• Filosofické aspekty rozhodování o zdravotní péči v závěru života 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmanová, Jana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Úvod: Základem vztahu lékaře a pacienta je informovaný konsensus o poskytované léčbě a péči. Ten vychází z principu respektu k autonomii pacienta a práva na sebeurčení člověka. V závěru života se rozhodování o zdravotní ...
  • Informovaný souhlas ve zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Roiková, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
   Informovaný souhlas je jedním z důležitých institutů medicínského práva a lékařské etiky. Jakýkoliv medicínský zákrok smí být proveden jen se svobodným souhlasem pacienta a pacient musí být lékařem vhodným způsobem informován ...
  • Lidské embryo - zdroj naděje i sporu. Etika kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Kümmel, Jan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
  • Pravidlo mrtvého dárce a jeho význam v současné etice transplantací 

   Defence status: DEFENDED
   Rusinová, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 4. 2015
   Souhrn Cílem disertace je představit současný koncept smrti a kritéria pro stanovení smrti v kon- textu transplantačního programu a dokázat teze: Pravidlo mrtvého dárce (dead donor rule) nemá být nezbytnou podmínkou odběru ...
  • Role tělesného postižení v partnerském vztahu (medicínská antropologie) 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 26. 10. 2009
   Couples of a physically disabled person and an able bodied one are being considered odd and exceptional by many people and furthermore associated with many prejudices and myths. The most common is probably the assumption ...
  • Sebepéče jako projev autonomie člověka v procesu péče 

   Defence status: DEFENDED
   Halmo, Renata (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 12. 2013
   Disertační práce se zabývá problematikou vztahu pacient - zdravotník, potažmo sestra, a to z pohledu sebepéče pacienta jako vědomého chování (jednání), které je pacientem uskutečňováno s cílem udržet zdraví a uskutečňovat ...
  • Úloha zařízení typu agentury domácí péče u prevence rehospitalizací seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Staňa, Jiří (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   V Praze 10. 6. 2016 Oznámení Na základě opatření rektora č. 6/2010 Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací a Opatření děkana č. 12/2010, kterým se stanovují Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV