Now showing items 1-20 of 55

  • Afterlife of digital user data: analysis of evolution of posthumous data policies on social media 

   Defence status: DEFENDED
   Fléglová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Tato diplomová práce se zaměřuje na téma správy uživatelských dat po smrti v rámci platforem sociálních sítí. Toto téma se v akademické literatuře téměř neobjevuje, proto si práce klade za cíl představit vývoj zásad ...
  • Aktivní sportování jako prevence nadměrného užívání internetu v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   The diploma thesis deals with the problematic use of the internet and tries to find out whether there is a connection between excessive use of the internet and active sports. It tries to clarify whether and how much active ...
  • Analýza a návrh dílčích změn funkčních mechanismů a uživatelského rozhraní výukové simulace Evropa 2045 

   Defence status: DEFENDED
   Fixl, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá systematickou analýzou uživatelského rozhraní počítačové simulace a seriózní hry Evropa 2045. Hlavním cílem autora bylo navrhnout úpravy tohoto rozhraní tak, aby došlo k rozšíření a zpřehlednění ...
  • Anonymita v prostředí internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Schamberger, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Předložená bakalářská práce se zabývá současným stavem anonymity v prostředí internetu a jejím historickým vývojem. Teoretickou část zakončuje srovnání anonymity a identity v internetovém prostředí, doplněné o motivaci ...
  • Aspekty praxe ovlivňující etické smýšlení a jednání UX designérů 

   Defence status: DEFENDED
   Sikorová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   The importance of ethics to design is widely recognised in the academic community and the interest of HCI academics is increasingly focused on understanding the complex nature of design practice, including the ethical ...
  • Audiovizuální performance v kontextu digitálního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kořínek, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Cílem této diplomové práce je popsat vliv technologického vývoje na způsoby tvorby pohyblivého obrazu a představit formy, jakých toto médium nabývá v oblasti živých audiovizuálních performancí. Teoretická studie dané téma ...
  • Bezpečnost na internetu: pomůcka pro výuku dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Bauerová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti sociálně znevýhodněných dětí na internetu. Výzkumným šetřením potvrzuje hypotézu, že tyto děti nejsou dostatečně vybavené kompetencemi k předcházení možným rizikům ...
  • Bezpečnost práce s elektronickými daty v průmyslových podnicích 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   Diplomová práce "Bezpečnost práce s elektronickými datyv průmyslových podnicích" si klade za cíl charakterizovat základní termínyvztahující se k této oblasti a s jejich pomocí pak dále analyzovatmožnost řešení dané ...
  • Chování dětí mladšího školního věku na internetu (sociálních sítích) a jejich motivace ke sdělování osobních údajů v tomto prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Zadražilová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Diplomová práce se zaměřuje především na chování mladších školních dětí na internetu a motivace, které je zde mohou vést k rizikovému chování, jako je například poskytování osobních údajů. Teoretická část definuje základní ...
  • Contemporary DIY Photography in a Historical Context 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Anna Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Prvotním záměrem diplomové práce je analyzovat situaci DIY (Do It Yourself - udělej si sám) kultury na konkrétním případu současné DIY fotografie pomocí výzkumu zaměřeného na studenty a absolventy fotografických oborů na ...
  • E-learning v českém mimoškolním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Baslová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Práce pojednává o elektronickém vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích (státních, soukromých i neziskových). Předmětem je spokojenost organizací s e-learningem, přínosy a problémy, které jsou v souvislosti s ním ...
  • Empirical research on the representation of historical information in the medium of computer games, their user reception, and intrapersonal learning outcomes 

   Defence status: DEFENDED
   Kolek, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020
   Tato dizertace zkoumá, zda jsou videohry schopné ovlivnit postoje a informační chování hráčů k vyobrazeným historickým tématům ve videohře v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu. Sesbírali jsme data od vzorku 148 ...
  • Fenomén pirátského hnutí u nás i ve světě 

   Defence status: DEFENDED
   Dohnal, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Předložená bakalářská práce se zabývá historií, vznikem, principy a konkrétními aktivitami pirátských stran ve světě a v České republice. V úvodu autor představuje historii a kontext pirátského hnutí, konkrétně na příkladech ...
  • Fikční světy ve videohrách 

   Defence status: DEFENDED
   Laštovková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 1. 2022
   Diplomová práce se zabývá studiem fikčních světů ve videohrách. Využívá přitom literární teorii o fikčních světech, která vychází z filozofické a logické teorie možných světů. V práci jsou využity tři základní definice ...
  • Fikční světy ve videohrách 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Laštovková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Naprostá většina videoher se skládá z fikce. Jedním ze způsobů, jak k fikci přistupovat je literární teorie fikčních světů. Nabízí se však otázka, zda můžeme tuto teorii na videohry použít. Cílem práce je zjistit, jak ...
  • Fiktivní náboženství ve videohrách a jejich vliv na herní design 

   Defence status: DEFENDED
   Unzeitigová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   (česky) Ve videohrách se setkáváme s náboženstvími, která herní designéři vytvořili v rámci vývoje a do herního designu tak implementují náboženské rituály, symboly a další prvky, které vymysleli speciálně pro potřeby dané ...
  • Griefing v online hrách 

   Defence status: DEFENDED
   Pelant, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Identifikační záznam PELANT, Josef. Griefing v Online Hrách. Praha, 2017. 86 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2001. Vedoucí diplomové ...
  • Hedonic or pragmatic preferences? A comparative analysis of Android and iOS users from the perspective of UX and information behaviour 

   Defence status: DEFENDED
   Scholleová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Teoretická část práce představuje vývoj oborů interakce člověk-počítač a uživatelské zkušenosti včetně hedonicko-pragmatického modelu. Dále jsou představeny platformy a ekosystémy obecně, vývoj trhu se smartphony a samotné ...
  • Hlasové uživatelské rozhraní a demokratizace technologie 

   Defence status: DEFENDED
   Ther, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This diploma thesis deals with the accessibility of a voice user interface (VUI) for digitally illiterate people. The first part summarizes the principles of VIU design, the standardized methods of usability evaluation and ...
  • The Influence of Game Design Elements on Students' Motivation to Learn 

   Defence status: DEFENDED
   Tančiboková, Miriam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The aim of the thesis is to decide, which out of two game design elements is more motivating for students in learning. The game design elements that will be investigated are reward for correct answer and penalty for incorrect ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV