• Globalizace a kosmopolitní teorie demokracie 

   Vařeková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato práce se zabývá možností kosmopolitního přístupu k demokracii ve světě pozměněném globalizačními procesy. Problematika globalizace je rozebrána z pohledu tří současných sociologů - Ulricha Becka, Anthonyho Giddense a ...
  • Globální rozměr Rawlsovy teorie spravedlnosti 

   Ottingerová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá jednou z nejaktuálnějších debat na poli moderní politické filozofie, a to konkrétně diskuzí o existenci, podobě a rozsahu spravedlnosti v kontextu současného vysoce globalizovaného světa. Spor o existenci ...
  • Masarykův koncept demokracie 

   Kuchař, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Předmětem této bakalářské práce je normativní koncept demokracie, s nímž se setkáváme v myšlení Tomáše Garrigua Masaryka, výrazné postavy českých dějin na úrovni společenské (politické) i vědecké. Práce si klade za cíl ...
  • Obstojí Popperova kritika Platóna proti dalším interpretacím? 

   Pokorný, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 22. 1. 2013
   The main goal of this thesis is to answer following question: Does Popper's critique of Plato stand up against other interpretations? This question is answered by author that he clarifies Popper's assumptions, and then he ...
  • Podobnost a diference Rawlsovy a Habermasovy teorie liberální demokracie 

   Novák, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Náplní této práce je popis dvou současných normativních konceptů demokracie, které byly vytvořeny Johnem Rawlsem a Jürgenem Habermasem. Cílem této práce je popsat nejdůležitější myšlenky těchto autorů v jejich hlavních ...
  • Popperova kritika Platónovy politické filosofie 

   Loban, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Reading and research of main Popper's arguments against Plato's political philosophy, especially against Plato's critipue of democracy. Reading and research of relevant Plato's books. Reading and research of books of main ...
  • Reflexe římské republiky v římském a novověkém politickém myšlení 

   Halamka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   The main objective of the thesis is to map how Roman and modern political thought reflected the era of Roman Republic. Particular authors, who devoted certain part of their work to Roman Republic, are chosen as representatives ...
  • Srovnání pojetí demokracie v díle Jean-Jacques Rousseaua a Hanse Kelsena 

   Habrová, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   The main goal of this paper is to compare Hanse Kelsen and Jean-Jacques Rousseau's concepts of democracy and to establish common features in their works. Attention is also drawn to the connection between Jean-Jacques ...
  • Tři liberální teorie spravedlnosti 

   Macháček, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   The mail goal of this thesis is to introduce the modern theory of liberal justice with a focus on distributive justice. In addition, the author addresses the issue of value neutrality in the liberal state and the concept ...
  • Tři liberální teorie spravedlnosti 

   Macháček, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   The mail goal of this thesis is to introduce the modern theory of liberal justice with a focus on distributive justice. In addition, the author addresses the issue of value neutrality in the liberal state and the concept ...
  • Vztah jedince a společnosti v Rawlsově díle 

   Vlčanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   The aim of the present thesis is to answer the following question: How does the relationship between the individual and society change in Rawls' work? Does the link between the individual and society strengthen, weaken or ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV