• Analýza a návrh dílčích změn funkčních mechanismů a uživatelského rozhraní výukové simulace Evropa 2045 

   Fixl, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá systematickou analýzou uživatelského rozhraní počítačové simulace a seriózní hry Evropa 2045. Hlavním cílem autora bylo navrhnout úpravy tohoto rozhraní tak, aby došlo k rozšíření a zpřehlednění ...
  • Anonymita v prostředí internetu 

   Schamberger, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Předložená bakalářská práce se zabývá současným stavem anonymity v prostředí internetu a jejím historickým vývojem. Teoretickou část zakončuje srovnání anonymity a identity v internetovém prostředí, doplněné o motivaci ...
  • Audiovizuální performance v kontextu digitálního prostředí 

   Kořínek, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Cílem této diplomové práce je popsat vliv technologického vývoje na způsoby tvorby pohyblivého obrazu a představit formy, jakých toto médium nabývá v oblasti živých audiovizuálních performancí. Teoretická studie dané téma ...
  • Bezpečnost na internetu: pomůcka pro výuku dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 

   Bauerová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti sociálně znevýhodněných dětí na internetu. Výzkumným šetřením potvrzuje hypotézu, že tyto děti nejsou dostatečně vybavené kompetencemi k předcházení možným rizikům ...
  • Bezpečnost práce s elektronickými daty v průmyslových podnicích 

   Žáčková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   The aim of this thesis is not only to characterise the key terms related to this field, but also to analyse the possible solutions to the area in a particular industrial enterprise in the Czech Republic by means of a case ...
  • Chování dětí mladšího školního věku na internetu (sociálních sítích) a jejich motivace ke sdělování osobních údajů v tomto prostředí 

   Zadražilová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Diplomová práce se zaměřuje především na chování mladších školních dětí na internetu a motivace, které je zde mohou vést k rizikovému chování, jako je například poskytování osobních údajů. Teoretická část definuje základní ...
  • Contemporary DIY Photography in a Historical Context 

   Němcová, Anna Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Prvotním záměrem diplomové práce je analyzovat situaci DIY (Do It Yourself - udělej si sám) kultury na konkrétním případu současné DIY fotografie pomocí výzkumu zaměřeného na studenty a absolventy fotografických oborů na ...
  • E-learning v českém mimoškolním prostředí 

   Baslová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Práce pojednává o elektronickém vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích (státních, soukromých i neziskových). Předmětem je spokojenost organizací s e-learningem, přínosy a problémy, které jsou v souvislosti s ním ...
  • Fenomén pirátského hnutí u nás i ve světě 

   Dohnal, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Předložená bakalářská práce se zabývá historií, vznikem, principy a konkrétními aktivitami pirátských stran ve světě a v České republice. V úvodu autor představuje historii a kontext pirátského hnutí, konkrétně na příkladech ...
  • Fiktivní náboženství ve videohrách a jejich vliv na herní design 

   Unzeitigová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   (in English): In videogames we frequently come across religions created by game designers for the sole purpose of game development. In these cases religious rituals, symbols and other elements invented for certain needs ...
  • Griefing v online hrách 

   Pelant, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Identification record PELANT, Josef. Griefing in Online Games. Prague, 2017. 86 p. Thesis (Mgr.). Charles University in Prague, Faculty of Arts, Institute of Information Studies and Librarianship, 2001. Thesis lead Vít ...
  • Hlasové uživatelské rozhraní a demokratizace technologie 

   Ther, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This diploma thesis deals with the accessibility of a voice user interface (VUI) for digitally illiterate people. The first part summarizes the principles of VIU design, the standardized methods of usability evaluation and ...
  • The Influence of Game Design Elements on Students' Motivation to Learn 

   Tančiboková, Miriam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   The aim of the thesis is to decide, which out of two game design elements is more motivating for students in learning. The game design elements that will be investigated are reward for correct answer and penalty for incorrect ...
  • Information behavior and learning in the context of new media: Digital games and simulations as complex systems for information representation 

   Buchtová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   Tato dizertační práce studuje digitální hry a simulace jako komplexní systémy pro reprezentaci informací a zkoumá jejich specifické aspekty ovlivňující proces získávání znalostí. Zaměřuje se na proces tvorby mentálních ...
  • Information behavior of students of institutions of higher education in the United Arab Emirates 

   Sokol, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Tato magisterská práce se zabývá informačím chováním emirátských vysokoškolských studentů na Internetu a jejich postoji k Internetu. Analyzuje primární data sebraná prostřednictvím dotazníku na vysokých školách v emirátu ...
  • Internet ve vztahu informační vědy a práva 

   Fáberová Slušná, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Práce se zabývá analýzou vlivu vybraných prvků veřejných licencí na zvýšení kvality informací publikovaných v informačním prostředí internetu. Jejím cílem je zjistit, zda existuje reálný vliv na kvalitu informací v prostředí ...
  • Internet, nová média a informační politika v Uzbekistánu 

   Hametová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Cílem práce je analýza informační politiky Republiky Uzbekistán, postihující období od 2. pol. 90. let do současnosti. Pozornost byla věnována zejména vývoji ICT a jejich podpoře ze strany státu. Popisovány a analyzovány ...
  • Internet, veřejné knihovny a informační politika na Kubě 

   Beranová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   The aim of this thesis is to present the development and current state of information policy and public libraries in Cuba. The first part of thesis outlines historical and political development in Cuba since the beginning ...
  • Íránská konzervativní a náboženská sféra na internetu 

   Beranová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Cílem této práce je zmapovat využití internetu jako nástroje prezentace konzervativních složek, politických skupin a náboženských skupin v současném Íránu. V úvodu textu stručně nastiňuji vývoj, kterým prošlo vnímání ...
  • Mobilní vzdělávání (m-learning): možnosti a limity mobilních technologií pro vzdělávací programy 

   Bouzková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat trend mobilního vzdělávání v prostředí českých škol, zjistit, zda ovlivňuje informační chování žáků a určit, jak s mobilními zařízeními pracují. V prvních kapitolách jsou definovány ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV