionti lišejníků. Podrobněji se věnuji jednotlivým rodům vývojové větve Chlorophyta ve třídách Ulvophyceae, Trebouxiophyceae a Chlorophyceae. ...
  • Dynamika lišejníkové symbiózy 

   Defence status: DEFENDED
   Vaiglová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Symbiotické vztahy často nejsou jen neměnným soužitím dvou organismů, ale mohou se postupem času vyvíjet. U lišejníků bylo již publikováno mnoho prací o jejich specificitě, která se pohybuje od vysoce specifických typů, ...
  • Ekofyziologická diferenciace kryptických druhů komplexu Synura petersenii (Synurophyceae) 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Synura petersenii představuje komplex pseudokryptických druhů. Jedná se o planktonní koloniální organismy náležející do taxonu Chrysophyceae. Hojné jsou na jaře a na podzim, kdy v oligo-mezotrofních sladkých vodách vytvářejí ...
  • Elucidating the evolution and diversity of colonial chrysophytes 

   Defence status: DEFENDED
   Pusztai, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 11. 2021
   Současný stupeň poznání diverzity zlativek bohužel stále stojí převážně na tradičních popisech morfodruhů. Trvalým problémem pak je neexistence sekvenačních dat pro většinu těchto druhů. Z toho mimo jiné plyne, že po celém ...
  • Fylogenetická struktura společenstev krásivek 

   Defence status: DEFENDED
   Bestová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá procesy formujícími rašeliništní společenstva krásivek. K zodpovězení otázky, jakými procesy jsou společenstva utvářena, využívá studia fylogenetické struktury těchto společenstev. ...
  • Genetická variabilita a specifita fotobiontů rodu Cladonia (Ascomycetes) 

   Defence status: DEFENDED
   Řídká, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
  • Kryptická diverzita rozsivek a metody pro její odhalení 

   Defence status: DEFENDED
   Vančurová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Kryptická diverzita u sladkovodní řasy Synura sphagnicola (Chrysophyceae, Stramenopiles) 

   Defence status: DEFENDED
   Slámová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Synura sphagnicola se vyskytuje v oligotrofních mírně kyselých sladkých vodách. V rámci tohoto nominálně definovaného druhu nebyla zaznamenána přítomnost kryptické diverzity. Známé sekvence SSU rDNA vykazují jen velmi malé ...
  • Mechanismy šíření protistních organismů 

   Defence status: DEFENDED
   Křivská, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Protistní organismy jsou všudypřítomné, jsou základem potravních řetězců, ovšem způsobují i nemalé ekonomické škody v oblasti zdravotnictví, zemědělství a potravním průmyslu. Jejich rozšíření je dlouhou dobu v debatách ...
  • Molekulární diverzita a druhový koncept aerofytické zelené řasy Trentepohlia (Ulvophyceae, Chlorophyta) 

   Defence status: DEFENDED
   Šafránková, Michala (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Tato bakalářská práce pojednává o zelených aerofytických řasách rodu Trentepohlia (Ulvophyceae, Chlorophyta). Nejprve se v ní zabývám obecným popisem čeledi Trentepohliaceae a rodu Trentepohlia, zejména morfologií, ...
  • Molekulární fylogenetika rodu Synura (Synurophyceae, Heterokontophyta) 

   Defence status: DEFENDED
   Kynčlová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
  • Patterns and processes in desmid communities: Insights from functional and phylogenetic approaches 

   Defence status: DEFENDED
   Bestová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Dlouho se předpokládalo, že společenstva mikroorganismů jsou formována rozdílnými procesy než ta makroorganismální, především díky možnosti neomezeného šíření. Tento pohled se sice začíná měnit, ale k objasnění ekologické ...
  • Porovnání diverzity volně žijících a symbiotických řas u lišejníkových symbióz 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   This work discusses the diversity of free-living lichen photobionts belonging to the class Trebouxiophyceae (Chlorophyta). The introduction summarises the change in perspective on the possibility of existence of free-living ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV