• Globalizace a kosmopolitní teorie demokracie 

   Defence status: DEFENDED
   Vařeková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   This thesis is concerned with possibility of a cosmopolitan approach to democracy in the world changed by processes of globalization. The issue of globalization is analyzed from the perspective of three contemporary ...
  • Globální rozměr Rawlsovy teorie spravedlnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Ottingerová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   This thesis is concerned with mapping one of the most topical discussions in the field of modern political philosophy, namely the contention about the existence, nature and extent of justice in the era of a highly globalised ...
  • Masarykův koncept demokracie 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchař, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Předmětem této bakalářské práce je normativní koncept demokracie, s nímž se setkáváme v myšlení Tomáše Garrigua Masaryka, výrazné postavy českých dějin na úrovni společenské (politické) i vědecké. Práce si klade za cíl ...
  • Obstojí Popperova kritika Platóna proti dalším interpretacím? 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 22. 1. 2013
   Hlavním záměrem této práce je zodpovědět následující otázku: Obstojí Popperova kritika Platóna proti dalším interpretacím? Tu autor zodpovídá tak, že objasňuje Popperovy předpoklady, komparuje je jak s Platónovými primárními ...
  • Podobnost a diference Rawlsovy a Habermasovy teorie liberální demokracie 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   The subject of this thesis is the description of two current normative models of democracy which were created by John Rawls and Jürgen Habermas. The aim of this thesis is to describe the most important ideas of these authors ...
  • Popperova kritika Platónovy politické filosofie 

   Defence status: DEFENDED
   Loban, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Reading and research of main Popper's arguments against Plato's political philosophy, especially against Plato's critipue of democracy. Reading and research of relevant Plato's books. Reading and research of books of main ...
  • Reflexe římské republiky v římském a novověkém politickém myšlení 

   Defence status: DEFENDED
   Halamka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   The main objective of the thesis is to map how Roman and modern political thought reflected the era of Roman Republic. Particular authors, who devoted certain part of their work to Roman Republic, are chosen as representatives ...
  • Srovnání pojetí demokracie v díle Jean-Jacques Rousseaua a Hanse Kelsena 

   Defence status: DEFENDED
   Habrová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Hlavním úkolem této práce je najít společné znaky v konceptu demokracie u Hanse Kelsena a Jean-Jacques Rousseaua. Dále se tato práce zabývá návazností Kelsenova díla na dílo Jean- Jacques Rousseaua. Aby bylo možné tyto ...
  • Teologie osvobození jako reakce na katolickou sociální nauku v Latinské Americe 

   Defence status: DEFENDED
   Cagašová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
  • Tři liberální teorie spravedlnosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Macháček, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Hlavním cílem práce je představení moderní teorie liberální spravedlnosti se zaměřením na její distributivní rozměr. Vedle toho se autor zabývá otázkou hodnotové neutrality liberálního státu a pojetím rovnosti v liberální ...
  • Tři liberální teorie spravedlnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Macháček, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Hlavním cílem práce je představení moderní teorie liberální spravedlnosti se zaměřením na její distributivní rozměr. Vedle toho se autor zabývá otázkou hodnotové neutrality liberálního státu a pojetím rovnosti v liberální ...
  • Vztah jedince a společnosti v Rawlsově díle 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Hlavním záměrem této práce je zodpovědět primární otázku: Jak se v Rawlsových dílech proměňuje vztah mezi jedincem a společností? Posiluje se, oslabuje, či jinak mění? Autorka se zabývá i dalšími otázkami, především specifiky ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV