• Biologické aspekty stresu 

   Sarisová, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Cílem bakalářské práce je přiblížit stres jako psychologický fenomén s důrazem na jeho biologické aspekty. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První představuje literárně-přehledovou studii, kde je nejprve vysvětlen ...
  • Biologické aspekty syndromu vyhoření 

   Čihařová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Cílem této bakalářské práce je přiblížit syndrom vyhoření jako psychosociální fenomén s důrazem na biologické mechanismy, které ho provázejí. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, literárně-přehledové a empirické. V ...
  • Biologické podklady duševních onemocnění se zřetelem na afektivní poruchy 

   Volf, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bakalářská práce se snaží poskytnout ucelený přehled současných biologických hypotéz vzniku a projevů duševních onemocnění s akcentem na afektivní poruchy. Poruchy nálady jsou třetí nejčastější duševní poruchou a z ...
  • Biologické podklady kognitivních poruch 

   Vítek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Jako téma své bakalářské práce jsem zvolil Biologické podklady kognitivních poruch. Vzhledem k rozsahu bakalářské práce jsem byl nucen si vybrat pouze dvě kognitivní funkce, konkrétně paměť a myšlení. Celá práce je vlastně ...
  • Biologické změny CNS po traumatech 

   Maulenová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Tato práce se zaměřuje na traumatická poranění mozku a jejich negativní dopad na mozek jako celek i jednotlivé mozkové struktury. První dvě kapitoly teoretické části shrnují informace o anatomii a funkcích centrální nervové ...
  • Bipolární afektivní porucha: věk nástupu jako indikátor průběhu nemoci 

   Urbanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   Bipolar affective disorder is a very dynamic disease, which is influenced by numerous factors. One of these factors is the age at onset. The age at onset of bipolar affective disorder may play a major role in its course, ...
  • Coping strategie pacientek s diagnózou karcinomu prsu 

   Štěpánková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Karcinom prsu je život ohrožující onemocnění, se kterým je ve svém životě konfrontována téměř každá třináctá žena. Vzhledem ke svému charakteru má toto onemocnění mnohdy větší vliv na psychiku nemocné než na její fyzické ...
  • Deprese u chronicky nemocných 

   Pečinková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Práce "Deprese u chronicky nemocných" se zabývá depresí u osob s Alzheimerovou nemocí. Teoretická část práce uvádí témata stáří, syndrom demence, Alzheimerova nemoc a deprese. Tato témata popisuje také ve vzájemném vztahu, ...
  • Depression and the Beck Depression Inventory: Normative Study of the Czech Version and Comparison with Foreign Data 

   Čihařová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 5. 2017
   Diplomová práce se zabývá problematikou deprese a nástroji, které mohou přispět k její diagnostice. Pozornost je zejména věnována druhému vydání Beckovy škály deprese a hlavním cílem této práce je poskytnout normativní ...
  • Diagnóza Paranoidní schizofrenie pohledem rodičů diagnostikovaných jedinců 

   Mašková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   In this bachelor's thesis, I deal with the experiences of parents whose descendants were diagnosed with paranoid schizophrenia. At the beginning of the theoretical part, I first describe several points of view which can ...
  • Korelace deklarativní (explicitní) paměti s věkem a vzděláním 

   Zuntychová, Terezie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   This Bachelor's thesis analyses the theory of declarative (explicit) memory using neurobiological, psychological, and psychometrical approaches. In the theoretical part, existing literature on declarative memory is reviewed ...
  • Kvalita života dialyzovaných a transplantovaných pacientů 

   Pěkný, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 4. 2008
   End-stage renal disease (ESRD) is a chronic illness, which significantly influences patient's life. Two widespread possibilities of renal replacement therapy are dialysis and kidney transplantation. The first section of ...
  • Kvalita života dialýzovaných a transplantovaných pacientů 

   Pěkný, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Tato práce zjišťuje rozdíly v kvalitě života dialyzovaných a transplantovaných pacientů. Během své stáže v psychiatrické ambulanci IKEM jsem měl jedinečnou možnost účastnit se psychosociálních vyšetření živých příbuzných ...
  • Kvalita života, životní spokojenost a sociální self-efficacy lidí se získaným poškozením mozku 

   Lišková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku kvality života, životní spokojenosti a sociálního self-efficacy, přičemž je kladen důraz na zasazení do kontextu získaného poškození mozku a jeho specifických následků. Práce ...
  • Organické změny mozku a jejich působení na kognitivní schopnosti 

   Švarcová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 2. 2018
   Práce je zaměřena na organické změny mozku a jejich vliv na různé kognitivní schopnosti, které jsou lokalizované v jednotlivých částech mozku. Úvodní část práce je věnována základním popisným anatomickým údajům, včetně ...
  • Perseverace jako faktor vzniku PTSP 

   Patzelt, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   The first part of this bachelor thesis presents a brief overview of perseveration and its various manifestations. The second part presents findings about posttraumatic stress disorder, its protective and risk factors, ...
  • Porovnání kvality života seniorů žijících v domovech pro seniory a žijících ve vlastních domovech 

   Drazdíková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   This thesis is focused on comparing living in one's own house with living in the retirement homes for seniors from the perspective of life quality of their old-aged residents. The thesis compares living in retirement homes ...
  • Postoj veřejnosti k seniorům 

   Kočandrlová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   The bachelor thesis deals with issue of attitudes of public towards seniors and its goal is to approach this theme regarding to the latest findings and simultaneously to characterize the basic aspects that are touched by ...
  • Psychologické aspekty bolesti hlavy 

   Tomečková, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá psychickými aspekty bolesti hlavy a snaží se je postihnout ze všech úhlů, které mohou pacientovi trpícímu těmito obtížemi zasáhnout jak do záchvatů bolesti, tak do života. V literárně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV